Halk Bankası'ndan Lise / Üniversite Mezunlarına İş İmkanı

Konusu 'Sınavlar ve Eğitim Haberleri' forumundadır ve _TuRKuaZ_ tarafından 1 Ekim 2009 başlatılmıştır.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. _TuRKuaZ_

  _TuRKuaZ_ Hayal-i İnsan

  Mesajlar:
  2.463
  Aldığı Beğeni:
  113
  Ödül Puanları:
  63
  T. HALK BANKASI A.Ş.
  UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS),
  SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

  Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde
  istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri alınacaktır.

  Sınava Katılma Koşulları
  Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi giriş sınavına katılabilmek
  için;
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Sınava başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

  5.1.1. Uzman Yardımcıları için;
  · Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
  veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
  eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
  belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
  · 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

  5.1.2. Uzman Yardımcıları (Mühendis) için;
  · Mühendislik Fakültelerinin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
  veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
  eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
  belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
  · 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.
  Başvuru formunda Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece
  Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecektir.
  Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih
  ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.

  5.2. Servis Görevlileri için;
  · Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
  veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
  eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
  belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
  · 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

  5.3. Banko Görevlileri için;
  · En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sözlü sınav sırasında,
  mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi
  olmak,
  · 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak.
  6. Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu
  belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)
  7. Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya
  erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile
  özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir.
  Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

  Başvuru Şekli ve SüresiSınav başvuruları, aşağıda detayları verilen üç aşama sonucunda tamamlanacaktır.
  Bu üç aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz
  sayılacaktır.
  1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,
  Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 Cumartesi günü yapılacak olan
  Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına başvuran
  adaylardan, pozisyon başına sınav maliyeti olan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir.
  Sınav ücreti olan 50.-TL sadece başvuruda bulunulan bir pozisyon için tahsil edilecek ücrettir. Birden fazla pozisyona başvurulması halinde; örneğin, aday hem Uzman Yardımcılığı hem Servis Görevliliği sınavına başvuracaksa 100.-TL yatıracaktır.
  Sınav ücreti 28.09.2009 Pazartesi günü saat 10:00’dan 15.10.2009 Perşembe
  günü saat 17:00’ye kadar T.Halk Bankası Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik
  Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır.

  EFT ve havale kabul edilmeyecektir.
  2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,
  İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış
  adaylara açık olacak ve sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren
  16.10.2009 günü saat 17:00’ye kadar TC Kimlik Numarası kullanılarak giriş
  yapılabilecektir.
  Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 16.10.2009 Cuma günü saat
  17:00’ye kadar Bankamızın (TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.) internet sitesinde yer alan
  “Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu”nu doldurarak yapacaklar ve tüm alanları doldurduktan sonra yazıcıdan pdf formatında beyan formunu alacaklardır.
  3. Aşama: Başvuru evraklarının Anadolu Üniversitesi’ne gönderilmesi,
  Form doldurulduktan sonra yazıcıdan pdf formatında alınacak beyan formu
  imzalanacak ve imzalanan bu formla birlikte, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve katkı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, “Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre Kampusü 26470 Eskişehir” adresine 21.10.2009 tarihine kadar gönderilecektir.
  Noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu hususun
  ilgiliye bildirilmesi ve noksan gönderilen belgelerin iade edilmesi yazılı sınav
  sonrasında yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ise kabul edilmeyecektir.
  Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecektir.
  Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları
  geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
  Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il
  bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Hem Uzman Yardımcılığı hem de
  Servis Görevliliği’ne başvuracak adaylar, her pozisyon için ayrı ayrı il tercih
  edebileceklerdir.
  Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il’de
  çalıştırılacak olup, başka bir il’e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
  Yazılı ve sözlü sınavı kazanarak Bankamızda istihdamı uygun görülen Uzman
  Yardımcılarının tamamı, belli bir süre İstanbul’da Kredi ve Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı’nda eğitim amaçlı çalıştırılacak olup, bu eğitim sürecinin bitiminde asıl görev yerlerine atamaları yapılacaktır.

  Yazılı Sınav
  Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde Adana,
  Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu
  Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve
  Van illerinde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve
  saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 16 Kasım 2009 gününden itibaren,
  Anadolu Üniversitesi’nin Anadolu Üniversitesi - Halkbankası Sınavı internet adresinden T.C.
  Kimlik numaralarını girerek, yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Sınav Giriş
  Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
  Adaylar sınava girebilmek için Anadolu Üniversitesi - Halkbankası Sınavı internet adresinden
  alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
  pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

  Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınav
  Şekli ve Konuları
  Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Yazılı sınavlara ilişkin
  bilgiler aşağıdadır.


  Uzman Yardımcısı – Uzman Yardımcısı (Mühendis)
  Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ
  Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
  Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
  Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
  Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
  Oturum Sayısı: Tek oturum
  Soru Sayısı: 120
  Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

  Soru Dağılımları:
  Uzman Yardımcısı Sınavı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
  Genel Kültür % 15 18
  Genel Yetenek % 15 18
  Yabancı Dil % 20 24
  Alan Bilgisi * % 50 60
  TOPLAM % 100 120
  180 Dakika

  * Uzman Yardımcısı Alan Bilgisi Soru Dağılımı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI
  Maliye % 10 6
  Genel Hukuk % 15 9
  Muhasebe % 15 9
  Ticari Aritmetik % 20 12
  Genel Ekonomi % 40 24
  TOPLAM % 100 60

  Uzman Yardımcısı (Mühendis) Sınavı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
  Yabancı Dil % 20 24
  Genel Kültür % 25 30
  Genel Yetenek % 25 30
  Alan Bilgisi * % 30 36
  TOPLAM % 100 120
  180 Dakika

  * Uzman Yardımcısı (Mühendis) Alan Bilgisi Soru Dağılımı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI
  Maliye % 10 4
  Genel Hukuk % 15 5
  Muhasebe % 15 5
  Ticari Aritmetik % 20 7
  Genel Ekonomi % 40 15
  TOPLAM % 100 36
  Servis Görevlisi:
  Servis Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ
  Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
  Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
  Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
  Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
  Oturum Sayısı: Tek oturum
  Soru Sayısı: 120
  Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

  Soru Dağılımları:
  Servis Görevlisi Sınavı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
  Yabancı Dil % 10 12
  Genel Kültür % 20 24
  Genel Yetenek % 30 36
  Alan Bilgisi * % 40 48
  TOPLAM % 100 120
  180 Dakika

  Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI
  Maliye % 10 5
  Genel Hukuk % 15 7
  Muhasebe % 15 7
  Ticari Aritmetik % 20 9
  Genel Ekonomi % 40 20
  TOPLAM % 100 48


  Banko Görevlisi:
  Banko Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ
  Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
  Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
  Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
  Sınavın Süresi: 2,5 Saat (150 dakika)
  Oturum Sayısı: Tek oturum
  Soru Sayısı: 100

  Soru Dağılımları:
  Banko Görevlisi Sınavı
  BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
  Genel Kültür % 40 40
  Genel Yetenek % 60 60
  TOPLAM % 100 100
  150 Dakika

  Değerlendirme
  Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
  alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını
  oluşturacaktır.
  Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan
  başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı
  alan tüm adaylar dahil), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.

  Mülakat Yeri ve Tarihi
  Yazılı sınav sonuçları, Bankamızın TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. adresinde ilan edilecektir.
  Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
  Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;
  1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından
  onaylanmış örneği,
  2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,
  3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  4- Savcılıktan alınmış yeni tarihli Sabıka Kaydı Belgesi,
  5. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle
  ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge,
  Getirmeleri gerekmektedir.

  Kaynak:Halk Bankası/ Duyurular
   
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş