CERKEZ Ethem hainmiydi ?

Konusu 'Komplo Teorileri' forumundadır ve akilverilir tarafından 25 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  radikal gazeetesinden cerkez ethem yorumu....

  tarihi saptiranlara....

  Mustafa Kemal ve muhalifleri (2)

  Çerkes Ethem hakkında 'milli kahraman'dan 'vatan haini'ne varan birbirine zıt çok sayıda değerlendirme yapılır. Kendisi, 'Belki çok hatalarım oldu, fakat asla vatan haini olmadım' demişti...

  19/02/2007


  AYŞE HÜR (Arşivi)

  Tarihimizin her açıdan karanlıkta kalmış bir döneminin belki de en karanlık figürlerinden biridir 'Çerkes' Ethem Bey. Mustafa Kemal'e, Yunus Nadi'ye ve Nâzım Hikmet'e göre 'vatan haini'dir. Cemal Kutay'a göre 'büyük Turancı', 'milli kahraman'; Doğan Avcıoğlu'na göre 'başıbozuk', 'çeteci'; Bolşeviklere göre "Kemalistlerin solun içine yerleştirdiği provokatör"; İngilizlere göre 'Alman ajanı', Almanlara göre 'Antant ajanı'dır. Kendisi ise "Belki çok hatalarım oldu; fakat asla vatan haini olmadım" demişti. Üstelik bu tanımlardan hangisinin doğru olduğuna bugün de karar verilemedi. Peki, Milli Mücadele'ye katıldığı 1919 yılından Yunanlılara sığındığı 1921 yılına kadarki dönemde ne olmuştu ki, Ethem Bey böylesine tartışmalı bir figür haline geldi?
  Kafkasya'dan göç eden Çerkes boylarından Adigelerin, Şapsığ Oymağı'nın Dipşov Ailesi'nden gelen Ethem Bey, 1886'da bugün Balıkesir'e bağlı olan Emreköy'de doğdu. Ziraat ve değirmencilikle geçinen ailenin beş oğlunun en küçüğüydü. İki ağabeyi Rum çetecilerle savaşırken ölmüş, Reşit ve Tevfik beylerse Askeri Okul'dan mezun olmuştu. 19 yaşında evden kaçıp İstanbul'a gelen Ethem, Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'nden mezun olduktan sonra Bulgar cephesinde savaştı. 1. Dünya Savaşı sırasında, daha önce babasının da üye olduğu İTF'ye ve Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı. Kardeşi Reşit'le kendisini Milli Mücadele'ye davet eden kişinin yine Çerkes asıllı Rauf (Orbay) Bey'e bağlı görev yapan Bekir Sami Bey olduğu sanılır.

  'Düzenli' güç yokluğu
  Ankara'ya karşı isyanların bastırılmasında önemli rol oynayan Çerkes Ethem (Atatürk'ün solunda) hizmetleri için Mustafa Kemal'den bir tebrik telgrafı da almıştı.

  Ethem Bey, hapishanelerden salıverdiği suçluların ağırlığını oluşturduğu 3-4 bin kişilik birliğiyle Salihli Cephesi'ni kurduğunda, ortada Ege'yi işgal eden Yunan kuvvetleriyle savaşacak düzenli ordu diye bir şey yoktu. Dahası yıllardır süren savaşların verdiği büyük bıkkınlık yüzünden sayıları 300 bine ulaşan asker kaçakları ciddi bir sorun haline gelmişti. Nitekim Meclis tarafından, 'Kuvva-i Seyyare ve Kuvva-yı Tedibiye Umum Kumandanı' ilan edilen Ethem Bey'in birlikleri Bolu, Adapazarı, Düzce ve Anzavur Ahmet ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Mustafa Kemal, 2 Mayıs 1920'de Ali Fuad Paşa aracılığı ile çektiği telgrafta, "Başarıları ve hizmetleri kurtuluş tarihimizde en parlak satırları işgal edecektir" diyerek ondan övgüyle bahsetti, Meclis'teki bazı mebuslar kendisine 'Ümid-i Halas' (Kurtuluş Ümidi), 'Münci-i Millet' (Milletin Kurtarıcısı), 'Kahraman-ı Millet' diye övgüler düzdü.
  Ankara hesabına yazılacak tek bir başarının olmadığı o karanlık günlerde, Ethem Bey Yozgat'ta patlak veren Çapanoğlu İsyanı'nı bastırması için davet yapıldığında Meclis'e hitap ederek, "...Orta Anadolu'da ve bir köşede hiçbir ecnebi ve İstanbul Hükümeti ile irtibatı kalmayan Yozgat İsyanı'nı söndürmekten acizsiniz. Anladığım şudur ki, bidayetten beri hâlâ vaziyeti kavrayamadınız ve yahut da şahsi ve daha ehemmiyetsiz şeylerle meşgul oluyorsunuz. Ve belki de (.) tamimler, tebliğler, konferanslarla her şey olup bitiverecek sandınız ve aldandınız, af buyurunuz. Bu serzenişten muradım, bu gafletler tekerrür etmesin temenniyatına mebnidir. Ben bu kalan isyan meselesini emriniz üzerine uhdeme alıyorum. Ve sizleri bu gaileden kurdaracağımı ümit ediyorum" diye böbürlenmekten kendini alamadı.


  Mustafa Kemal'in kutlaması
  Meclis'in 'Ethemci' olduğunu bilen Mustafa Kemal bu sözleri sineye çekmiş, hatta Ethem Bey isyanı bastırıp Ankara'yı büyük bir beladan kurtardıktan sonra, kendisine, "Bütün kalbimle zatıalilerinizi ve kahraman savaş arkadaşlarınızı kutlarım" şeklinde bir telgraf yollamıştı, ama artık Milli Mücadele'nin liderliğini Ethem Bey'e kaptırdığının farkındaydı. Bu yüzden, Ethem Bey, isyanda kusurlu gördüğü Ankara Valisi Yahya Bey ve Refet (Bele) Bey'in, cezalandırılmak üzere Yozgat'a gönderilmesini istediğinde, bu talebe 'hayır' dedi. Bu tavra sinirlenip, "Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı Meclis önünde asacağım" dediği rivayet olunan Ethem Bey'in, Yozgat dönüşü, Sovyet Rusya'nın gözüne girmek için Mustafa Kemal tarafından eski İttihatçılara kurdurulan 'İslamcı-bolşevik' Yeşil Ordu Cemiyeti ile temasa geçmesi ise alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Mustafa Kemal ilk iş olarak Yeşil Ordu Cemiyeti'nin kapatılmasını emretti.


  Nasihat heyeti
  Sıra askeri başarıların sorgulanmasına gelmişti. 24 Ekim 1920'de, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuad (Cebesoy) Paşa'nın emrindeki iki piyade tümeni ve Ethem Bey'in Kuva-yı Seyyâresi, Ankara'nın itirazlarına rağmen, Gediz'de konuşlanmış olan Yunan tümenine bir baskın yaptı. Baskın, Ethem Bey'e göre 'başarılı', Ankara'ya göre 'başarısız' idi. Daha sonradan, o sırada Ertuğrul Grubu Kumandanı olan Kazım (Özalp) Bey, her iki tarafın da aynı zamanda geri çekildiğini, yani ortada ne yenilgi ne de yengi olduğunu söyledi. Ne var ki Ankara'nın yorumu belirleyici olduğundan Ali Fuad Paşa, Moskova'ya elçi olarak gönderildi, yerine Ethem Bey'in hiç sevmediği Albay İsmet Bey getirildi. Sonunun yaklaştığını hisseden Ethem Bey, önce İsmet Paşa'nın karargahına silahlı baskın düzenledi. Ardından, Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Yusuf İzzet Paşa'yla buluşma bahanesiyle kendisini Bilecik'te öldürtmeye teşebbüs ettiğini ileri sürerek Kütahya'ya geçti.
  Bundan sonrası çok açık değildir. Ethem Bey, 9 Aralık 1920'de, Mustafa Kemal'e, "Paşam, hayatınız ve mevkiiniz bendenizce son dereceye kadar mukaddesattan sayılır.(.) İnsan hatasız olmak, ikaz etsinler. Ben, memleketin selameti için amir kabul ettiğimin değil, en aciz mensupların bile mütalaasına müracaat ediyorum" demiş, fakat kendisiyle görüşmek üzere Meclis tarafından gönderilen Nasihat Heyeti'nin iyimser raporlarına rağmen, Mustafa Kemal, 27 Aralık 1920'de, meselenin 'kuvvet yoluyla hallolması' için Batı ve Güney Cephesi komutanlarına birer telgraf çekmiştir.
  Meclis zabıtlarına bakılırsa, Ethem Bey, bu telgraftan iki gün sonra, yani 29 Aralık'ta Meclis'e ağır bir telgraf çekti.


  'Hain' ilanı
  Mustafa Kemal Meclis'te öfkeyle telgrafı okuduktan sonra milletvekilleri arasında ateşli bir tartışma başladı ve iki gün sonra iki oy farkla Ethem Bey 'hain' ilan edildi. Burada ilginç olan nokta, Meclis zabıtlarında sadece 'telgraf okundu' ibaresinin olması, buna karşın metnin olmamasıdır. Bu konu önemlidir çünkü, Ethem'in hangi ifadelerinin 'vatan haini' ilan edilmesine neden olduğu bilinmemektedir. Zabıtta yer almayan bu metin, ilk kez 1955 yılında Yunus Nadi tarafından bastırılan "Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti" adlı broşürde boy gösterir. Buna göre telgraftaki en ağır itham "Ankara'da toplanan Meclis'in ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraatı da bu fakir milletin sırtından kendilerine senede üçyüz bin küsur lira tahsisat yapmaları olmuştur ki, senede içlerinde yüz lirayı bir arada gören pek azdır. Şimdi bol bol dalkavuklukla meşguldürler" ifadesidir. Bu tarihten sonra taraflar arasında başka telgraflar gidip gelir. Bunlardan 2 Ocak 1921 tarihinde İsmet Paşa'ya yazılan ve "Baki ilk selam" diye biten telgrafta Ethem Bey, "köprüyü geçinceye kadar öyle olsun diyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki köprünün binde birine ulaşmamışsınızdır. Ah içleri fesat dolu yurtseverler, zavallı Millet Meclisi, sizin askeri sahte ünlerinizi anlamış değil.(.) Tarih bana az, size çok lanet edecektir" demektedir.  --------------------------------------------------------------------------------


  Yunanlılara gitmeden önceki tereddüt

  Kardeşleri Yunanlılara sığındıktan sonra Ethem Bey bir süre bekledi, 1. İnönü Muharabesi'nden sonra 64 adamıyla Yunanlılara sığındı

  İsmet Paşa, Ethem Bey'in hoşlanmadığı komutanlardandı. Ethem Bey'in Yunanlılara sığınmasının arkasında, ikili arasındaki gerginliğin payı büyüktü.

  İsmet Bey'in "son selam" diye biten olumsuz mektubu üzerine, adeta isyan etmek zorunda kalan Ethem Bey, 3 Ocak'ta Yunanlılarla temasa geçer. Ethem Bey'in emrinde o sırada emrinde 2000 kadar milis vardır. Kendisini teslim almak için gönderilen 11. Tümen'in iki alayı ile 61. Tümen'in toplam mevcudu ise yaklaşık 13 bin kişidir.
  Bu güç dengesizliğine rağmen, daha önce gözü kara davranışları ile tanınan Ethem Bey'in savaşmayı göze alamamasını yorgun ve hasta olmasına bağlamak mümkün. Adamlarına düzenli orduya teslim olmak; dağa çıkmak ve Yunanlılara sığınmak şeklinde üç seçenek sunan Ethem Bey'in kardeşleri Yunanlılara sığındıktan sonra, kararından vazgeçerek, 300 kişilik birliği ile süre Manyas, Sındırgı, Susurluk civarında dolaşması, durumu içine sindiremediğini gösterir. Ancak, İsmet Bey'e soyadını kazandıran I. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Ankara'nın elinin güçlendiğini görünce, 27 Ocak'ta, 64 adamı ile Yunanlılara teslim olmak zorunda kalır.


  Hikâyenin anlamı
  Bu hikâye ne anlama gelmektedir? Düşmana teslim olmak gibi aşağılayıcı bir eylemde bulunduğu için kendisini 'hain' olarak görenlerle, adeta isyana zorlandığını düşünerek 'çaresiz bir kahraman' muamelesi yapanları anlamak mümkündür. Ancak bu tür öznel değerlendirmeleri bir yana bırakırsak, hem Ethem Bey ve benzeri çetecilerin Milli Mücadele'nin mali gücünü sağlayan servet sahibi yerel eşraf ve tüccarlardan zorla haraç alması gibi eylemlerin, henüz yeni palazlanan 'milli burjuvaziyi' korkutmuş olduğunu, hem de 21 Şubat-12 Mart 1921'de Londra'da toplanan konferans masasında yer almak isteyen Ankara'nın, Batılı güçlerin güvenini sağlamak için, Milli Mücadele'nin 'Bolşevik olduğu' yolundaki kuşkuları gidermek ihtiyacında olduğunu düşünebiliriz. Nitekim, Ethem Bey'in tasfiyesi ile birlikte Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası ve Mustafa Kemal tarafından kurdurulan 'resmi' Komünist Partisi gibi sol oluşumlar kendini feshederken, bu talimatı dinlemeyen Yeşil Ordu Cemiyeti mensupları İstiklal Mahkemesi tarafından çeşitli cezalara çarptırıldı. Sonuç olarak, düzenli ordunun desteği ile merkezi elinde tutan kesimler, çetecilikle merkezi ele geçirmeye çalışan ve bir bölümü düpedüz 'İttihatçı', bir bölümü ise 'İslamcı-solcu' nitelikteki çevresel güçleri tasfiye etti. Bu çatışmanın ikinci katmanını Balkan kökenli İttihatçılar'la Çerkes kökenli İttihatçılar'ın mücadelesinin oluşturduğunu ileri sürenler, ayrıca İnönü'nün kişesel olarak belirleyici olduğunu düşünenler de vardır.  --------------------------------------------------------------------------------


  Çerkes Ethem'in sürgün yılları
  27 Ocak 1921'de Yunanlılara teslim olduktan sonra İzmir'de hastaneye yatırılan Ethem Bey, oradan 19 ay kalacağı Atina'ya, ardından da Berlin'e götürüldü. Frankfurt yakınlarındaki Könisgstein kasabasındaki sanatoryumda bir süre kaldıktan sonra bilinmeyen bir tarihte Bağdat'a geçti. Cumhuriyet'in 10. yılında kendisinin de arasında olduğu 150'likler için çıkarılan genel aftan kardeşleri yararlandı, ama kendisi dönmedi. Ürdün'ün başkenti Amman'da, tek odalı ker**** bir evde, hasta, yalnız ve yoksul biri olarak, sürekli ölüm korkusu içinde yaşadı. 21 Eylül 1948'de öldü ve Amman'daki Kabartay Mezarlığı'na gömüldü.
  Sürgün yıllarında, Yunanlıların uçaklarla Türk ordusuna dağıttığı bildirilerden birine imzasını attığı iddiası dışında aktif bir Yunan destekçiliğinden söz edilmedi. Yabancı arşiv belgelerine göre, sürgün yıllarında Yunan veya İngiliz makamları tarafından itibar görmediği ve maaşa bağlanmadığı gibi, her zaman kuşkulanılan biriydi.
  Nutuk'ta bile kendisinden 'Çerkes' diye söz edilmediği halde resmi tarihte 'Çerkes' diye anılmasını 'hayatında maruz kaldığı en büyük haksızlıklardan biri' olarak nitelediği söylenir. Gerçekten de, her ne kadar birliklerinde çok sayıda Çerkes kökenli milis varsa da, mücadelesinde hiçbir zaman etnik kökenini öne çıkarmamıştır. Hatta, Çerkes asıllı olan Anzavur Ahmet'in isyanını o kadar kanlı biçimde bastırmıştır ki, bu olayın Çerkes toplumu üzerindeki yıkıcı etkisi hâlâ sürer. 1947'de yazdığı "Gerçeklere Doğru Uyarı İçin Şiddetli Bir Haykırış" adlı risalede, olayları kendi açısından anlatırken, Mustafa Kemal için 'Neron', 'Mustafa Deccal' gibi ağır ifadeler kullanır ve Anzavur meselesinde kendisini yanıltanın kardeşi Reşit Bey olduğunu iddia eder.


  Radikal-çevrimiçi / Yaşam / Mustafa Kemal ve muhalifleri (2)
   
 2. Bağımlı Bağımsız

  Bağımlı Bağımsız çaylak

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  5.104
  Aldığı Beğeni:
  245
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Taraf gazetesi'ne yazar olan Ayşe Hür hanım'a bi rica İsmet İnönü
  'nün son selam mektubu ya da telgrafını paylaşsın forum iddialarını bi aşsın.komplo teorisinde kalmasın kaynaksız inanılmaz hiç bişeye.

  benim bildiğim böyle.O'nunkini de görürüz inşallah.


  ‘Bâki ilk selam’

  Fatih Polat  “Komuta ve siyasi mücadele alanında zamanında çekilmesini bilen adam memlekete kısa bir süre içinde yeniden hizmet edecek ve düşüncelerini uygulayacak bir duruma girer. Fakat meşru bir şekilde çekilmemek için bir kez çarpışma şansını denemek gibi meşru olmayan harekete girişilirse, bunun sonucu onurun ve hizmet imkânının elde tutulması aynı olasılıkla kalmaz.”

  Tarih 31 Aralık 1920. Türk Kuvvetleri’nin Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Çerkez Ethem’e gönderdiği “teslim ol” içerikli telfrafta bu ifadelere yer verir ve telgrafını şu cümleyle bitirir: “Son selam.”

  Tarih 2 Ocak 1921. Umum Kuva-yı Seyyare Komutanı Ethem, İsmet İnönü’ye cebabi bir telgraf yollar:

  “Köprüyü geçinceye kadar öyle olsun diyorsunuz, ama biliyorsunuz ki, köprünün binde birine ulaşmamışsınızdır. Ah içleri fesat dolu yurtseverler; zavallı millet meclisi sizin askeri sahte ünlerinizi anlamış değil. Bundan ötürü yurtseverlik duygularım şu sözleri söylememi emrediyor: Bana karşı güven verici bir durum alınız, aksi halde gerçek ve hak başarı kazanacaktır. Tarih bana az, size çok lanet edecektir”.

  Çerkez Ethem’in, Cumhuriyet tarihinin en ünlü Çerkez isyanının ilanı sayılabilecek son cümlesi ise şöyledir: “Bâki ilk selam”

  bence İnönü bu telgrafında iyi niyetlerinin sona ermeye başladığını belirtici olarak son selam demiştir

  Ata'mız önceleri O'nu hoş şekillerde karşılayıp o dönemde şehirde tek araba olan kendi arabasını verecek kadar hoş tutmaya çalışmıştır.

  yazıda sözü edilen yeşil ordu'yu Ata'mız amaçları saptırılmıştır diyerek kapatmak istemiştir.

  ayrıca Çerkez Ethem düzenli ordu kurulacakken yanılmıyorsam İnönü'den emir almak istememiş.

  nitekim isyanı Yunanlar da fırsat bilmişlerdir


  yönetimi tehdit eden bi adam var karşınızda.

  bayım farzedin ki siz yönetimsiniz Çerkez Ethem de size böyle dedi siz O'na canım mı diyeceksiniz hain mi?cevap isterim buna.
   
 3. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  vatan haini düzenbaz ismet inönüden cekiyoruz bu gün ne cekiyorsak
  onu gec
  biz burda bize anlatilmayan bizden gizlenen tarihinin gercekleri üzerine tartisma baslatiyoruz sende kalkip zaten bildik agizlardan örneklerle cevaplar veriyorsun
  o verdigin zaten bildik cevaplar inandirici güvenilir yada tartismasiz kabül görmüs olsaydi her halde
  bizde burda bu konuyu acmazdik
  vatan askiyla o cephe bu cephe kosturan birisinin birden bire hain olup da düsman safina gecmis olmasi bu tartismanin baslangic noktasidir
  ne oldu nasil oldu gercekten hainmiydi onu sirtindan yaralaytanlarmi oldu yoksa hainligi koplomuydu
  yoksa birilerine rakip konumu birilerini rahatsizmi etmisti
  gercekten yunan safina gecipde bizle savastimi
  yoksa atatürk yunanlilarla gizli bir anlasmaya vararak iki ates arasina alip onu yunana teslim olmaya mecburmu birakti
  türkmeneli TV de cerkez ethem ile ilgili bir belgesele raslamistim
  belgeselde cerkez ethem hic de hain gibi gözükmüyordu
  ama bizde nasil mümkün oluyorsa sayisiz vatansever birden atatürk zamaninda hain oluvermis :)
  iste ben bunlara inanmiyorum benim gibi inanmayanlarin sayisida her gecen gün artiyor
  tabi bunda internetin payi büyük belgeleriyle zirt pirt yakin tarihin bir bölümünü yalanlayan bilgiler cikiyor ortaya
  coguda mantikli inandirici :)
   
 4. italoma

  italoma Atatürkçü

  Mesajlar:
  1.369
  Aldığı Beğeni:
  18
  Ödül Puanları:
  38
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Türk milletine ayaklanma çıkarmış ve savaşta kazanmamızı Zorlaştıran herkes haindir.

  Çerkes etemde dahil tabii siz

  SamanyoluTV,Kanal7,SesTV,Zaman gazetesi;sabah gazetesi,Habertürk gazetesi okuduğunuzdan ve seyrettiğinizden beyniniz yıkanmış.
  Hadi birde KanalB,AvrasyaTV,SkyTürk,Hürriyet,Milliyet,Vatan,Cumhuriyet Gazetesi okuyun.

  Milliyet gazetesi yazarı:

  "Zaid akman benle 4 günlüğüne Almanyaya gelsin Tüm masraflar benden:D" hadi git de görelim....

  buda benim sözüm hani muhalefetin köpekleri varya

  "Akp'nin köpeklerinin Sabahları bol zamanı olur"
  Umut DURAN

  Anlayan anladı.:)
   
 5. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  bak bir kere savas dedigin olayda topu topu 9165 sehit vermisiz

  baska savaslarla kiyaslayinca bir hictir bu rakakm heleki dört bir yani düsman isgalindeki bir bölgeyi kurtarip devlet kuruyorsan hic tende ötedir
  haksizmiyim :)
  ayrica cerkez ethem hain denmis ona saldirilmis
  ayaklanmalar cikmis müdahale edilmis
  istanbul hükümeti atatürk ün pesine düsmüs
  ve benzeri ic müdahalelerde azimsanmayacak ve hafife alinmayacak sevideymis
  simdi bu 9165 sehitin icinde bu olaylarda ölen askerlerde varmiymis yoksa bu olaylarda ölen askerler ne olarak kayda gecmis
  kayip diyemi ?
  sayet bunlarda sehit sayisi icindeyse en azindan 1-2 bin sehit daha düstügümüzde kaliyor 7-8 bin sehit
  yani koskoca bir mücadelede 7-8 bin sehit
  hatirlarsan esasli bir savas olan canakkalede savasinda 250 bin sehit verilmistir
  filistin cehesinde 500 bin
  sarikamista 40-50 bin...............

  KanalB,AvrasyaTV,SkyTürk,Hürriyet,Milliyet,Vatan,Cumhuriyet Gazetesi ben bunlarida izler ve okurum
  ama haber türk serefsizini asla ciddiye almam
  lakin sende benim gibi biraz dikkatle izle özellikle haber yayinlarini her biri kendi görüslerine göre haberleri sündürmekte
  tüm kanallar böyle
  --
  ama genel yayin akislarina bakalirsa
  STV kanal 7 bize en faydali yayinlari yapmaktadir
  aile ici huzura yardimlasmaya vicdana merhamete sevgiye saygiya dostluga ...........yönlendirici yayinlar yapiyorlar
  bundan neden gocunalimki
  ama senin bahsettiklerin cagdaslik özgürlük adi altinda kültürümüzü ahlakimizi ailemizi insanligimizi elimizden aliyorlar
  hangisi hain sence ?

  ben her yayini kanali izlerim okurum
  aklim basimda burda beyin yikanacak bir durum yok
  :)
   
 6. Bağımlı Bağımsız

  Bağımlı Bağımsız çaylak

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  5.104
  Aldığı Beğeni:
  245
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?


  arkadaşım akıl vermek gibi olmasın da kişisel bi tavsiye haddim olmasa da

  bak bir kere savas dedigin olayda topu topu 9165 sehit vermisiz

  baska savaslarla kiyaslayinca bir hictir bu rakakm heleki dört bir yani düsman isgalindeki bir bölgeyi kurtarip devlet kuruyorsan hic tende ötedir


  bu şekilde bi yorum yapan zihniyetle tartışmak kör bi kuyu gibidir.ışık falan yoktur
   
 7. italoma

  italoma Atatürkçü

  Mesajlar:
  1.369
  Aldığı Beğeni:
  18
  Ödül Puanları:
  38
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Haksızsın 1 askerimiz ölmeyecek.

  Bi ermeni ölünde hepiniz ermenisiniz,
  Alman ölüyor almansınız,
  30.000 Türk ölüyor 1 kişi bile Türk olmuyor.

  İyi Düşün Düzenli orduya geçmeyen şimdi Sen çırılçıplak taksim veya kızılay meydanına çık bakalım ne oluyor.Polisler alıyor neden aykırı,yasak.

  Birkere aile içi huzur değil.

  Bizim Bölgede sırlar dünyasını seyredirken cinnet geçirmiş.


  bir kere okulda biriyle tartışırken duydum STVde bi dizi varmış.

  Bilmem ergenekonda bombaları çıkarıyormuşta yani köylüler bilmem bomba buluyor sonra ergenekoncular çıkıyor söyle iyi bi yayın olsa herkes aynısından yapar sevmem ama yemekteyiz bir çıktı tüm diziler onunla ilgilendi dizi karakterleri dizilerde yemekteyizi oynadılar.Yani seyredilen bişey olduğu için ilgi topluyor artık bu milletin ergenekon yalanlarına karnı tok!!!!!!

  Bahsettiğim kötülediğim herkes hain.

  biz çiftçi adamız bizim halimizden çiftçi anlar.
  inek yetiştiriyoruz.

  düşün 1 litre süt 51 kuruş yani 510.000 eski para ile.


  50 kg yem 30 TL bizim 5.000 litre südümüz oluyorsa (2500 TL)
  3000 TL yem parası geliyor.

  adamlar 2 ay 25 kuruş motorinde indirim yapıyoruz diyor 2 hafta sonra bakıyorsun 30 kuruş zaman bumu huzur bumu Kültür bumu çağdaşlık delirecem ya bir kere bakayım dedim(haberlerine)

  9 kere zaman gazatesine döndü tekrar tekrar okudu 1 kere hürriyet okudu bumu eşitlik.

  Nerde bu millet nerde bu devlet


  adamlar parayı alıyor güya yardım ediyorlar deniz feneriymiş


  adamlar kaçıyor kimpaşıda yimpaşıda öyle yaptılar bizim millet safya dolandır dolandırabidiğin kadar.
   
 8. italoma

  italoma Atatürkçü

  Mesajlar:
  1.369
  Aldığı Beğeni:
  18
  Ödül Puanları:
  38
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Ya o ölen senin baban olsaydı.

  9165 kişiden biri senin akraban olsaydı aynen söyleyebilirmiydin?


  o anaları ağıtlarına anca yüreksiz şerefsizler dayanır anca.

  Ecevit zamanını hatırlarıdınız Kuzey Irağa bi girdi birdaha terörist çıkmadı.

  Neden? işini yaptı karaoğlan dememişler o rüşvet yemedi yanındakiler yedi erken seçim dediler gitti bidaha iktidar oldu.

  adam işini yapıyor neden yerel seçimleri erkene aldılar.

  Çünkü Kriz tam olmada bitirecekler kriz olursa oyları %20 daha düşerdi yani iktidar fosss o zaman gemide balık ekmek satarlardı.


  hadi RTEyi 1 aylığına asgari ücretle çalışrın. DAyana biliyormu?
   
 9. Bağımlı Bağımsız

  Bağımlı Bağımsız çaylak

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  5.104
  Aldığı Beğeni:
  245
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?


  anlatmaya çalıştığım insan hayatını ve ölümlerini ciklet gören zihniyet

  bu sayı az mı gelmiş milyarca mı insan ölmeli savaş tanımı olması için.

  yurdumuzun toprakları şehitlerimizle dolu

  neyse uyarım benim de uygulamak size kalmış
  bu konuda yorumum da bellidir arkasındayım sonuna kadar

  Ilımlı İslam projesince halkımıza tarih değiştirebilecek zihniyetler(ülkemizde yapılmakta olan bu)

  amaçlarına ulşamayacaklardır.tarih bi iki kişinin ağzına bakmaz.

  40 yıllık yani kani olmaz.

  bugünlerder olanlar niye konuşulmuyor.
  Hsyk bile feryat etti ellerini üstümüzden çeksinler dedi.

  tarihe bu kadar takılmak bugünü es geçmek bugünleri unutturamaz.
   
 10. italoma

  italoma Atatürkçü

  Mesajlar:
  1.369
  Aldığı Beğeni:
  18
  Ödül Puanları:
  38
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  ben Taşkaleliyim araştırısan Atatürk'ün Atayurdu diye geçer insanlar bunu kabul etmez nedenini bilen yok Osmanlı devleti feth ettiği yerlere kendi halkını yerleştiriyorya.

  Zübeyde hanımın babası da oraya gitmiş.Yani Konyadan Taşkale (karaman) o zaman konyaya bağlıydı. anlayacağın Atatürkün ataları Taşkaleden çıkma taşkaleden kim çıkarsa doktor öğretmen veya avukat oluyor.

  ama şuan akpnin elinde 3 oyla kaybettik.

  Türkiyede ılımlı islam kanalları STV ve kanal7 işte anla dine yakın ılımlı islam
   
 11. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  ----
  burda sehit saysinin az gelmesi diye olayi tersinden algilarsaniz tabiki yanlis anlarsiniz
  bu sehit sayisi savasin boyutunu siddetini yansitmaktadir sehit sayisina paralel olarak savasin siddeti ölcülebilir
  canakkale savasi gercek bir mücadele oldugu icin 250 bin sehit verilmis bunlar kayda gecenler gercekte cesitli nedenlerle ölen asker sayimiz 1 milyona dayanmaktadir
  burda karsindaki güce bu kadar kayip veriyorsun neden cünkü karsindaki güc seninle gercek anlamda bir mücadele icinde
  ama kurtulus savasinda ayni güclere karsi 9165 sehit vermisiz zaten toplamda ellerinde hala 18 milyon asker vardi gercekten anadoluda kalmak isteselerdi mümkün degildi cikarilabilmeleri hem zaten biz bunlara ¨zamanin en ileri silahlarina sahip almanya varken yenilmemismiydik üstelik bizimde milyonlarca askerimiz vardi

  o zamanki güc dengesiyle kurtulus savasindaki güc dengesi arasindaki daglar kadar farki unutmamaliyiz
  250 bin nere 9165 nere
  bu sonuc bize anlatiyorki karsi cepheler bize gercek anlamda karsi koymamistir

  ortaya cikan sonuc bana göre budur
  sehit sayisini azbulmak denmez buna cümlenin acilimina bakacaksin
   
 12. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?


  30 bin türk ôlüyor kimse türk olmuyormus :)
  yeni simdi 1 sehit verildigini farz edelim
  ve bizler ciktik meydana hepimiz türküz hepimiz sehitiz diye bagirdik cagirdik
  sen bunun ortaya cikaracagi kaostan haberdar degilsin her halde
  PKK nin ekmegine yagmi sürmek istiyorsun
  hepimiz ermeniyiz diyen toplasan en fazla 50-100 bin kisi cikar ya hepimiz türküz diye millet sokaga dükülecek olursa sonumuz ne olur ?
  ayrica bu sokaga dökülmelerin dünyayin dikkatini daha cok ülkemiz üzerine cekecegini akabinde dünyanin daha cok ic islerimize burnunu sokacagini pkk nin elini güclendirecegini unutma :)
  bu ülkede herkez hepimiz türküz diyor zaten .

  --
  burda hayat pahaliligini AKP nin üzerine yikmadan evel biraz tarafsiz düsünürsen sucun AKP de olmadigini görürsün hic bir iktidar kendisine oy kaybettirecek durumlardan hosnut olmaz
  ama her hükümetin zamaninda var olmus bu hayat pahaliligini bir partinin üzerine yikmak tarafszilik olamaz
  bir kere basimizda PKK var ona giden para 500 milyar dolar
  AKP den önce veya sonra hortumcular hep var olmustur
  ekonomik kiriz var .........
  bir sürü neden var bizi dis borca iten ve bu hayat pahaliligina sebep olan
  AKP ülkeyi satiyormus :)
  evet siz hala 50-100 yil öncesinde kalmissaniz olayi böyle algilarsiniz
  avrupadaki türkler ve diger toplamda 15-20 milyon kadar yabanci oralarda ev aliyor arsa aliyor fabrika aliyor kimse cikipda satiliyoruz demiyor
  devir ekonomi devri dünyanin her yerinde sinirlar kalkiyor
  avrupada uzak doguda .........
  ama bir türlü bizde kalkamiyor cünkü engelleniyor neden nicin en azindan azerbaycanla orta asyayla sinirlari kaldirmak icin kimsenin kili kipirdamiyor
  o CHP veya MHP ne yapmis bu yolda ???????????yada ne yapiyor ????
  agizlarindan neden tek kelime cikmiyor bu konuda ?????
  dogu türkistan olaylarini gecistirdiler kimse takipciligina soyunmuyor tamam halk unuttu uyandirma taktigi her halde
  CHP MHP AKP DYP ..................
  AKP o kadar engellemeye karsin en azindan suriye ile sinirlari kaldirdi
  mayinlari 49 yilligina kiralma maddelerine bence siddetle karsiyim
  burda AKP yi savunmak adina yazmiyorum gercekleri ne kadar örtbas etmeye calisanlar olsada biz bunu yemiyoruz mesaji vermek icin yazdim
  hep haklinin yaninda olmaya calisirim
  ne sag ne sol hic birini futbol takimi tutar gibi tutmam ben ülkemiz ve gelecegimiz icin en dogru gördügüm neyse o tarafa bakarim bu gün akp yarin mhp baska gün büyük birlik...........
  ama Türk ve Müslüman oldugum icin bunlardan birini sindirmeye calisan CHP li asla olmam
   
 13. akilverilir

  akilverilir New Member

  Mesajlar:
  121
  Aldığı Beğeni:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  ergenekon yalanmi dogrumu bilmem ama Türkiye nin icinde bir el oldugu kesin :)

  ve bak ben fethullahci dinci pkk li solcu sagci alevi sunni ...........bilmem ne cart curtu falan degilim

  bu tv ler onun diye savunmuyorum
  ac iyi izle bakalim Türk milletine aykiri yayin varmi
  en azindan sinsi sinsi bizi baskalasitirip benligimizi unutturucu yayinlari yok show kanald ccn türk haber türk cumhuriyet radikal .........gibi
  stv deki bir yayindan bir kisi cinnet gecirmis :)
  sen yukarda saydiklarim yüzünden neler oldugunu neden söylemiyorsun
  intiharlar cinayetler gasplar tecavüzler aile ici siddetler bosanmalar ayrilmalar evden kacmalar fuhusa tesvik zenginlige özenti ..........
  bir sürü pislik bunlar yüzünden musallat oldu basimiza
   
 14. italoma

  italoma Atatürkçü

  Mesajlar:
  1.369
  Aldığı Beğeni:
  18
  Ödül Puanları:
  38
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Türkiye'nin üzerinde el yoktu. taki 2002 ye kadar Neden mi AKP geldi yaa.

  Fetullah Gülen abdye gitti.

  Düşünün en uyuz cumhurbaşkanı bizde amerikanın bakanı geliyor bizimki hemen onun peşinden amerkaya gidiyor.

  Zaten oda başbakanın kuklası

  ergenekon yok.

  yumurta kolilerinden çıkan mermiler dün koyulmuş gibi hadi çelik diyelim.

  koli bari yıpranır neden yıpranmıyor!!!!!
   
 15. panoramasal

  panoramasal Member

  Mesajlar:
  32
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  paylaşım için teşekkürler
   
 16. kün togdu

  kün togdu Active Member

  Mesajlar:
  563
  Aldığı Beğeni:
  25
  Ödül Puanları:
  28
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?


  Dediklerinizin bir kısmı doğrudur Çerkez Ethem düzenli ordu kurulmadan önceki en büyük silahlı güçtü.40 000 süvarisi olan eski bir subaydır Çerkez Ethem.Ama olaylara bakışı ve egosu bugün adının başına hain konulmasına neden oldu.
  Bir olay aktarayım.Büyük Millet Meclis Çerkez Ethemden Yozgattaki Çapanoğlu isyanını bastırmakla görevlendirildi.Ethem,Yozgat'a gelir,1 gördüğünü kendi görür 2. gördüğünü vurdurur 3.gördüğünü astırır böyle böyle Yozgat merkeze kadar ilerler sonuç olarak bütün Yozgat boşalır.Yarısı ölmüş bir kısmı dağlara çıkmış bir kısmı da göç etmek zorunda kalmışlardır.Bu durumun Meclise bildirilmesi sonucu AtaTürk Ethemle Ankara'da tren istasyonunda konuşur.Onu uyarır.3 milletvekili de onu uyarır ama Ethem uslanmaz.Onun içinde bir lider olma amacı vardır.AtaTürk'e olan itimat onu çılgına çevirir tekrar güney marmaraya dönünce yunanlılarla temasa geçti.Yunan avcı birliklerinin hazırlıkları tamamlaması üzerine Kuzeyden ethem,İsmet paşa'yı kışkırttı.Bunun üzerine İsmet paşa harekat kararı aldı ve Ethem'in üzerine yürüdü.Bu plan olduğundan yunan avcıları harekete geçtiler.İsmet paşa iki ateş arasında 1.İnönü savaşını kazandı.Ethem'in adamlarının bir çoğu düzenli orduya katıldı.Ethem yunanlılara sığındı.
   
 17. McClane

  McClane Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  21.712
  Aldığı Beğeni:
  292
  Ödül Puanları:
  83
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  . :)
   
 18. Samil26

  Samil26 Misafir

  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Çerkes'in çektiği telgraflara bakmanızı tavsiye ederim. İsyanın ana nedeni olarak Ethem'in çektiği telgraf gösterilir. Fakat telgrafın çekilme tarihi 29 Aralık 1920'die. Oysa taarruz emri 27 Aralık 1920'de verilmiştir bile. Yani bu telgraf isyan nedeni olamaz. Daha karşı bir eyleme fiilen geçmiş olmayan Ethem Bey isyana zorlanmıştır. Sadece bu değil. Bundan önce Ethem Bey’in başka hizmetlerde kullanılmak üzere görevden alınma kararını, İsmet Paşa’nın önemli nüansları Ethem Bey’e eksik bildirmesi de bir soru işareti. Telgraf şöyledir:
  "Bu israflar içinde milletin savaşa devam imkanı kalmıyor. Bir yıldan beri devamlı toplantı halinde bulunduğunuz halde bu süre içinde yaptığınız en büyük iş maaşlarınızı 300 400 liraya çıkarmak olmuştur. Herhalde aylardan beri ordu arasına sokulan fitneden haberdar olduğunuz halde bir gizli oturumla bunları giderme ve önleme yürekliliğini gösteremediniz. Hükümet üyelerinin her birine dalkavukluk ederek kutsal görevinizi şahsî menfaatlerinize feda etmiş görülüyorsunuz."
  Ethem Bey önce durum değerlendirmesi yapar ve sonra subaylarını toplayıp: "İsmet Bey dünden beri resmen saldırıya geçmiş durumdadır. Kendilerinden önce insaf ve anlaşma isteyeceğiz,sonuç alamazsak savunma yapacağız.Size bir saat süre veriyorum, düşünün taşının, dileyen herkesi tehlike sınırının dışına gönderip serbest bırakacağım ama silahlarınızı almayacaksınız." diye hitap eder. Bir saat sonra subay ve eratı serbest bırakıp kalanlarla Gediz'deki karargaha gider. Aynı gün Gediz Sırtlarında İsmet Bey'in birlikleriyle Kuvay-i Seyyare arasında hafif de olsa karşılıklı ateş teati edilmiştir.Düzenli ordu silah atılmasını istemiştir ama Ethem Bey silah atmaktan çok çözüm bulunabilineceğine dair ümit taşımaktadır. Bu yüzden Manisa milletvekili Reşat Bey ile Bahriye Binbaşısı Aziz Bey’i İsmet Bey ile görüşmeye gönderir. Fakat “Ethemist” olarak nitelendirilen bu elçiler tutuklanarak Ankara’ya gönderilir. Bu girişimden de sonuç alınamaz veya alınması istenmez. İŞ silahlı çatışma dökülür ve ciddi sayılmayacak bir çatışma olur. Kuvay-i Seyyare’den ayrılıp Düzenli Ordu’ya katılanlar Kuvay-ı Seyyare’de artmaya başlar ve dağılmalar başlar. 2 saatlik çatışmanın sonunda Ethem Bey herkesi serbest bırakır ve son maaşları dağıtır. Bundan sonra pek çok kişiyle irtibat kuran Ethem Bey bu görüşmelerden de sonuç alamaz. Yani Ethem’e son anda Millli Kuvvetler’e teslim olma şansı bırakılmayıp Yunanlılar’a sığınması için adeta zorlanmıştır.
  Ethem Bey Yunanlılar’a sığınırken yanına ne bir fert ne bir top ne de bir makineli tüfek almıştır. Refet Bele son durumu şöyle nakleder: “Ethem arzu etse idi, maiyetindeki kuvvetlerle daha çok kanlı hadiseler çıkarabilir, bo yere kardeş kanı dökülürdü. Emrindeki kuvvetlerle Kütahya’dan hadisesiz çekilmiştir. En büyük hatası Millet Meclisi’ne hakaret eden beyannamesi ile İstanbul Hükümeti’ne müracaatıdır. Bunları ağabeylerinin hazırladığını duydum ki doğru olduğuna kaniim. Kuvay-i Seyyare’nin Kütahya ve Gediz havalisindeki silah ve muhtelif malzemeler de depğolarda aynen duruyordu. Silahlarıyla teslim olanların ifadelerini aldık. Tamamı Ethem Bey’in kendilerine teslim olmalarını ve Ordu emrine girmelerini söylediğini ifade ettiler.”
  Ethem Bey’in Yunanlılarla sırt sırta omuz omuza Türk Birlikleri’ne karşı savaşmakta olduğu gibi bir takım ithamlar yer almaktadır. Oysa bu ithamların aksine Ethem Bey’in bahse konu olan tarihlerde Yunanlılar’la omuz omuza Türk güçlerine karşı kurşun sıkması mümkün değildir. Çünkü Ethem Bey ihtilaf süresince Yunanlılar’la bir araya gelmediği gibi daha sonra da teslim olmadan Sındırgı ve Susurluk Yöresi’ndeki dağlara çıktığı, sağlığı elvermez hale gelince de Eskimanyas köyüne inip orada saklandığı ve ancak Şubat 1921 sonlarında Yunanlılar’a teslim olduğu bilinmektedir. Bilinen bir başka şey de GEÇİŞ HAKKI’nın bir meşru müdafaa hakkı olduğu ve uluslar arası bir savaş kuralı olarak kabul edildiğidir. Buna göre Ethem Yunanlılar’a sığınmaktan çok geçiş hakkını kullanmıştır. Ama Yunanlılar uzunca bir süre attıkları imzaya uymamış ve Ethem Bey’i alıkoymuşlardır.
  Daha sonraları Cemal KUTAY sayesinde Mustafa Kemal Ethem Bey’e hastane masrafları için 5000 lira göndermiş ve hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını bildirmişse de Ethem Bey: “Mustafa Kemal Paşa beni vatanımdan uzak yaşamaya mahkum etti. Bu paraları benim hakkımda kendisini yanıltanlara versin” diyerek teklifi geri çevirir.
   
 19. Misafir

  Misafir Misafir

 20. sembol

  sembol New Member

  Mesajlar:
  9
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: CERKEZ Ethem hainmiydi ?

  Aslında konuya genel bakmak lazım.
   

Sayfayı Paylaş