Amatör Denizcilik Ehliyeti Sınavı-VHF Telsiz Haberleşmesi

Konusu 'Balıkçılık' forumundadır ve Kadı Kızı tarafından 1 Ağustos 2008 başlatılmıştır.

 1. Kadı Kızı

  Kadı Kızı Özün Sözü

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  51.240
  Aldığı Beğeni:
  1.611
  Ödül Puanları:
  113
  VHF Telsiz Haberleşmesi

  1
  Seyir emniyeti haberleşmesi için kullanılacak kanal hangisidir?
  Kanal 70
  Kanal 13 Doğru
  Kanal 16
  Kanal 06

  2
  Uluslararası deniz seyyar servisi VHF haberleşmesi için tahsis edilmiş olan frekans bandı yandakilerden hangisidir?
  144-178 Mhz
  144-146 Mhz
  148-186 Mhz
  156-174 Mhz Doğru

  3
  Meteorolojik mesajlar (hava raporları ve fırtına ihbarı) hangi kanaldan yayınlanmaktadır?
  Kanal 72
  Kanal 67 Doğru
  Kanal 11
  Kanal 16

  4
  Yatların kendi aralarındaki haberleşmelerine tahsis edilmiş olan VHF kanalları hangileridir?
  72,73 Doğru
  13,75
  15,17
  25,26

  5
  'Dual Watch' pozisyonunda VHF cihazı 16. kanal ile birlikte hangi kanalı dinler?
  Kanal 70
  Kanal 72
  Kanal 11
  Arzu edilen herhangi bir kanalı Doğru

  6
  16. kanalın koruma bandı olarak ayrılan kanallar hangileridir?
  Kanal 07, 10
  Kanal 75
  Kanal 75, 76 Doğru
  Kanal 14, 67

  7
  Arama kurtarma çalışmalarında, gemilerle uçakların işbirliğinde kullanılabilecek kanal hangisidir?
  Kanal 06 Doğru
  Kanal 13
  Kanal 16
  Kanal 75

  8
  VHF deniz seyyar servisine ayrılan uluslararası kaç adet kanal vardır? Başlangıç - bitiş numaraları nedir?
  55 adet 1-28,60-88 Doğru
  58 adet 1-30,60-88
  66 adet 1-36,60-90
  50 adet 1-28,60-82

  9
  Radyotelefon görüşmesi yapmak istediğinizde, kıyı istasyonunu hangi kanaldan çağırırsınız?
  Kanal 16, meşgulse yedeği olan 06'dan
  Kanal 16'dan
  Kıyı istasyonunun dinlediği bir kanaldan, yoksa kanal 16'dan Doğru
  Hepsi yanlış

  10
  Liman içi haberleşmelerde VHF cihazları ************..
  25 wattan yüksek güçle çalıştırılamaz,
  1 wattan yüksek güçle çalıştırılamaz, Doğru
  Güç sınırlaması yoktur.
  Haberleşmede yapılacak mesafeye göre güç ayarlaması yapılır.

  11
  Haberleşmede öncelik sırası yandakilerden hangisi gibi olmalıdır?
  Tehlike, DSC, Emniyet mesajları
  SVH, DSC, Tehlike mesajları, Yön Bulma Çalışmaları
  Tehlike, Acelecilik, Emniyet mesajları Doğru
  Hepsi doğru

  12
  Tehlike frekansı olan 156.800 Mhz (kanal 16) Tehlike-Acelecilik-Emniyet haberleşmelerinin yanı sıra, yanda belirtilen hangi durumlar için kullanılabilir?
  Kıyı ve gemi istasyonlarının birbirlerine yapacakları normal trafik çağrıları için
  Kıyı istasyonları trafik listelerinin duyuruları için
  Selektif çağrılar için
  Hepsi doğru Doğru

  13
  Denizde can ve mal güvenliği ile ilgili yanda belirtilen esaslardan hangisine uyulur?
  IMO ve WHO esaslarına
  ITU esaslarına
  SOLAS-74 esaslarına Doğru
  IMCO ve WARC esaslarına

  14
  Seyir halinde olan bütün deniz taşıtları yandaki kanallardan hangisini sürekli dinlemelidirler?
  Kanal 72
  Kanal 16 Doğru
  Kanal 06
  Kanal 12

  15
  Radyotelefon Tehlike sinyali hangisidir ve kaç kez söylenmelidir?
  MAYDAY / üç kez Doğru
  MAYDAY / üç grup halinde dokuz kez
  DISTRESS / üç kez
  Hepsi yanlış

  16
  Tehlike çağrısı hangi kanaldan yapılmalıdır?
  16. kanaldan Doğru
  16. kanal meşgulse 06. kanaldan
  Kıyı istasyonlarının çalışma kanalından
  75 ya da 76. kanaldan

  17
  'RECEIVED MAYDAY' deyimi neyi ifade etmektedir?
  Tehlike mesajının sonunu
  Tehlike mesajının aracılık edilerek yayınlandığını
  Tehlike mesajının alındısını Doğru
  Hepsi yanlış

  18
  'MAYDAY RELAY' deyimi ne anlam ifade eder?
  Aracılık edilerek iletilecek tehlike mesajım Doğru
  Tehlike mesajının alındısını
  Tehlike mesajının sonunu
  Hepsi doğru

  19
  Tehlike trafiğinde kısıtlı çalışmanın başlangıcını belirten tanım hangisidir?
  MAYDAY RELAY
  DISTRESS
  PRUDONCE Doğru
  SEELONCE FEENEE

  20
  Tehlike trafiğinde, Tehlike araç tarafından yayınlanıyorsa, sessizliğin sağlanabilmesi için yandaki hangi tabir kullanılır?
  MAYDAY DISTRESS
  MAYDAY SEELONCE
  DISTRESS RELAY
  SEELONCE MAYDAY Doğru

  21
  Tehlike trafiğinde sessizliğin sağlanması (Tehlike trafiğini izleyen herhangi bir istasyon tarafından) nasıl yapılmalıdır?
  SEELONCE DISTRESS Doğru
  MAYDAY DISTRESS
  MAYDAY PRUDONCE
  MAYDAY FEENEE

  22
  Tehlike trafiğinin bittiği hangi tabir ile belirtilir?
  MAYDAY FINISHED
  SEELONCE FEENEE Doğru
  DISTRESS FINISHED
  Hepsi doğru

  23
  Geminin ya da gemideki herhangi bir şahsın emniyeti ile ilgili derhal çekilmesi gereken bir mesaj olduğunda bu mesaj,
  Tehlike sinyali ile gönderilmelidir
  Acelecilik sinyali ile gönderilmelidir Doğru
  Emniyet sinyali ile gönderilmelidir
  DSC kısaltması ile gönderilmelidir

  24
  Acelecilik sinyali yandakilerden hangisidir ve çağrı sırasında kaç kez yayınlanmalıdır?
  PANPAN (üç kez) Doğru
  PANPANPAN (üç kez)
  PANPAN (iki kez)
  PANPAN MEDICO (üç kez)

  25
  Gemiden denize adam düştüğü ve bulunamadığı takdirde, durumu civardaki bütün istasyonlara bildirmek için hangi tip birsinyalkullanılarak çağrı yapılmalıdır?
  MAYDAY (Tehlike sinyali)
  SECURITE (Emniyet sinyali)
  RELAY MAYDAY sinyali
  PANPAN (Acelecilik sinyali) Doğru

  26
  Geminin dümeninin arıza yapması ve kıyıya doğru sürüklenmesi durumunda ************... sinyali ile çağrı yapılmalıdır.
  Tehlike
  Acelecilik Doğru
  Emniyet
  DSC

  27
  Radyotelefon Emniyet sinyali yandakilerden hangisidir, çağrı sırasında kaç kez söylenmelidir?
  PANPAN (üç kez)
  SECURITE (üç kez) Doğru
  MAYDAY (üç kez)
  SECURITE (iki kez)

  28
  Denizcilerin seyir seferini etkileyecek önemli uyarılar ve meteoroloji uyarılarını içeren mesajlar ************************.... sinyali ile başlamalıdır? Acelecilik
  PANPAN MEDICO
  Emniyet Doğru
  Meteoroloji

  29
  Tıbbi yardım talebi içermediği ve çok uzun bir mesaj olmadığı durumda Acelecilik mesajı hangikanaldan yayınlanmalıdır?
  06
  16 Doğru
  77
  75

  30
  Denizde mayına benzer bir cisim gören bir deniz taşıtı ************...
  Emniyet sinyali kullanarak genele yayınlayacağı bir mesajla duyurmalıdır
  Durumu en yakın kıyı istasyonuna bildirerek yayınlanmasını sağlamalıdır
  16. kanaldan ön anons yaparak, gemiler arası bir çalışma kanalına geçilmeli ve Emniyet mesajı olarak yayınlamalıdır
  Hepsi doğru Doğru

  31
  Tehlike Çağrılarının alınışını kolay-laştırmak amacıyla 16. kanalda yapılacak tüm yayınlar mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve ************.
  Otuz saniyeyi geçmemelidir
  Onbeş saniyeyi geçmemelidir
  Bir dakikayı geçmemelidir Doğru
  Bir buçuk dakikayı geçmemelidir

  32
  16. kanalda yapılacak çağrılardan yandakilerden hangisi doğrudur?
  İZMİR RADYO / İZMİR RADYO BURASI
  YELKENLİYAT BURAK / YELKENLİYAT BURAK TAMAM
  İZMİR RADYO / İZMİR RADYO / İZMİR RADYO BURASI
  YELKENLİYAT BURAK / YELKENLİYAT BURAK TAMAM
  Her iki çağrı da doğrudur Doğru
  Her iki çağrı da yanlıştır

  33
  Telsizi ile birlikte satışı yapılan yüzer araçların telsiz ruhsat işlemleri için başvuru yandaki hangi kuruma yapılmalıdır?
  Liman Başkanlığı
  Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
  Telsiz Bölge Müdürlüğü Doğru
  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

  34
  Yüzer araçların kara ile haberleş-mesini sağlayacak olan kıyı telsiz istasyonlarım kurma ve işletme yetkisi hangi kuruluşundur?
  Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü Doğru
  Telsiz Genel Müdürlüğü
  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
  Liman Başkanlığı

  35
  Telsiz cihazlarının kullanılabilmesi için yandaki hangi kurumdan ruhsatname alınması gerekir?
  TGM Doğru
  PTT
  TRT
  Sahil Güvenlik Komutanlığı

  36
  Telsiz haberleşmesini engel-leyen, haberleşmede kesinti doğuran ve kaliteyi bozan her türlü yayın ve elektromanyetik etkiye yandakilerden hangisidir?
  Radyasyon
  Enterferans Doğru
  Emisyon
  Distorsiyon

  37
  Yandaki yüzer araçlardan hangisinde VHF deniz telsiz cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur?
  Her türlü ticari yatlar
  Her türlü balıkçı gemileri
  Her türlü yolcu gemileri
  Oniki kişiden az kapas Doğru

  38
  Kıyı telsiz istasyonlanyla haberleşme yaparken, başka bir gemi veya deniz aracının isim ya da çağrı işaretini kullanarak konuşma ücretinin bu araç adına tahakkukuna sebep olmak yandaki hangi cezai işlemin uygulanmasını gerektirir?
  Kişiye yazılı uyanda bulunulur
  Ücreti cezalı olarak tahsil edilir
  Ehliyetname geçici olarak geri alınır Doğru
  Ehliyetname iptal edilir

  39
  Yüzer araçlara düzenlenen telsiz istasyon ruhsatnameleri ile, telsiz operatörlerine düzenlenen ehliyetnamelerin geçerlilik süreleri ne kadardır?
  Ruhsat üç, ehliyet beş yıl
  Ruhsat beş, ehliyet beş yıl Doğru
  Ruhsat süresiz, ehliyet üç yıl
  Ruhsat üç, ehliyet üç yıl

  40
  Telsiz yönetmeliğinde belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz taşıtlarına yandaki hangi işlem uygulanır?
  Sefer yapmalanna izin verilmez
  Belirli bir süre verildikten sonra, tamamlanmaması halinde seferden men edilir Doğru
  Uluslararası sefer yapmalanna izin verilmez
  Ruhsatname düzenlenmez

  41
  Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) nedir?
  Kıyı telsiz istasyonlarının konuşmalarının kısıtlanmasıdır
  Telsizdeki bazı kanallara getirilen kısıtlamadır
  Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda telsiz haberleşmesinin geçici veya süresiz olarak durdurulması veya kısıtlanmasıdır Doğru
  Telsiz istasyonlarının ruhsatnamelerinin kontrolüdür

  42
  A1 deniz sahasında hangi frekans bandı kullanılır?
  HF
  MF
  VHF Doğru
  UHF

  43
  En az bir VHF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve VHF-DSC uyarılarının alınabileceği deniz alam (kıyıdan yaklaşık 20-30 mil) yandakilerden hangisidir?
  A1 Doğru
  A2
  A3
  A4

  44
  Dar band direk yazmalı telgraf sistemi ile gemilere kıyıdaki istasyon tarafından yayınlanan seyrüsefer uyanlarının, meteorolojik bilgilerin, arama kurtarma alarmlarının otomatik olarak alınmasını sağlayan cihaz yandakilerden hangisidir?
  EPIRB
  NAVTEX Doğru
  ŞART
  GPS

  45
  GMDSS sisteminde Tehlike, Emniyet ve çağrı amacıyla DSC tekniği kullanılarak yayın yapılacak kanal yandakilerden hangisidir?
  Kanal 67
  Kanal 16
  Kanal 76
  Kanal 70 Doğru

  46
  Yandaki çağrılardan hangisi tüm çağrı trafiğinde öncelik alır?
  Tehlike, Acelecilik ve Emniyet çağrıları Doğru
  Gemiden gemiye haberleşme çağrıları
  Liman içi haberleşme çağrıları
  Karadan gemiye haberleşme çağrıları

  47
  Tehlike çağrısı yapan bir yüzer araç, Tehlike çağrısının alındığına dair bir yanıt alamazsa yanda belirtilenlerden hangisini uygulamalıdır? Dikkati çekebilecek tüm kanallardan Tehlike çağrı-sını uygun aralıklarla tekrar etmelidir Doğru
  Acelecilik çağrısı yayınlamalıdır
  Yanıt alana kadar beklemelidir
  Emniyet çağrısı yayınlamalıdır

  48
  Başkalarının çağrısına zararlı müdahalede bulunmamak için, telsiz ile yapılacak gönderme sırasında ne yapılmalıdır?
  Telsiz kanalları değiştirilmelidir
  Telsiz yüksek güçte çalıştınlmalıdır
  Bir süre dinleme yapılmalı, gönderme yapan istasyon varsa göndermesi bitene kadar bekleyip, daha sonra gönderme yapılmalıdır Doğru
  Dual watch konumunda dinleme yapılmalıdır

  49
  VHF bandında telsiz cihazının kontrolü amacıyla yapılacak test işlemi hangi kanaldan yapılabilir ve süresi ne olmalıdır?
  70. kanaldan, onbeş saniye
  75 ve 76. kanallardan, en fazla beş saniye
  16. kanaldan, on saniyeyi geçmemelidir Doğru
  VHF bandında test yapılamaz

  50
  Tehlike işareti hangi durumlarda ve hangi kanaldan yayınlanmalıdır?
  Deniz aracının dümeni kırıldığında, 16.Kanal
  Fener sönmesi durumunda, 16. kanaldan
  Deniz aracının ciddi bir tehlikede olduğu durumlarda, 16. kanaldan Doğru
  Yukarıdaki tüm durumlarda 16. kanaldan
   
 2. Kadı Kızı

  Kadı Kızı Özün Sözü

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  51.240
  Aldığı Beğeni:
  1.611
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Amatör Denizcilik Ehliyeti Sınavı-VHF Telsiz Haberleşmesi

  51
  Tıbbi tavsiye almak için Acelecilik çağrılarında bulunması gereken işaret yandakilerden hangisidir?
  PANPAN MEDICAL Doğru
  SEELONCE MAYDAY
  SEELONCE FEENEE
  SECURITE

  52
  Emniyet mesajının yayınlanmasını gerektiren konulardan biri yandakilerden hangisidir?
  Herhangi bir mayın ya da benzeri cismin görülmesi ı Doğru
  Deniz aracında yangın çıkmas
  Denize adam düşmesi
  Deniz aracında ağır bir hastanın olması

  53
  Tehlikeye uğrayan bir deniz aracının Tehlike çağrısını yayınlaması yandakilerden hangisi gibi olmalıdır?
  MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS BURAK BURAK BURAK Doğru
  PAN PAN PAN THIS IS BURAK BURAK BURAK
  MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY THIS IS BURAK BURAK
  SECURITE SECURITE SECURITE THIS IS BURAK BURAK BURAK

  54
  Bir Tehlike çağrısına cevap alınmadığında ne yapılmalıdır? Acelecilik mesajı verilmeli
  Emniyet mesajı verilmeli
  Aracılık yapacak bir istasyon aranmalı
  Hepsi yanlış Doğru

  55
  Emniyet mesajları
  Yalnızca kıyı istasyonlarınca yayınlanabilir
  Yalnızca gemi istasyonlannca yayınlanabilir
  Hem gemi, hem de kıyı istasyonlannca yayınlanabilir Doğru
  Hepsi yanlış

  56
  Hava raporlan hangi kanaldan yayınlanabilir?
  16. kanaldan yapılan ön çağndan sonra, 67. kanaldan Doğru
  16. kanaldan yapılan ön çağndan sonra, 68. kanaldan
  16. kanaldan yapılan ön çağndan sonra, 77. kanaldan
  16. kanaldan yapılan ön çağndan sonra, 16. kanaldan

  57
  Deniz VHF telsizlerinde hangi kanallann çıkış gücü l Watt'ı geçmez?
  Kanal 15 ve 17 Doğru
  Kanal 06 ve 16
  Kanal 72 ve 73
  Kanal 16 ve 67

  58
  Kıyıdan 130 mil açıktaki bir teknenin gönderdiği çağnyı yandakilerden hangisi alır?
  Sahil İstasyonu
  Gemi İstasyonu Doğru
  Kıyı İstasyonu
  Can Kurtarma Merkezi

  59
  Kıyı istasyonu ile haberleşme halindesiniz. Kontrol eden istasyon kim olmalıdır?
  Gemi istasyonu
  Kıyı istasyonu Doğru
  Önce kim çağırdıysa
  Tümü de olabilir

  60
  PANPAN işaretiyle başlayan çağrı yandakilerden hangisini belirtir?
  Deniz aracı ya da deniz aracındaki birinin emniyetim ilgilendiren çok önemli bir mesaj olduğunu Doğru
  Tehlike trafiğinin bittiğini
  Fener sönmesi ya da deniz aracının seyrini etkileyecek bir cismin görüldüğünü
  Hepsi yanlış

  61
  Herhangi bir çağnda, çağrılan ve çağıran istasyonun adı en çok kaç kez söylenebilir?
  İki kez
  Üç kez Doğru
  Sınır yok
  Altı kez

  62
  Yandakilerden hangisinde kıyı istasyonu yoktur?
  Kuşadası
  Bolu Doğru
  Marmaris
  Datça

  63
  Yandakilerden hangisi sinıpleks kanallardır?
  24,28,26
  11, 14,04
  09,10,16 Doğru
  01,61,88

  64
  Yeni fark edilen sığlıkların bildirilmesi hangi tip mesajla olur?
  Emniyet mesajı Doğru
  Acelecilik mesajı
  Tehlike mesajı
  DSC mesajı

  65
  Bir kıyı istasyonuyla radyotelefon görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Hangi kanala geçmeyi önerirsiniz?
  Kanal 24
  Kanal 03
  Kanal 26
  Bu durumda haberleşme yapılacak kanalı kıyı istasyonu belirler Doğru

  66
  VHF telsizlerinde dubleks kanallar için.....
  Bir frekans kullanılır
  İki frekans kullanılır Doğru
  Üç frekans kullanılır
  Dört frekans kullanılır

  67
  Su üstü araçları kendilerini************... ile tanıtırlar.
  Kaptanın adı
  Deniz aracının adı ya da çağrı işareti Doğru
  Bağlı oldukları liman adı
  Bağlı oldukları firma adı

  68
  Yandaki kanallardan hangisi liman içi haberleşmelerinde kullanılamaz?
  Kanal 08 Doğru
  Kanal 04
  Kanal 20
  Kanal 71

  69
  Haberleşmelerde ilk öncelik Tehlike çağnlanndadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü öncelik sıraları yandakilerden hangisi gibidir?
  Emniyet, Acelecilik, hava raporları
  PANPAN, MAYDAY, SECURITE
  Hava raporları, tıbbi çağrılar, denizcilik uyarı çağrılan
  Acelecilik, Emniyet, yön bulma çağnlan Doğru

  70
  STANDART kelimesi uluslararası fonetik alfabeye göre nasıl kodlanır?
  Sierra Tango Alfa Delta Alfa Romeo Tango
  Sierra Tango Alfa November Delta Alfa Romeo Tango Doğru
  Samsun Trabzon Ankara Nazilli Diyarbakır Ankara Rize Trabzon
  Sierra Tango Ankara Dena Ankara Roma Tango

  71
  16. kanalda bir yat, başka bir yatı çağınyor. Hangi çalışma kanalına geçmeyi önerir?
  72 ya da 73 Doğru
  24 ya da 26
  11 yada 14
  67 ya da 68

  72
  Tehlike mesajlan kimin sorumluluğunda gönderilir?
  Telsiz zabitinin
  Kıyı istasyonunun
  En yakın kıyı istasyonunun
  Kaptanın Doğru

  73
  Türkçe fonetik alfabeye göre LİMAN kelimesi nasıl kodlanır?
  Ladik İzmir Manisa Adana Nevşehir
  Ladik İzmir Manisa Amasya Niğde
  Ladik İzmir Manisa Amasya Nevşehir
  Lüleburgaz İzmir Manisa Ankara Nazilli Doğru

  74
  Yandaki hangi durumda Emniyet mesajı yayınlanır?
  Denize adam düşmesi halinde
  Fırtına uyansı halinde Doğru
  Deniz aracının makinesinin anzalanması ve sürüklenmesi durumunda
  Deniz aracının batma tehlikesi geçirmesi halinde

  75
  Bir çağrıya cevap verirken, çağıran istasyon bir frekans belirtmemişse
  Diğer bir kanala geçilir
  Kıyı istasyonunca belirtilen kanaldan cevap verilir
  Çağrı kanalında cevap verilir Doğru
  72. kanaldan cevap verilir

  76
  3572 sayısı uluslararası kurallara göre nasıl kodlanır?
  Bissothree Pantafive Setteseven Terratwo
  Terrathree Pantafive Setteseven Bissotwo Doğru
  Kartethree Settefive Pantaseven Bissotwo
  Oktothree Settefive Pantaseven Terratwo

  77
  Gemilerde dahili muhabere yandaki kanallardan hangisinde yapılır?
  Kanal 24
  Kanal 86
  Kanal 69
  Kanal 17 Doğru

  78
  Tekneden denize şamandra düşmesi halinde yandaki çağrılardan hangisi yapılır?
  PANPAN
  MAYDAY
  SECURITE Doğru
  TANTAN

  79
  Tehlike işareti ve mesajı hangi durumlarda ve hangi kanaldan yayınlanır?
  Deniz aracında can ve mal güvenliği tehlikeye düştüğünde, 16. kanaldan Doğru
  Deniz aracında can güvenliği tehlikeye düştüğünde, 72. kanaldan
  Başı boş bir mayın görüldüğünde, 16. kanaldan
  Sürüklenen bir mayın görüldüğünde, 16. kanaldan

  80
  Acil yardım kanalları hangisidir?
  09, 16, 70
  06, 12, 72
  06, 16, 70 Doğru
  12,21,32

  81
  IMO neyin kısaltmasıdır?
  Uluslararsı Denizcilik Örgütü Doğru
  Dünya Denizcilik Araştırma ve Kurtarma Örgütü
  Uluslararası Radyoelektronik Operatörleri Derneği
  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

  82
  Bir deniz aracının Tehlike çağrısını duyduğunuzda ilk yapacağınız iş....
  Gönderme yapılıyorsa derhal kesip, dinlemeye geçmek Doğru
  Civardaki diğer istasyonlara tehlikede olan deniz aracının durumunu bildirmek
  Derhal Tehlike mesajının alındısını bildirmek
  Kıyı istasyonuna bilgi vermek

  83
  Bir deniz aracındaki herhangi bir kişi, telsiz ehliyeti olmaksızın telsiz cihazını ************.....kullanabilir.
  Kullanamaz
  Deniz aracının sahibinin izni ile
  Deniz aracının kaptanının izni ile
  Ehliyetli birinin sorumluluğu altında Doğru

  84
  Liman içindeki haberleşme için yandaki kurallardan hangisi doğrudur?
  Liman içinde haberleşme kesinlikle yasaktır
  Liman içinde yalnız kanal 16'da haberleşme yapılabilir
  Liman içinde ancak kıyı istasyonu tarafından çağrıldığında ve gündüz haberleşme yapılabilir
  Hepsi yanlış Doğru

  85
  Aynı adı taşıyan iki deniz aracı olduğunda, karışıklığa neden olmamak için nasıl çağrı yapılmalıdır?
  Deniz aracının eni, boyu ve uzunluğu gibi bilgiler verilmeli
  Deniz aracının bağlı olduğu liman adı verilmeli
  Deniz aracının uluslararası çağrı işareti verilmeli Doğru
  Hepsi yanlış

  86
  Oniki kişi ve üstü kapasiteli özel yatlarda ve yat işletmelerine ait her türlü yatlarda, açık denizde can ve mal güvenliği bakımından************.... zorunludur
  UHF telsiz cihazı bulundurulması
  VHF telsiz cihazı bulundurulması Doğru
  UHF ve VHF telsiz cihazı bulundurulması
  HF telsiz cihazı bulundurulması

  87
  Herhangi bir konuşma kanalını dinlerken aynı zamanda 16. kanalı da dinleme olanağı sağlayan otomatik düzene ne denir? Automatic Control
  DoubleCall
  Double Speak
  DualWatch Doğru

  88
  Türk karasulannda deniz VHF telsizi olarak
  55 uluslararası kanallı deniz telsizleri, Amerikan kanallı telsizler kullanılır
  Kanal sayısı istenildiği kadar olabilir
  55 uluslararası kanallı deniz telsizleri, özel kanallı telsizler kullanılır
  55 uluslararası kanallı telsizler dışında hiçbir özel kanallı telsiz kullanılamaz Doğru

  89
  EFES adlı bir deniz aracındasınız. Tam olarak anlayamadığınız ancak size ait olduğunu sandığınız bir çağrı duyuyorsunuz. Yapacağınız çağrı nasıl olmalıdır?
  EFES'İ çağıran istasyon (iki kez). Burası EFES (iki kez). Çağrınızı tekrarlayınız. Tamam.
  EFES'İ çağıran istasyon (üç kez). Burası EFES (üç kez). Çağrınızı tekrarlayınız. Tamam. Doğru
  Burası EFES (bir kez). Tamam.
  TÜRK RADYO, burası EFES. Beni kim çağırıyor. Tamam.

  90
  Bir Tehlike mesajında yandakilerden hangisi bulunmaz? Deniz aracının gideceği liman ve yükü Doğru
  Tehlikenin ve istenen yardımın türü
  MAYDAY, deniz aracının adı ya da çağrı işareti
  Deniz aracının mümkün olduğunca doğru olarak mevki

  91
  Deniz VHF telsizlerinde 75. kanal hangi amaçla kullanılır?
  NBDP sistemi için Tehlike çağrıları
  DSC sistemi için Tehlike çağrıları
  Deniz VHF telsizlerinde 75. kanal yoktur. Bu kanal 16. kanalın koruma bandıdır. Doğru
  Seyir emniyeti ile ilgili çağrılar

  92
  Bir deniz aracı tehlikede olmadığı halde, tehlikedeki bir deniz aracının Tehlike mesajını yayınlıyorsa bunu hangi işaretle yayınlanıalıdır? PANPAN
  SEELONCE MAYDAY
  ONBOARD
  MAYDAYRELAY Doğru

  93
  MAYDAY işareti yandakilerden hangisini belirtir?
  Deniz aracının telsizini kapatıp dinlemeye geçtiğini
  Deniz aracının önemli bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu ve acele yardım gerektiğim Doğru
  Deniz aracında yardım gerektiren bir hasta olduğunu
  Deniz aracında makine arızası olduğunu

  94
  Bir telefon abonesi, bir deniz aracıyla radyotelefon görüşmesi yapabilmek için kıyı istasyonunu arayarak yandaki hangi bilgileri vermelidir?
  Deniz aracının adı ve biliniyorsa çağrı işareti
  Deniz aracının adı ve abonenin telefon numarası
  Deniz aracının adı, çağrı işareti, bulunduğu mevki, abonenin telefon numarası Doğru
  Deniz aracının adı ya da telefon numarası ve abonenin telefon numarası

  95
  Limandan ayrılan her deniz aracı VHF telsiz cihazının
  77. kanalını sürekli olarak dinlemelidir
  16. kanalını sürekli olarak dinlemelidir Doğru
  06 ve 13. kanalları sürekli olarak dinlemelidir
  72. kanalını sürekli olarak dinlemelidir

  96
  Deniz telsiz telefon haberleşmesinde yandaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  Meteorolojik yayınlar 73. kanaldan yayınlanır
  Haberleşme için önce 16. kanalda buluşulur, daha sonra çalışma kanalına geçilir Doğru
  Kanal boş ise buluşma ve haberleşme 16. kanaldan yapılabilir
  Liman içinde yapılacak haberleşmelerde 5 Watt'ı geçen güç kullanılamaz

  97
  Bir balıkçı teknesi, diğer bir balıkçı teknesi ile 16. kanaldan bağlantı kuruyor. Çalışma için hangi kanala geçmeyi önerir?
  09,10,77 Doğru
  09,12,72
  16
  Hiçbiri

  98
  4520 sayısı uluslararası fonetik alfabesine göre nasıl kodlanır?
  Kartefour Pantefive Bissotwo Nadazero Doğru
  Terrafour Unafive Bissotwo Oktozero
  Settefour Soxifive Novetwo Nadazero
  Terrafour Pantafive Bissotvvo Unazero

  99
  Uluslararası fonetik alfabeye göre ALİ nasıl kodlanır?
  Alfa Lima India Doğru
  Alfa Line India
  Arrive Lima Indiana
  Alfa Lima Indiana

  100
  Bir VHF deniz el telsiz cihazında bulunması gereken en az kanal sayısı kaçtır?
  Ondört kanal
  Onaltı kanal
  Ellialtı kanal
  Dört kanal Doğru


  Kaynakça: "Amatör Denizcilere Sınav Kılavuzu" Deniz Ticaret Odası Yayınları
   
 3. kapitano69

  kapitano69 New Member

  Mesajlar:
  6
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Amatör Denizcilik Ehliyeti Sınavı-VHF Telsiz Haberleşmesi

  Sevgili dostlar, Bende aynı sıkıntıları çektim.Kurslar 500 Tl civarında öle anlatack kimseyide bulamadık. Kitap aldım terimleri bile anlayamadım. Radyoda bir reklam duydum online eğitim diye. Girdim süper. Adamlar yapmış. Kitabı var, dersleri hocalar anlatıyor animasyonlar filmler falanda var.
  Sitede ADF nin yaptığıyla aynı online sınavlar da var.
  49 tl ye hem işi ögrendim hemde sınavı geçtim. deneyin derim.
  amatordenizcilik.com diye bir site.
  başarılar selametle
   
 4. laboratuvar

  laboratuvar New Member

  Mesajlar:
  5
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Amatör Denizcilik Ehliyeti Sınavı-VHF Telsiz Haberleşmesi

  Aynen kimse bilmediği için anlatamıyor
   

Sayfayı Paylaş