Eski Türk Devletlerinin Bayrakları...

Konusu 'Genel Tarih' forumundadır ve alpamis tarafından 1 Mart 2007 başlatılmıştır.

 1. alpamis

  alpamis Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  6.316
  Aldığı Beğeni:
  302
  Ödül Puanları:
  83
  [​IMG] BUYUK HUNİMPARATORLUĞU

  [​IMG] BATI HUNİMPARATORLUĞU

  [​IMG] AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU

  [​IMG] AK HUN İMPARATORLUĞU

  [​IMG] GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU

  [​IMG] AVAR İMPARATORLUĞU

  [​IMG] HAZAR İMPARATORLUĞU

  [​IMG] UYGUR DEVLETİ

  [​IMG] KARAHANLILAR

  [​IMG] HARZEMŞAHLAR

  [​IMG] GAZNELİLER

  [​IMG] BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

  [​IMG] ALTINORDU DEVLETİ

  [​IMG] BÜYÜT TİMUR İMPARATORLUĞU

  [​IMG] BABÜR İMPARATORLUĞU

  [​IMG] OSMANLI İMPARATORLUĞU

  ayrıca Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldız bu devletlerimizi temsil etmektedir.
   
  1 person likes this.
 2. xxbarışxx

  xxbarışxx New Member

  Mesajlar:
  1.664
  Aldığı Beğeni:
  23
  Ödül Puanları:
  0
  Göktürkler'in bayraklarında kurt olmasının nedeni kendilerinin dişi bir kurttan türediklerine inanmasından kaynaklandığını sanıyorum; hatta bozkurt desatınında kendilerinin dişi bir kurttan türediklerini anlatırlar.
  Diğer bayrakların anlamlarını bilenler paylaşırlarsa sevinirim.
   
  1 person likes this.
 3. asdef

  asdef Member

  Mesajlar:
  33
  Aldığı Beğeni:
  4
  Ödül Puanları:
  8
  saol çok işime yaradı benden sana +rep ama yıllarınıda yazsaydın daha iyi olurdu
   
  1 person likes this.
 4. levante

  levante Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.311
  Aldığı Beğeni:
  56
  Ödül Puanları:
  48
  16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR

  16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR


  Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT`nin bastırdığı bir takvimle Türklerin şimdiye kadar 16 büyük devlet kurduğunu, bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunduğu iddiaları öne sürüldü.

  Her şeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir. Türk tarihi nerden başlayıp hangi gidişi takip eder, kimler Türk`tür? Bunlar henüz belli değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı büyük şahsiyetlerin Türk olup olmadığı üzerinde bile tarihçilerimiz arasında birlik yoktur. Durum bu merkezde iken, şimdiye kadar 16 büyük Türk devletinin kurulduğu ve Türkiye`nin bunların vârisi olduğu hakkındaki iddia, şüphesiz, çok su götürür bir iddiadır.

  Şimdiye kadar 16 büyük Türk devleti kurulduğu hakkındaki kararı kimin verdiği belli değildir. Tarih bilginlerinin konusu olan bu konu için ciddi bir kurultayın toplanması gerekirdi. Böyle bir kurultay toplanmış değildir. Ayrıca bu kadar büyük ve tesirli bir fikir için yalnız tarih bilginlerinin toplanması da yeterli sayılmaz. Bu tarih mirasından söz edilirken işe milli kültür ve ülkünün taşıyıcıları olan kimselerin karışması da tarihî bir zarurettir .

  Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 büyük Türk devletini temsil ettiği hakkında şimdiye kadar benim hiçbir bilgim yoktu. Bu gibi konularla ilgilenen birisi olarak ben bu sembolü bilmedikten sonra acaba bunu kimler biliyordu? Yoksa bu da bir millî sırdı da ancak şimdi mi açığa vurulması uygun görüldü?

  16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Ererin Ocak 1969`da kendi sütununda yazdığı "Türklüğün 16 Avizesi" başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir .

  Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir.

  16 büyük devlet... Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın?". Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar. Bizi asıl ilgilendiren anayurdumuzdaki devlet olduğuna göre de konu bir veya iki devletin tarihinden ibaret kalmaktadır. Bu iki devlet Türkistan ve onun uzantıları olan doğu Avrupada kurulan devletle bugün Türkiye dediğimiz devletin kurulduğu Önasya bölgesindeki devletten ibarettir ve ikincisi birkaç defa birincisine tâbi olmak suretiyle tarihteki Tek Türk Devleti prensibini devam ettirmiştir. Tek Devlet düşüncesi sembolik de olsa son zamanlara kadar devam etmiş, meselâ Sultan Aziz zamanında Doğu Türkistan'dan Çinlileri atan Atalık Gazi Yakub Han, Türkiye Devletini kendisine metbû tanımıştır.

  Herşeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir dedik. Bu yüzden okullarda çocuklarımıza millî tarih terbiyesi verilememektedir. Tarihlerde hâlâ Sümerler'in veya Hititler'in Türk olduğu hakkındaki hezeyan tekrarlanmakta, bunu inanmadan öğrenen çocukta millî tarih sevgisi diye bir şey kalmamaktadır.

  Türk tarihi bir bütündür. Devlet denilen nesneler ayrı hükümdarlar, hanedanlardır. Böyle olunca 16 Türk devleti masalı kendiliğinden yıkılır ve birbirinin devamı olan hanedanlarla Türk tarihindeki birlik karşımızda parıldar.

  Türk tarihinin devletler adı altında parçalara bölünmesinin millî psikoloji üzerindeki yıkıcı tesirini kimse düşünmüyor. Mazideki millî devamlılığa inanmayan kimsenin bugünkü millî devamlılıktan da ümitsiz olacağı hesaba katılmıyor. Halbuki biraz mantık ve anlayış sahibi olanlar Türk tarihinin aralıksız bir bütün olduğunu kendiliğinden kavrayabilir.

  Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti'nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadoludaki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadoludaki Selçuklu devleti ile Batı Türkistan ve İrandaki Harzemşahlar devleti Büyük Selçuklu Devletinin devamıdır. Büyük Selçuklu devleti Karahanlıların, Karahanlılar Uygurlar`ın, Uygurlar Gök Türkler`in, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpelerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.

  Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz.

  Bazen aynı zamanda birkaç hanedanın birden bulunup Türkeli'nin ayrı bölgelerinde hakimiyet kurması ve hatta bunların birbiriyle çarpışması bu kaidenin bozulduğunu göstermez. Bu durum Türk siyasî hakimiyet nazariyesinin, merkeziyetçi olmayan devlet telâkkisinin icabından başka bir şey değildir. Çünkü, hiç olmazsa nazarî halde bile, bu hanedanlardan bir tanesi ötekiler üzerinde hâkimiyete maliktir.

  Buna rağmen bazen Türk tarihinde siyasî bütünlüğün parçalandığı olmamış değildir. Bunlar her milletin tarihinde görülen fetret zamanlarıdır. Bizim tarihimizin son zamanlarında Istanbul'da ve Ankara`da iki ayrı hükûmetin bulunması bunun tipik bir örneğidir. Tarihî gerçek budur. İlkokuldan üniversiteye kadar tarihin böyle okutulması, böyle gösterilmesi lâzımdır. Türkler'in kafasında bir tarih birliği, tek devlet şuuru bulunmalıdır. Fakat bu şuurun yerleşmesi için önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda, onun Talim ve Terbiye Kurulu'nda bu şuurun bulunması icap eder.

  Son haftalarda TRT tarafından yayınlanan bir takvim aynı 16 devlet masalını tekrarlamak, üstelik 16 devlete 16 uydurma bayrak yakıştırmak bakımından dikkati çekmiştir. TRT umumiyetle sol eğilimli bir müessese olarak tanındığı için onun böyle Turancı bir takvim yayınlaması cidden şaşılacak bir davranıştır. Fakat 16 devletin her biri hakkında verilen bilgi ile Türk büyüklerine isnad olunan sözler yanlış veya uydurmadır. Meselâ: Büyük Kun İmparatorluğu'nun kuruluş yılı milâttan önce 204 olarak gösterilmiştir. 220 olacaktır. Kurucusu da Mete değil, Mete'nin babası Tuman Yabgu'dur. Mete'nin sözleriymiş gibi gösterilen Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim; fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem sözleri böyle değildir. Mete doğu komşuları olan

  Tung-huların kıymetli bir at ile zevcelerinden birini istemelerini, devletin o andaki zayıflığı dolayısıyla kabul etmiş, fakat toprak isteklerini reddederek Tung-huları yenmiştir. At ve kadın verildikten sonra çorak bir toprak parçasının ne değeri olur diyen beğlere karşı da at ve kadın şahsıma aitti, verdim. Fakat toprak milletindir cevabını vermişti. Bu iki şekil arasında büyük fark vardır. Keyfî olarak değiştirilemez.

  Takvimin yaprakları altında Türk büyüklerine isnad olunan sözlerde de gelişigüzel tasarruflar olmuştur. Son zamanlarda sık sık görülen, Bilge Kağan`a ait Türk milleti titre ve kendine dön sözü de uydurmadır. Bu söz sadece Türk milleti! Düşün şeklindedir ve Bilge Kağan`ın ağzından söylenmiş olmakla beraber Yulığ Tegin tarafından yazılmıştır. Hele Gök Türkler'in en eski kağanlarından İstemi Kağan (yahut İstemi Bağatur Yabgu)'a isnad olunan erkekleri cesur, kadınları iffetli olan ulus egemen olur vecizesi tamamiyle uydurmadır. İstemi Kağan hakkındaki tarihî bilgi o kadar azdır ki bu az bilgi arasında onun bir vecizesine raslamak imkânsızdır.

  Bu yanlışlıkları birer birer saymağa ne imkân, ne de lüzum var. Fakat bayraklar hakkından konuşmak yerinde olacaktır .

  16 muhayyel Türk devletinin l6 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. Bir kere , eski Türkler`de bayrak yok, tuğ vardır. Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Yine bilindiği gibi eski Türklerde bir tek millî bayrak değil, türlü türlü bayraklar vardır. Osmanlı Türkleri`nin bayraklarından çoğu bilinmektedir. Her askerî birliğin, her korsanın, her kumandanın ayrı bayrağı olduğu malûmdur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve bizim bugünkü bayrağımız bu son şeklini Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.

  Uydurma bayraklar arasındaki Hun bayrağında ejder mi, semender mi, kertenkele veya dinozor mu olduğu belli olmayan acayip yaratık şeklinin yer alması Türk tarihi hakkında hiçbir bilgiye malik olmamak demektir. Ejder, Çinlilerin sembolüdür. Türkler'de ise kurt, doğan ve koyun kullanılmıştır.

  Yine bu takvimde Batı Hunlarının (Orta Asya Hunları`nın son çağı demek istiyorlar) sapsarı, Harzemşahların kapkara bayraklarının hangi muhayyileden doğup uydurulduğu da cidden meraka değer.

  Bir de Ötüken'in haritada şehir olarak gösterilmesi büyük bir yanlışlıktır. Bilindiği gibi Ötüken şehir değil, ormanlık bölgenin adıdır .

  Kaş yaparken göz çıkarmak buna derler. TRT bunca masrafla cidden güzel bir takvim çıkarırken Türk tarihi profesörlerine danışsaydı böyle yanlışlarla dolu bir eser yerine kütüphanelerde saklanacak bir eser meydana getirir ve büyük bir millî hizmet yapmış olurdu. Bunu yapmadığı için bu takvim gülünç bir nevheveslikten ileri gidemeyecek, daha kötüsü birçokları burada verilen bilgileri ve bayrakları doğru sanarak kendi millî tarihleri üzerinde çok yanlış fikirlere sahip olacaklardır.

  Ey Millî Eğitim Bakanlığı! Adının başındaki millî kelimesi doğru ise, bunun bizim anlamadığımız başka bir mânâsı yoksa önce sen Titre ve kendine dön de okullara bir millî tarih kitabı hazırlat ve Talim-Terbiye Dairesine Türk tarihinden anlayan bir iki seçkin üye bulup oturt. Türk çocuklarına Yunan, Roma, Bizans tarihleri yerine Türk tarihini öğret ve çamur gibi kâğıtlara basılıp eline alanda okuma zevki bırakmayan bugünkü müsabakalı (!) kitaplar yerine Türk ülküsüne uygun tek tarih kitabını yazdırarak yarınki nesillerin beynine millî tarih şuurunun çakılmasını sağla.

  Yoksa nahiyelerde lise, her şehirde yüksek okul açmakla Türkiye kalkınmaz. Kalkınmanın kuvveti önce yürekte doğar. Yürekteki kuvvet millî ülküye bağlılıkla sağlanır. Millî ülküye bağlılık için yurt ve tarih sevgisinin gönüllerde yaşaması lâzımdır. Millî futbol takımlarının listesini ezbere bilip de millî kahramanlardan haberi olmayan nesiller üniversitede, bugün görüldüğü gibi Türk bayrağını indirip yerine kırmızı bez parçasını asan şuursuz serseriler haline gelir.

  Türk milletinin kafası ve gönlü dinî (!), millî (!), sosyal (!) safsatalarla doldurulursa o artık Türk milleti olmaktan çıkar ve bu yakınlarda sık sık tekrarlandığı gibi Türkiye milleti veya Anadolu milleti haline gelir ki geçmişle ilgisi kesilmiş, mukaddesatsız, tekniği ileri olsa da kültürü ve ahlâkı olmayan bir Güney Amerika milletinden farkı kalmaz.


  Ötüken, 65. sayı, 1969
   
 5. levante

  levante Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.311
  Aldığı Beğeni:
  56
  Ödül Puanları:
  48
  yukaridakine ek olarak:
  avrupa hunlarinin turk olduklari kesinlesmemistir.
  avarlar turk degildir.
  altinordu turk devleti degildir.
  timur turk degil mogoldu.
  orta asya'dan cikan ve ata binen her onune gelen insan toplulugu "turk" olmak zorunda degildir. hayal dunyasindan cikalim.
   
 6. moonboy

  moonboy Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.852
  Aldığı Beğeni:
  114
  Ödül Puanları:
  63
  yine saçmalamış bu takmayın doktor ilgilenmeyin dedi levante ile
   
 7. hahaha_kekeke

  hahaha_kekeke New Member

  Mesajlar:
  14
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  kardeş türkler sana bişemi yaptı bi yerinemi zorladı
   
 8. Fe_cCc_80_33

  Fe_cCc_80_33 New Member

  Mesajlar:
  216
  Aldığı Beğeni:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  İt ÜrÜr Kervan YÜrÜr Daha Çok Devlet Kuracaz
   
 9. levante

  levante Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.311
  Aldığı Beğeni:
  56
  Ödül Puanları:
  48
  cok kaliteli bir yorum olmus, cok kaliteli bir insandan geliyor belli. bu seviyede birilerinin kuracagi devletten hayir gelir mi onu dusunun once.
   
  1 person likes this.
 10. Router

  Router of aman nalaaan

  • Administrator
  Mesajlar:
  22.622
  Aldığı Beğeni:
  700
  Ödül Puanları:
  113
  birisine hakaret etmek ne kadar kolay sizin için hayretle izledim. siteye tekrar üye olmazsanız memnun oluruz.

  insanların yazdıklarını okumadan saldırmak için bulunmak amacındasınız anladığım kadarıyla
   
 11. Melkorettin

  Melkorettin Member

  Mesajlar:
  92
  Aldığı Beğeni:
  6
  Ödül Puanları:
  8
  Cok guzel olmusta Timur Imparatorlugu Turk degilki? :(
   
 12. _SeVGi_

  _SeVGi_ New Member

  Mesajlar:
  28
  Aldığı Beğeni:
  4
  Ödül Puanları:
  3
  bir + rap ta ben alabilirmiyim :D
   
 13. silivriserdar

  silivriserdar New Member

  Mesajlar:
  17
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  teşekkürler bunlar kesin bilği değil sanırım kim türk kimdeğil bu anlamda ayırmak zor
   
 14. Hakan Karadag

  Hakan Karadag New Member

  Mesajlar:
  1.606
  Aldığı Beğeni:
  44
  Ödül Puanları:
  0
  levante sana yaziklar olsun! Bunu senin yorumun olarak aliyorum, yirtik gibi atmissin hemen kendini o sanli bayraklaro gorunce, hic mi tahammulun yok, bu kadar mi ihanet icindesin sen ve senin tayfan? Ekmek yedigi yere ihanet edene ne denir biliyorsun degilmi? Iste onu sana ithaf ediyorum, daha fazlasinida hakediyorsun ama bosver...
  Ah be, sen bu yorumlarini keske klavye basinda degilde ayni havayi koklayabilecegimiz yerde yapsan da ben sana daha anlasilir sekilde anlatsam!
  Tiksindim artik, gercekten!
   
 15. Hakan Karadag

  Hakan Karadag New Member

  Mesajlar:
  1.606
  Aldığı Beğeni:
  44
  Ödül Puanları:
  0
  O bayraklarin hepsine kurban ol levante!
  neymis avrupa Hunlarinin asli?
  Cevap bekliyorum senden!
   
 16. HolyIce

  HolyIce Member

  Mesajlar:
  241
  Aldığı Beğeni:
  20
  Ödül Puanları:
  18

  Hunlar Türk'tür.

  -"Hun" kelimesi tıpkı "Bulgar" kelimesi gibi Türkçe bir kelimedir.

  -Doğu Avrupa bölgesine yerleşmişlerdir, o bölgede Doğudan gelen iki kavim vardır: Ruslar ve Türkler. Hunlar'ın Slav olamayacağı %100 ispatlandığı için geriye tek seçenek kalır.

  -Hun Devlet düzeni Türk Devlet düzenine benzer.

  -Askeri yapılanması ve Avrupa'da toprak göçü hareketi tıpkı Türkler gibidir.

  -Burası işin komik kısmı: Tıpkı diğer Türkler gibi bir "kadın" yüzünden
  yıkılmışlardır.  Hunlar Türk Değildir.

  Kafatası incelemelerine ve araştırmalarda Türklerle benzerlik göstermesine rağmen Hunlar %99 Türk'dür diyebiliriz ancak.
  Avrupa Devletleri %1 lik ihtimali ele alırlar ve Hunlar'la Türkleri ayrı ırkmış gibi gösterirler.


  Nasıl görmek size kalmış...
   
 17. levante

  levante Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.311
  Aldığı Beğeni:
  56
  Ödül Puanları:
  48
  Merhabalar, bu konuda baska bir baslik altinda cok uzun bir yazisma olmustu, hepsini tekrarlamak istemiyorum, ama kisaca yazayim:

  Hunlarin Turk olup olmadiklari bilinmiyor. Cin'deki Xiongnu ile Avrupa'daki Hunlarin ayni insanlar olduklari da kanitlanmadi. Hun ismi bizim anladigimiz hali ile bir etnisiteyi veya milleti degil, siyasi bir konfederasyonu niteleyen bir isimdi. Nitekim Romali tarihciler Hun ordusunda Got, Alman, Kelt, Slav ve benzeri onlarca kavimden bahsederler. Bu kadar karismis bir siyasi konfederasyon ismi icin "Turk" demek abestir, hic bir tarihci bunu soylemez. Ama Hunlar boyle karismamis olsalardi dahi Turk olup olmadiklarini ispat etmek cok zor bir is, cunku bu konuda nihai bir kanit yok elimizde. Mesela Selcuklularin Turk olduklari konusunda kesin kanit var. Hunlar icin ise boyle bir sey yok.

  Orta Asya onlarca degil, yuzlerce farkli kavmin ortaya cikip dunyaya yayildigi devasa bir cografyadir. Orta Asya steplerinden cikan her kavmin genel goruntusu, giyimi kusami, savas bicimi, devlet bicimi, yasam bicimi, dilleri, kulturleri birbirine benzer, bu da gayet normaldir. Orta Asya'dan cikan her kavim Turk degildir.
   
  Last edited: 15 Mart 2008
 18. muğlalı

  muğlalı New Member

  Mesajlar:
  1
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Eski Türk Devletlerinin Bayrakları...

  hunların batıya göçleri esnasında diğer türk olmayan kavimlerle karıştıkları doğru olabilir.ancak buraya kavimler göçünden önce türk soylu kavimlerin geldiği biliniyor.
   
 19. Chance

  Chance Well-Known Member

  Mesajlar:
  4.332
  Aldığı Beğeni:
  185
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: Eski Türk Devletlerinin Bayrakları...

  saol paylaşım için
   
 20. Cevap: Eski Türk Devletlerinin Bayrakları...

  Osmanlı İmparatorluğundan ötürü bir TÜRK Devleti göremiyorum. :)
  Evet hepsi TÜRK Devleti olabilir, fakat isimleri biraz garip.
   

Sayfayı Paylaş