Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

Konusu 'Aşk SMS Sözleri' forumundadır ve Suň_DáRk tarafından 30 Ağustos 2007 başlatılmıştır.

 1. Suň_DáRk

  Suň_DáRk Kader-i Sitem

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  4.565
  Aldığı Beğeni:
  302
  Ödül Puanları:
  83
  ( ¯`´•.¸(¯`´•.¸ __________________ ¸.•´´¯)¸.•´ ¯)
  :::::::::::::::::::::: ______ :::::::::::::::::::::::::
  (_¸.•´´(_¸.•´´ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ `´•.¸_)`´•.¸_)  ................... M,....... ..mM
  .................. ...IMIm....,mIM
  .................. ...,MI:IM,mIMm
  ..........IMmm,... .,IM::::IM::IM,.... ......,m
  .............IMMIM MIMm::IM:::::IM== mm.,mIM
  ....__......,mIM:: ::::MIM:::::::IM:::: mIMIM
  .,mMIMIMIIMIMM:::: ::::mM::::::::IMIMIM IMMM
  IMM:::::::::IMM::: :::M::::::::IIM::::: ::MM,
  .IMM::::::::::MM:: :M:::::::IM:::::::: :::IM,
  ....IMm::::::::IMM M:::::::IM::::::::: ::::IM,
  ......Mm:::::::::I M::::::MM:::::::::: ::::::IM,
  .......IM::::::::: IM::::::MM:::::::::: ::::::::IM,
  ........MM:::::::: IM:::::::IM::::::::: :::::::::IM
  ........IM:::::::: IM:::::::IM:::::::: :::::::::IM;.
  .........IM::::::: :MM::::::::IM:::::: ::::mmmIMMMMMMMm,.
  ...........IM::::: :::IM:::::::IM::::mI MIMM.....IMMMM
  ...........IM::::: :::IM::::::mIMIMM ...........,mM...M
  ............IMm::: ::::IM::::IIMM..... ........,mMM
  ............IMMIMI MMIMM::IMM........ _.,mMMMMM
  .............,IM.. ...IMIM.......,mM MMMMMMM
  ...........,IM.... ....,IMM......,mMMM MMMMMM
  ..........IM...... .,mIIMM,......mMMMMM MMMMM
  .........,M..,mIMM IMMIMMIMmmmMMMMMMMM MMMM
  .........IM.,IMI. .......IIMMMMMMM MMMM
  ........;IMIM..... .............IMMM MMMM
  ................. ................IM MMMM
  .................. ................... IMMM
  .................. .................... IMM,
  .................. .................... .IMM
  .................. .................... ..MM,
  .................. .................... ...IMM,............. .______...__
  .................. ......______........ ...IMM__.........mIM MIMMIMMIMMIMM,
  .................. ..,mIMMIMMIMM,.,mIMM ,...IMM.....,mIM... .....IM,..M,
  ................., IMMM.......IMM..M ,..IMM......,IM..... ..../.:;IM..M,
  ................mI M......../..:IM..M M..MM,....,M......./ ..;mIMIMIM,.M
  ..............,IM. ....../....:;,IMIMI MMM..IMM...,M...../. .:mIM...IM,:M
  .............,IM.. ..../....:;,mIM..` IMM.IMM...IM...../.. mM.........IMI
  ............,IM... .../....:;,mIM..... .IMMMMM...MM,.../.,m M............M
  ............IM.... ./....;,mIM....... ...IIMMM.,IMIM,.,IM
  ............IM.... ./....,mIM......... .....IMMMMMMM.
  ............`IM,.. ./.;,mIM........... ......IIMMMMMMM
  .............IMI,. /,mIM............. …...__IMMMMMMMMMMMM
  ...............IMM MM................ ………......IMMMMMMMM M
  ................. ................... ..............IMM MM
  .................. .................... ..........MMMMIMM__
  .................. .................... ............MMMIMM
  .................. .................... .............MMIMM
  .................. .................... .............MMIMM
  .................. .................... ...........__IMM MM
  .................. .................... .............IMM MMM
  .................. .................... ...............IMM MMMM
  .................. .................... ...............IMM MMM
  .................. .................... ...............IMM MMM  ( ¯`´•.¸(¯`´•.¸ __________________ ¸.•´´¯)¸.•´ ¯)
  :::::::::::::::::___________________ :::::::::::::::
  (_¸.•´´(_¸.•´´ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ `´•.¸_)`´•.¸_)


  ______________@@__@_@@@_____
  _____________@__@@_____@_____
  ____________@@_@__@_____@_____
  ___________@@@_____@@___@@@@@_____
  __________@@@@______@@_@____@@_____
  _________@@@@_______@@______@_@_____
  _________@@@@_______@_______@_____
  _________@@@@@_____@_______@_____
  __________@@@@@____@______@_____
  ___________@@@@@@@______@_____
  __@@@_________@@@@@_@_____
  @@@@@@@________@@_____
  _@@@@@@@_______@_____
  __@@@@@@_______@@_____
  ___@@_____@_____@_____
  ____@______@____@_____@_@@_____
  _______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____
  _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____
  ____@@@@@@@__@@______@@@@@_____
  ____@@@@@_____@_________@@@_____
  ____@@_________@__________@_____
  _____@_________@_____
  _______________@_____
  ____________@_@_____
  _____________@@_@_____
  ______________@@_____
  ______________@_____


  _____________________________________$$$$$$$
  ___________________________________$$$$$$$$$
  ___________________________________$$$___$
  ___________________________$$$____$$$$
  _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
  ________________$$$$__$$$$_________________$$$
  _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
  __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$$$$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____$$$$$___$$$$$$
  ____$$$$$____$$$
  _____$$$$
  _____$$$$
  _____$$


  ´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
  ´´ ´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶- - - - - - - - - - -
  ´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶- - - - - - - - - - -
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - - - - - - - ´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - - - - - - - ´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´- - - - - - - - - - - ´´´´´´´¶
  ´¶´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´- - - - - - - - - - - ´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´ ´´´´´´´´´´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´- - - - - - - - - - - ¶¶¶¶´´´´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶- - - - - - - - - - - ¶´´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶- - - - - - - - - - - ¶ ¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶- - - - - - - - - - - ´´´´´¶
  ´´´´¶´´´ ´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶- - - - - - - - - - - ´ ´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´- - - - - - - - - - - ´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶ ¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´- - - - - - - - - - - ¶¶
  ´´´´´´´´ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶- - - - - - - - - - - ¶¶¶¶ ¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´- - - - - - - - - - - ´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´- - - - - - - - - - - ´´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶- - - - - - - - - - - ¶¶¶¶  ______@@@_________ @@@______
  ____@______@______@______@___
  ___@_________@__@_________@__
  ___@___________@___________@__
  ____@______COOOOOOK______ @__
  _____@______GUZELLLL______@___
  ______ @_____VEEE_______@_____
  ________ @__TATLISIN__@_______
  ___________@________@_________
  _____________@____@___________
  ________________@____________  __________*hdl*________*hdl* __________
  _____*hdl*___*hdl*____*hdl*___ *hdl*_____t
  ___*hdl*______*hdl*_*hdl*___ ____*hdl*___a
  __*hdl*__________*hdl*__________*hdl*__n
  __*hdl*________________________*hdl*__ı
  ___*hdl*________çooooookkk____*hdl*___ş
  ____*hdl*____________________* hdl*____a
  ______*hdl*________________*hdl*______
  ________*hdl*____________*hdl*________b
  __________*hdl*________*hdl*__________i
  _____*hdl*___*hdl*____*hdl*___*hdl*_____ l
  _ __*hdl*______*hdl*_*hdl*_______*hdl*___i
  __*hdl*__________*hdl*______ ____*hdl*__r
  __*hdl*________________________*hdl*__
  ___*hdl*_____tatlsınnnn ________*hdl*___m
  ____*hdl*______ ____ _________*hdl*____i
  ______*hdl*________________*hdl*______y
  ________*hdl*____________*hdl*________i
  __________*hdl*________*hdl*__________z
  ____________*hdl*____*hdl*___________?
  ______________*hdl*_*hdl____________?
  _________________*hdl


  ____##########*________________________
  __*##############______________________
  __################_____________________
  _##################_________**##*______
  __##################_____*##########___
  __##################___*#############__
  ___#################*_###############*_
  ____#################################*_
  ______###############################__
  _______#############################=__
  ________=##########################____
  __________########################_____
  ___________*####################=______
  ____________*##################________
  _____________*###############__________
  _______________#############___________
  ________________##########_____________
  ________________=#######*______________
  _________________######________________
  __________________####_________________
  __________________###__________________
  ___________________#_____________________  ________00000000000000_______000000000000_________- - - -
  ______000000000000000000__000000000000000000______- - - -
  ____000000000000000000000000000000_______00000____- - - -
  ___0000000000000000000000000000000_________0000___- - - -__00000000000000000000000000000000000________0000_- - - -
  __0000000000000000000000000000000000000_____0000__- - - -
  _0000000000000000000000000000000000000000___00000_- - - -
  _00000000000000000000000000000000000000000_000000_- - - -
  _000000000000000000000000000000000000000000000000_- - - -
  _00000000000000000000000000000000000000000000000__- - - -
  __000000000000000000000000000000000000000000000___- - - -
  ___0000000000000000000000000000000000000000000____- - - -
  _____00000000000000000000000000000000000000_______- - - -
  _______0000000000000000000000000000000000_________- - - -
  __________000000000000000000000000000000__________- - - -
  _____________0000000000000000000000000____________- - - -
  _______________00000000000000000000___L___________- - - -
  __________________000000000000000_____o___________- - - -
  ____________________0000000000________v___________- - - -
  ______________________000000__________e___________- - - -
  _______________________0000_______________________- - - -  ________@_______@@ @ ___________
  ____________@@@__@_@@@@___________
  ____________@@__@@_____@__________
  ___________@@@_@__@_____@_________
  __________@@@@_____@@___@@@@@@____
  _________@@@@@______@@_@______@@__
  ________@@@@@_______@@________@_@@
  ________@@@@@_______@_______@_____
  ________@@@@@@_____@_______@______
  _________@@@@@@____@______@_______
  __________@@@@@@@@_______@________
  __@@@_________@@@@@@@_@@__________
  @@@@@@@__________@@_______________
  _@@@@@@@_________@________________
  __@@@@@@_________@@______________
  ___@@@___@_______@@_______________
  ___________@_____@__@_____________
  _______@@@@_@___@_________________
  _____@@@@@@__@_@@_________________
  ____@@@@@@@___@@__________________
  ____@@@@@______@__________________
  ____@@_________@__________________
  _____@_________@__________________
  _____________@_@__________________
  ______________@@__________________
  ______________@___________________
  ______________@ __________________  _______$$$$$$$$______$$$$$$$$$_________
  ______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$_______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
  _____________$$$$$$$$$$$$$______________
  ________________$$$$$$$_________________
  ___$$$___$$$______$$$______$$$___$$$____
  __$$$$$_$$$$$_____________$$$$$_$$$$$___
  __$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$___
  ____$$$$$$$_________________$$$$$$$_____
  ______$$$_____________________$$$_______
  _______$_______________________$________

  ...................*..*..*................*..*..*.- - - - .
  ...............*..............*...*..*............- - - - ....*
  ..............*....................*..............- - - - ......*
  ..............*...................................- - - - ......*
  ...............*.........................*....*...- - - - .*....*
  ..................*...................*..........*- - - - .........*
  .....................*.................*......*...- - - - .......*
  ........................*................**.......- - - - ....*
  .............................*........**...*.....*- - - -
  ...................................*............*

  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  ______________________$$$$$_______________________- - - -
  _____________________$$$$$$$______________________- - - -
  $$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_- - - - _
  $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_- - - - _
  $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________- - - - _
  $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________- - - - _
  $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____- - - - _
  $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________- - - - _
  $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________- - - - _
  $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_- - - - _
  $$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_- - - - _

  __$$$______$$$____$$$_____$$$____$$$______$$$_____- - - - _
  ___$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$__$$$______$$$_____- - - - _
  ____$$$___$$$__$$$____$$$____$$$_$$$______$$$_____- - - - _
  _____$$$_$$$___$$$___________$$$_$$$______$$$_____- - - - _
  ______$$$$$_____$$$_________$$$__$$$______$$$_____- - - - _
  _______$$$_______$$$_______$$$___$$$______$$$_____- - - - _
  _______$$$________$$$_____$$$____$$$______$$$_____- - - - _
  _______$$$__________$$$_$$$_______$$$$$$$$$$______- - - - _
  _______$$$____________$$$__________$$$$$$$$_______- - - - _
  _____________$$$$$$$$$$$ $$$$$$$______________


  _________$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$___________
  _______$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$_________
  ______$$$$$$$$$$______ ___$$$$$$$$$$$$_______
  ______$$$$$$$$$_______ _______$$$$$$$$$______
  _____$$$$$$$$$________ ________$$$$$$$$______
  ____$$$$$$$$$$$_______ ________$$$$$$$$$_____
  ___$$$$$$$$$$$$_______ ________$$$$$$$$______
  ___$$$$$$$$$$$________ _______$$$$$$$$$______
  ____$$$$$$$_$_________ ______$$$$$$$$$_______
  ___$$$$$$$$$__________ _____$$$$$$$$$________
  ___$$$$$$$$___________ ____$$$$$$$$$_________
  ___$$$$$$$____________ ___$$$$$$$$$__________
  ____$$$$______________ _$$$$$$$$$$___________
  _____$_______________$ $$$$$$$$$_____________
  ____$______________$$$ $$$$$$$_______________
  ____$____________$$$$$ $$$$$_________________
  ___$___________$$$$$$$ $$$___________________
  __$_$________$$$$$$$$$ $_____________________
  ___________$$$$$$$$$$_ ______________________
  _________$$$$$$$$$$___ ______________________
  ________$$$$$$$$$_____ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$$_______ ______________________
  _______$$$$$$$$$______ ______________________
  ________$$$$$$$$$_____ ______________________
  _________$$$$$$$$$$___ ______________________
  ___________$$$$$$$$$$_ ______________________
  _____________$$$$$$$$$ $_____________________
  _______________$$$$$$$ $$$___________________
  _________________$$$$$ $$$$$_________________
  ___________________$$$ $$$$$$$_______________
  _____________________$ $$$$$$$$$_____________
  ______________________ _$$$$$$$$$$___________
  ______________________ ___$$$$$$$$$$_________
  ______________________ _____$$$$$$$$$________
  ______________________ ______$$$$$$$$$_______
  ______________________ _______$$$$$$$$$______
  ______________________ ________$$$$$$$$______
  ______________________________$$$$$$$$______
  ______________________ ________$$$$$$$$______
  ______________________ _______$$$$$$$$_______
  ______________________ ______$$$$$$$$________
  ______________________ _____$$$$$$$$_________
  ______________________ ___$$$$$$$$___________
  ______________________ _$$$$$$$$_____________
  _____________________$ $$$$$_________________
  ___________________$$$ $$____________________
  _________________$$$$$______________________
  ________________$$$$__ ______________________
  _______________$$$____ ______________________
  ______________$$__  __________@@@@@@@@_________@@@@@@
  ________@@@________@@_____@@______@@
  ________@@___________@@__@@________@@@@
  ________@@____________@@@__________@@BE
  __________@@______________________@@E
  ____@@@@@@______@@@@@______________@@@
  __@@@@@@@@@____@@@@@@@@__________@@@
  __@@___________@@@@@@@@@@______________@@
  _@@____________@@@@@@@@@@@______________@@
  _@@_____________@@@@@@@@@@______________@@
  _@@@_____________@@@@@@@@______________@@@
  __@@@@_____________@@@@@_____________@@@@
  ____@@@@@@_______________________@@@@@@
  _________@@_____________________@@
  ________@@__________@@@@________@@@
  ________@@@_______@@___@@_______@@@
  _________@@@_____@@______@@_____@@@
  __________@@@@@@@_________@@@@@
  ___________@@@@@___________@@@@
  ___________________@__________________
  ____________________@
  _____________________@
  ______________________@
  ______________________@____@@@
  ______________@@@@__@__@_____@
  _____________@_______@@@___@@
  ________________@@@____@__@@
  _______________________@
  ______________________@
  ____________________@
  ____________________@
  ___________________@@@___________
  __________________
   
  3 kişi bunu beğendi.
 2. intoxic babe

  intoxic babe New Member

  Mesajlar:
  2.778
  Aldığı Beğeni:
  123
  Ödül Puanları:
  0
  Çok güzeller yaa...! =) emeğine saqlıq..
   
  1 person likes this.
 3. sessizprens

  sessizprens Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.866
  Aldığı Beğeni:
  65
  Ödül Puanları:
  48
  aynen ya süperr
   
 4. black_akrep

  black_akrep New Member

  Mesajlar:
  4.050
  Aldığı Beğeni:
  138
  Ödül Puanları:
  0
  Zuperrrr Emegine Saglikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
   
  1 person likes this.
 5. Suň_DáRk

  Suň_DáRk Kader-i Sitem

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  4.565
  Aldığı Beğeni:
  302
  Ödül Puanları:
  83
  Yorum yapan ellerinize sağlıq
   
 6. artisttt

  artisttt Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  3.446
  Aldığı Beğeni:
  263
  Ödül Puanları:
  83
  süpeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr olmuşşşşşşşşşşşş fewkaladenin fewkinde bi tad:D:D
   
 7. sclsss

  sclsss New Member

  Mesajlar:
  22
  Aldığı Beğeni:
  4
  Ödül Puanları:
  3
  çok güzeller yaa...süperler.teşekkürler
   
 8. elif_93

  elif_93 New Member

  Mesajlar:
  8
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  süper bişi ya emeğine sağlıkk cnm
   
 9. eLa'

  eLa' 'Kül Kedisi

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  5.153
  Aldığı Beğeni:
  188
  Ödül Puanları:
  63
  süperleeerrrr;)
   
 10. FORSAN

  FORSAN Misafir

  Çok güzel eline sağlık
   
 11. azizuzu

  azizuzu Well-Known Member

  Mesajlar:
  4.055
  Aldığı Beğeni:
  216
  Ödül Puanları:
  63
  var ya mükemmeller.. cok saolasın
   
 12. Tufan_gfb

  Tufan_gfb New Member

  Mesajlar:
  2
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  Süper yuyuyuyu :) :D çıldırdım arkadaşlar kusura bakmayın :) :D
   
 13. eqsi seqer

  eqsi seqer Banlandı

  Mesajlar:
  1.463
  Aldığı Beğeni:
  36
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  emeğine sağlık cnm cok hosuma gitti :D
   
 14. BaHoKaFKeF

  BaHoKaFKeF New Member

  Mesajlar:
  23
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  cix béa :D hLL arkedeş :D
   
 15. m.said65

  m.said65 New Member

  Mesajlar:
  2
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  süper yaw...
   
 16. türk-timi

  türk-timi New Member

  Mesajlar:
  1
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  10 numara olmuş devamı ne zaman

  begendim yeni olmama ragmen

  bu emegin karsiligini hak ediyosunuz daim olsun

  yüregine saglık güzel bir sey olmuş
   
  Last edited by a moderator: 19 Ekim 2010
 17. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
   
 18. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  cok guzelde hanı nerden goreceeezzz
   
 19. isyankarrr

  isyankarrr Misafir

  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  tşler işime yaradı emeği geçenlere tebrir ederim
   
 20. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Değişik Şekiller Güzeller ama ;)

  harikalar ama daha değişikleride olabilir yanee
   

Sayfayı Paylaş