iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

Konusu 'Soru - Cevap Bölümü' forumundadır ve şahabettinn tarafından 26 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. şahabettinn

  şahabettinn New Member

  Mesajlar:
  1
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çaliştıgım iş yerinde 4 yıl 3 ay ssk gözükmektedir her hangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarıldım işten çikartilma tarihim 06.07.2009 başlangiç tarihimde işe 22.03.2005 olmaktadır iş verenim ücretim 900 tl oldugu halde 500 tl bankadan diğer kalanı elden aliyorduk benim tazminatımı 500 tl üzerinden hesaplayıp verdi ama tatillerimi,yıllık iznimi vermedi bende bölge çalişma müdürlügüne çikiş verildigi tarihten itibaren şikayet ettim geçen zaman zarfinda çikan sonuç olumsuz oldu ama benim elimde çaliştigim iş yerinin genel müdürünün 3 adet degişik tarihlerde almiş oldugum belge var belgede şu şekilde yaziyo kurumumuzda çalişmakta olan şahabettin mermer firmamizdan kesintisiz 900 tl maaş almaktadir diye mühür ve imzalı belge vardır 2006 ya ayit 4 adette maaş dodrosu var o tarih itibariyele 575 tl aldimi gösteren bu geçen zaman zarfında aldıgım zamlarla 900 tl olmuştur . bunu mahkemeye beyan edersem hakkimi ala bilirmiyim ? ihbar tazminatimı ala bilirmiyim ? 18 günlük tatil ücrerimi ala bilirmiyim ? iş mahkemesine şikyet tarihim geçmişmidir ? bu sorularıma cevap bekliyorum Sivas
   
 2. x_m.e.e

  x_m.e.e Memento Mori...

  • Yönetici
  Mesajlar:
  47.277
  Aldığı Beğeni:
  1.735
  Ödül Puanları:
  519
  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  İş mahkemesi kanununun maddelerini ve kurallarını paylaşıyorum. Burdan yola çıkabilirsiniz..Ama en iyisi bir avukata danışmak..


  İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
  Kanun Numarası : 5521
  Kabul Tarihi : 30/1/1950
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1950 Sayı: 7424
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 753

  Madde 1 - İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen
  ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar
  hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa da-
  yanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile
  görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.
  Bu mahkemeler:
  A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre sendikaların
  açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına;
  B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahip-
  leri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.
  İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirile-
  cek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usul-
  lere göre bakılır.
  Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak gö-
  revini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü uygulanır.

  Madde 2 - İş mahkemeleri bu iş için görevlendirilen yargıcın başkanlığında
  (....)(1) teşekkül eder.
  (İkinci fıkra iptal: Anayasa Mah. nin 14/5/1970 tarih ve E. 1967/40, K.
  1970/26 sayılı kararı ile.)
  (3, 4 ve 5 inci fıkralar iptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E.
  1970/63, K. 1971/38 sayılı kararı ile.)

  Madde 3 - 4 - (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve 1970/63, K.
  1971/38 sayılı kararı ile.)

  Madde 5 - İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava oluna-
  nın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabi-
  leceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.
  Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.

  Madde 6 - (İptal: Anayasa Mah.nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K. 1971/38
  sayılı kararı ile)

  Madde 7- İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda
  mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekille-
  rinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm
  verilir.
  ------------------
  (1) Bu fıkranın belirlenen yerde bulunan "bir işveren temsilcisi ile bir işçi
  temsilcisinden" şeklindeki kısmı Anayasa Mah.nin 13/4/1971 tarih ve E.
  1970/63, K.1971/38 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
  İş Kanununun 79 uncu maddesinde yazılı uzlaşma teşebbüsünün yapılmamış ol-
  ması davanın kabulüne ve görülmesine mani teşkil etmez.

  Madde 8 - İş mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz
  gün içinde temyiz olunabilir.
  İş mahkemelerinden verilen kararlar, Yargıtayca iki ay içinde tetkik oluna-
  rak karara bağlanır.
  Yargıtay`ın bu kararlarına karşı karar tashihi istenemez.

  Madde 9 - İş mahkemelerinin çalışma zamanları ihtiyaca göre haftanın münasip
  günleri ve iş bakımından günün münasip saatleri nazara alınarak Adalet Bakanlı-
  ğınca tesbit olunur.

  Madde 10 - İş Kanununun uygulanması ile görevli olan idari merciler, kendi-
  lerine yapılan müracaatları 15 gün içinde idari yoldan neticelendiremedikleri ve
  iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde bu hususa dair olan evrak
  ve belgeleri yetkili iş mahkemesine tevdi ederler. Mahkeme, re`sen gün tayin
  ederek tarafları davet ve müracaat sahibinin davacı olduğunu tesbitten ve zabıt-
  nameye imzasını aldıktan sonra bu kanundaki esas ve usullere göre davayı göre-
  rek kararını verir. İdari merciin bu yoldaki tevdii mahkemenin göreve mütaallik
  kararını takyit etmez.

  Madde 11 - (Birinci fıkra mülga: 21/11/1980-2345/3 md.)
  (Ek: 12/11/1980 - 2339/1 md.) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin
  taraf oldukları iş davalarında mahkemece çağırılacak tercüman ve mütercim ücre-
  ti, mütekabiliyet şartı ile Devlet Hazinesinden karşılanır.

  Madde 12 - 14 - (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K.
  1971/38 sayılı kararı ile.)

  Madde 15 - Bu Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde Hukuk Muhakemeleri Usulü
  Kanunu hükümleri uygulanır.

  Madde 16 - İş kazalariyle meslek hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkın-
  daki 4772 sayılı kanunun 67 nci ve İhtiyarlık Sigortası hakkındaki 5417 sayılı
  kanunun 38 inci maddelerinin ikinci fıkraları hükümleri kaldırılmıştır.

  Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Madde 18 - Bu Kanunu Adalet ve Çalışma Bakanları yürütür.
  5521 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan ------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  ---------------------------------------- ----------- ------ ---------
  30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı Kanunun
  11. maddesinin 1. fıkrası 21/11/1980 2345 3
  5521 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  --------- ------------------------------------------------- ------------
  931 -- 12/8/1967
  2339 -- 14/11/1980
  2345 Bu Kanuna ilişkin hükümler 1/12/1980
  Harcın konusuna yeni giren yıllık harçlar ile
  miktarları artırılan yıllık harçlar. 1/1/1981
   
 3. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  12.10.2010 işyerinde ustala şaka karişik güneşir gibi yaptık ve şef girdi ve bir tepki göstermedi ve sabah beni bekleyin savun manizi yazarak dedi ve sabah tazminatsiz göndercem dedi ama o şartlarda beni sabahlamaya biraktı işten cikarcam dicem halde ve 9.30;da beni ve ustamla odaya cagırdı ve biz ersin abiyle savumma yazmicaz dedik ve bize şiddetle bağırarak yazin dedi ve yazdik 2 satır yazioz die gine şiddetle bagirdi doldurun sayfayi diye bende olmayan şeyleri yazarakmı doldurun dedim ustamda ayni şeyi dedi ve iş yerinde kalıphane dedimiz bölümde usta 2 tane oldu icin ona işine baka bilirsin dedi ve bana pazartesi işten avukat tan gelen sonucla cikip cikmicami söyleyecekti ve bende kendim cıkmak istedim imzalicam dosyalardaki şartlari okudum ve kendim cikmam dedim kabul etmiom bu maddeleri dedim ve bana epey bir şiddetle bagirdi cagırdı ve sonra pazartesi devam et ama burnundan getirecem dedi ve bana işten cikmam icin epey baskılar yapmaya calişacak tazminatsiz gönderdermek icin ve bende bu işlemlerin sonucu yapılmasını gerekenin yapılmasi icin ricayla arz ederim.
   
 4. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  ögg çalışma sürem bittiği için şirket benden istifamı istedi 5 yıldır ayni şirkette çalışıyorum bana tazminat ve yıllık izin haklarımı öldürmeyeceklerini söylediler bende çalışma iznim bittğinden dolayı istifa ettğimi belirttim haklarımı aldım ibaresini kullanmadım ,çalışma iznimi yeniledikten sonra tekrar giriş yapacaklarını söylediler. 2 adet yıllık iznim duruyordu kullanmadım. tekrar giriş yaptğımda tazminat ve yıllık izin haklarım devam edermi yada şirket haklarımı yediyse ne gibi bir yol takip etmeliyim iyi çalişmalar
   
 5. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  yonetıcıyım personelım işine gec gelmıstır..Ve bu duruma benzer şirket kurallarını prosüdürleri ihlal etmistir..bende o işe gec kaldığı gün vardiyaya almadım ve personele şaitler tarafından benzer tutanaklar tutulmusdur..Personel beni bunun üzerine iş mahkemesine şikayetde bulunacağini bildirmiştir..bu durunda şikayet sonucu ne olabilir ?
   
 6. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  işciye artislik yapmadan önce kanunları biraz okuyun. kraldan cok kralcı olmayın uyanıklar.
   
 7. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  alabiirsin aynı konumdayım mahkeme açtım 2 mahkeme olacak avukatım bu dava bizim diyor aynı durumdayız birebir örneksin bana
   
 8. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  5 aydır çalışmaktayım ve şu an anlamsız sebeplerle çalıştıgım yerden cıkarılıyorum iş mahkemelerine başvurmayı düşünüyorum yapmam gerekenler hakkında bilgi verebilirmisiniz
   
 9. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  merhaba ben 2 hafta önce iş yerinden noter onaylı istifa dilekçemi verdim. 2 yılı aşkın süredir bu kurumda çalışıyorum fakat evlilik nedeni ile çıkmam gerekiyor adres değişikliği yapacağım ve kurum sahibi beni çıkarmak istemiyor 2 yılı aşkın sğredir çalıştığım için 45 gün ihtar sürresini doldurmayı öne sürüyor ama ben çalışmak istemiyor artık o kurumda. ayrıca sözleşme şartlarına uygun olarak maaş ve ders ücreti yatmıyor bunu öne sürerek çıkışımı istiyorum. bu şekilde halledebilirim değilmi ? acaba bu konuda bana bilgi verecek var mıdır?
   
 10. yeliz erdoan

  yeliz erdoan Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  iş yerinden doğum iznime ayrıldım 8 hafta önce.doğumdan sonra raporumu bitiş tarihinde çalıştığım fabrika senesı dolanları komple yıllık izne çıkardı.bende raporum bitişi ile yıllık iznimi kullanmak istedim.bana önce istifa dilekçeni imzala sonra yıllık izin hakkını kullancaksın dediler.bende neden yıllık izin kullanmak için istifa etmek zorundayım diye sordum.bana doğum izni sürecindesin yıllık iznini kullandıktan sonra iş başı yapmayıpta 6 aylık ücretsiz doğum izni kullanmak istersen biz sana bu izni kullandırmayız dediler.yıllık izin dönüşü iş başı yapmazsan istifa dilekçeni işleme koyup çıkışını veririm.bunun üstune iş mahkemesine baş vurmak istiyorum haklı olurmuyum.
   
 11. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  Iyi günler arkadaşlar
  sizlere birşeyler sormak istiyorum.yardim edenede etmiyenede simdiden çok teşekkür ederim.
  Bir firmada 1 yil 10 aydir çalişiyorum.bu çalişma süresince son 1 yildir maaşlarimi düzenli alamiyorum.2 ay hatta 3 ay geçkmeli bile oldu.neyse ben oradan yeni çiktim başka bir firmaya girdim.çikarkende 2 aylik maaş alaçagim,3 ayda mesai ve harcirah alacağim içeride kaldi.noterden ihtarname çektdim maallarimi ,mesaimi,harcirahimi ve tazminatimi tarafima 7 gün içerisinde yatirilmasini aksi takdirde yasal yollara başvuracagii söyledim.14 işgünü geçti halen yatmadi ve bende avukata veremedim.avukat para istiyor bendede o para olmadiğindan halen beklemedeyim.simdi ne yapmam lazim .ihtarname çektirdigim için 1 ay sonrada avukata versem sorun olurmu.yeni ihtarname çektirmeme gerek varmi.yoksa direk avukatami versem.tekrar teşekkür ederim.​

   
 12. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  mrb ben kadıköyde bir cafe barda çalışanıydım burada daha öncede çalışım fakat 5 aylık sigortamın 2 ayı yatırılmış ve bana 4 ay yatırıldım demişlerdi ögrendimki yatırılmamış burası aynı zamanda maaşlarımızıda vermeden bizi işten çıkardı aylar sonra yolda krşılaştık ve bana gel çalışalım kalan borcunuda aylıklarınla beraber ufak ufak ödeyeyim dedi ve aylıklarımızı vermedi işkurdan yaptıgımız takipte yine sigortamı hiç yatırmadıgı ve maaşımında alamadı artık mafya bari işten kovulduk arkadşıla ben bunun yanı sıra tehdit ediliyoruz alacagınız yok alacagınızı gelin benden alın deniyor şuanki işletmecisi ve çalışanları tarafından. şuan 4 ay daha çalışmış bulunuyorum ve ne sigortamı ne maaşımı alamadım bu konuda dava açmak istiyorum yönlendirirseniz çok sevinirim ...sevgilerimle ferhat..
   
 13. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: iş mahkemesine nasıl dava acıp kazana bilirim

  ben özel bir şirkette radyoloji teknikeri çalışıyordum 13.hazıran 2012 girişli olup 2 agustos 2013 çıkartıldım.çıkartılma sebebim sözleşme tarihinin bitmesi ve işçiye ihtiyaç duymamalarıymış.ama ben bu nedenden olmadığını biliyorum .ayrıca sgk da çıkış tarihim 30 haziran görünüyor acaba son ayı yatırmayacaklar mı.ayrıca bana sadece kıdem tazminatımı ödeyeceklerini söylediler (ben çıkış kagıdını imzaladım çünkü şok olmuştum ne yapacağımı saşırdım )yıllık izin fazla mesai üçretlerimi odemeyecekler .ben diplomalı bir elemandım bir çok diplomasız eleman çalıştırıyorlarlar ben haklarımı ararken işimden oldum .sırf bu nedenlerden dolayı iş mahkemesine dava acabilirmiyim .elimde olan tek belgem haftalık hazırlanan nöbet listeleri .lütfen cevap yazar mısınız?
   
 14. svl54klc

  svl54klc Misafir

  Çalıştığım iş Yerinden Maaşımı alamadığım için 11.05.2015 tarihinde işten çıktım iş mahkemesinde başvurabilir miyim ? Mahkemeye başvurmak için belli bir Süre var mı ?
   
 15. deniznehir

  deniznehir Misafir

  Merhabalar,
  7 yıldır özel sektörde çalışıyorum ocak ayından itibaren şirket iflas erteleme verdi ve kayyum devreye girdi 3 aydır maaş alamıyoruz böyle bir durumda işten tüm haklarımı alıp çıkışımı istiyebilirmiyim birde şirket iflas verdiği durumda benim öncesinde alacaklarımla ilgili bir yere başvurmam gerekiyormu?Çalışma bakanlığına şikayet ettim fakat kayyum olduğu için olumsuz sonuçlandı noterden ihtar göndersem şirkete kayyum olduğu için süreç nasıl işler acaba?
   

Sayfayı Paylaş