Av.mert eryılmaz torba yasanın doğum izni hususunda getirdikleri

Konusu 'Hukuk' forumundadır ve AV.MERT ERYIL tarafından 30 Nisan 2011 başlatılmıştır.

 1. AV.MERT ERYIL

  AV.MERT ERYIL New Member

  Mesajlar:
  15
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  TORBA YASA'nın DOĞUM İZNİ KONUSUNDA GETİRDİKLERİ


  Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak nitelendirilen, 25/02/2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
  6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla doğum izni konusunda yenilikler getirilmiştir.
  Yasaya göre kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir" hükmüne yer verilmiştir.

  Torba yasayla memura çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesine bağlı olarak, isteği üzerine doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilmesi ve bu durumda tabip raporuna dayanarak Kurumunda fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkanı tanınmıştır.  Keza, kanunda ayrıca doğum izninin izin bakımından çalışılmış gibi sayılacağı belirtilmiştir. Fakat şöyle bir istisnai durum getirilmiştir; "annenin isteği halinde alınan 6 aylık ek ücretsiz izin süresinin yıllık ücretsiz izne hak kazanma bakımından , hizmet süresine dahil edilmez".  Yasayla süt izin süresi artırılmıştır.


  Yasaylasüt izni de artırılmıştır.Buna göre için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat süt izni getirilmiş, bu izni kullanma şekli memura bırakılmıştır.

  Yasayla babaya da doğum izni getirilmiştir.

  6111 sayılı yasayla babaya da doğum izni getirilmiştir.Yasayla doğum sırasında annenin ölümü halinde babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi imkanı getirilmiştir.Ayrıca memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni getirilmiştir.


  Yasayla aylıksız izin hakkı artırılmıştır.

  6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar izin ücretsiz izin verilir" hükmü getirilmiştir.
  Budeğişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun değişik 108'inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek aylıksız iznin uygulanmasına ilişkin olarak, doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.
  Yasaya göre işçinin hamile olması işçiye de işverene de sözleşmeyi fesih hakkı tanımaz.

  Yasaya göre işçinin hamile olması işverene veya işçiye sözleşmeyi fesh hakkı tanımayacak.Şayet işçi, yasayla kendisine tanınan izin süresini aştığında işverenin fesih hakkı olacak.

  Yasayla kadın memurun doğumdan sonra gece çalışmaları yeniden düzenlenmiştir.


  Buna göre;Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24.
  haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan
  sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek.


  AV.MERT ERYILMAZ
   
 2. swml_dely

  swml_dely ZeYNeP & GöKHaN & DeFNe

  Mesajlar:
  3.303
  Aldığı Beğeni:
  66
  Ödül Puanları:
  48
  Cevap: Av.mert eryılmaz torba yasanın doğum izni hususunda getirdikleri

  bu haklar 4/bli çalışan bizler için geçerli değildir. 657 li bir memur 24. haftada gündüze geçerken 4/bli 26. haftadan sonra geçebiliyor. haksızlığın bu kadarına da pes!!!!!
   

Sayfayı Paylaş