İzalei şuyu ve İntifa hakkı

Konusu 'Hukuk Danışmanı' forumundadır ve McClane tarafından 7 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. McClane

  McClane Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  21.712
  Aldığı Beğeni:
  292
  Ödül Puanları:
  83
  Paylı ortaklı gayrımenkullerde ,payların bazıları üzerinde ortak olmayan şahıslar lehine süresiz intifa hakkı kurulmuşken ortaklığın paraya çevrilerek giderilmesi istemiyle mahkemesinde intifa hakları kadırılabilir mi?

  tanıtıcı cümle
   
 2. McClane

  McClane Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  21.712
  Aldığı Beğeni:
  292
  Ödül Puanları:
  83
  Cevap: İzalei şuyu ve İntifa hakkı

  ---
  T.C.

  YARGITAY

  6. HUKUK DAİRESİ

  E. 1994/13276

  K. 1995/150

  T. 16.1.1995

  • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İntifa hakkı yükümlü )

  • İNTİFA HAKKI İLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAMASI ( Ortaklığın giderilmesi )

  743/m.717 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc743.htm#717)

  ÖZET : Satış yolu ile ortaklığın giderilmesi istenen tapulu taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa, bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi ve taşınmazın intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir.
  İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini ve taşınmazın intifasız satışını isterse, diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışı isterse, diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmelidir.
  DAVA VE KARAR : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
  YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:
  Dava, tek parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme satışla gidermiş hükmü davalı temyiz etmiştir.
  Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa, bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi, taşınmazın 14.3.1960 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesine, taşınmazın intifasız satışını isterse, diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.
  Olayımızda, dava konusu taşınmazda Ayşe payının intifanın Ahmet'e ait olduğu tapu kaydından anlaşılmaktadır. Yukarda belirtildiği gibi bu intifa hakkı sahibi sağ ise, davada taraf olmasının sağlanması ve yine yukarda belirtildiği şekilde intifa hakkı yönünden işlem yapılması gerekirken bu esaslardan zuhûl olunarak intifa hakkına değinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
  --
  T.C.

  YARGITAY

  6. HUKUK DAİRESİ

  E. 2005/7416

  K. 2005/8903

  T. 3.10.2005

  • SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin de Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )

  • İNTİFA HAKKI ( Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davasında İntifa Hakkı Sahibinin de Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )

  • TARAF TEŞKİLİ ( Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davasında İntifa Hakkı Sahibinin de Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )

  • TAŞINMAZIN İNTİFASIZ SATIŞI ( İntifa Hakkı Sahibi Ortaklığın Giderilmesi Davasında Diğer Paydaşların Muvafakatı Aranmaksızın Talep Etmesi Halinde Kabulü Gereği )

  4721/m. 698 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc4721-e1.htm#698), 700 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc4721-e1.htm#700)

  1086/m. 38 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc1086.htm#38)

  ÖZET : Dava ortaklığın giderilmesi talebine ilişkindir. Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunludur. Taşınmaz intifa hakkı ile yükümlü olarak satılır. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatı aranmaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir. Taraf teşkili sağlanmadan esasa girilmesi hatalıdır.
  DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
  KARAR : Dava bir adet taşınmazın paylaşılmasına ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.
  Davacı vekili, dava dilekçesinde, dava konusu parselde tarafların hissedar olduğunu, aralarında taksimin mümkün bulunmadığından paydaşlığın satılarak giderilmesini istemiştir. Davalılar vekili ise taşınmazın taksiminin mümkün olduğunu, müvekkillerine ait muhtesatların bulunduğunu belirterek paydaşlığın aynen taksim suretiyle giderilmesini savunmuştur.
  Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi taşınmazın 14.03.1960 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatları aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.
  Dava konusu edilen ve satışına karar verilen 507 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 11.11.2003 tarihli getirtilen son tapu kaydında taşınmaz üzerinde ... Petrol A.Ş. lehine 04.10.1994 tarih ve 1593 yevmiye numarasıyla konulmuş 20 yıl süre ile intifa hakkı bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş intifa hakkının halen devam edip etmediği üzerinde durulması, devam ettiği anlaşıldığı takdirde intifa hakkı sahibinin de davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 03.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  ---
  T.C.

  YARGITAY

  6. HUKUK DAİRESİ

  E. 2001/9409

  K. 2001/9589

  T. 11.12.2001

  • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi İstenen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Vrsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olması )

  • SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Vrsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olması )

  • İNTİFA HAKKI ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi İstenen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Vrsa Bu Hak Sahibinin Davaya Dahil Edilmesinin Zorunlu Olması )

  743/m.627 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc743.htm#627),628 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc743.htm#628)

  4721/m.698 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc4721-e1.htm#698),699 (http://www.kazanci.com.tr/cgi-bin/highlt/ibb/tc4721-e1.htm#699)

  ÖZET : Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olup, intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.
  DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü:
  KARAR : Dava, 6 adet bağımsız bölümün ortaklığının giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.
  1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, taraf teşkilinde bir usulsüzlük olmamasına, hükmün dayandığı gerekçelere göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Satış sureti ile ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi taşınmazın 14.3.1960 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesine taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.
  Olayımızda: Davacılardan İclal D. bağımsız bölümlerin ½ paydaşı olan eşi muris Mehmet Emin D.'ün mirasının ½ intifa hakkını tercih etmiştir. Bu durum dosya içerisindeki İstanbul 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 3.12.1986 tarih ve 1986/1819 esas 1986/1999 karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmaktadır. Mahkemece yukarıdaki esaslar çerçevesinde intifa hakkı ile ilgili bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.
  Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.12.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   
 3. yilmazer001

  yilmazer001 Misafir

  Cevap: İzalei şuyu

  ben deniz adanadan yazıyorum ferhat ylmaz.müvekküle olan borcu dolayısıyla borçlu olan kayın bilader hakkında icra takibi başlatılmış ve 14 dördüncü icra takip dosyasında takip kesinleşmiş.kesinlemiş takip alacağının tahsili amacıyla gerçekleştirilen işlemler sonrasında borçlunun murisi mustafa imat'tan borçluya intikal edecek olangayrimenkuller üzerine haciz konulmuştur.konulan iş bu hacizler sırasında alınan nüf.kayıt örneği ve tapudan gelen cevabi yazı üzerine ilgili gayrı menkuller üzerinde borçlu ile birlikte bir kısımdavalılarında da pay sahibi (yani biz mağdurlar)oldukları ortaya çıkmıştır.ve 4.icra hukuk mahkemesinin09/12/2010tarihinde alınan İZİN ve dolayısıyla yine adıgeçen icra dairesinden alınan yetki uyarıncaadana 2 sulh mahkemesinin 31/12/2010 tarihli alınan mirascılık belgesi alınmıştır. Yani kaynım ve tüm mustafa imat tan müşterek malikleriz.sonuç ve istem olarak satış yolu ile ortaklığın giderilmesi satış sonrasıelde edilecek ve borçluya tekamül edecek kısmın 14 icraya gönderilmesi,SULH HUKUK Mahkemesinde dava açmışlar.25 03 2011 günü ilk duruşmamız.bu alacaklı hakkında bilgimiz yok kaynım muhattap,kaynım şu an zekaret (ALS MOTORNÖRON hastası.)biz mirascılar icra yoluyla satılacağından çok ucuz satılacaktır.benim eşim öldü öksüzlermin hakkı zayi olmasın istiyorum mahkemede ne diyeceğim nasıl savunacağız kendimizi oysa tşınmaz turizim bögesinde olduğundan dolayı çok kıymetlidir.alacaklı kişi faizci yani(TEFECİ) BU 90 MİYARI NE ZAMAN VERDİ BİLMİYORUZ BU KONUDA LÜTFEN YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDRİM.SAYGILAR.
   

Sayfayı Paylaş