Kabirde ölü nasıl azap çeker?

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve sienpi tarafından 10 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. sienpi

  sienpi Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.146
  Aldığı Beğeni:
  61
  Ödül Puanları:
  48
  Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  Hep merak ederdim. Öldüğümüz zaman mezarda ne oluyor diye. Kabir ziyaretine gittiğimiz zamanlarda mezar taşlarındaki yazıları okumaya çalışırdım. Acaba ne zaman yaşamış kaç yaşında vefat etmiş, şimdi ne haldedir o mevta diye düşünürdüm. Dualarımızı okur dönerdik, bir gün bizim de burada olacağımızı düşünmemeye çalışırdık. Çocukluk işte. Sanki şimdi farklı mı?

  Büyüklerimizin ve hocalarımızın sohbetlerinin önemli bir kısmı da bu konuda. Zaman zaman kabir azabının olmadığına dair yazılar görüyorum. Delil olarak da Kur’an da kabir azabından bahsedilmediğini söylüyorlar. Kur’an-ı Kerim’de kabir azabı ile ilgili ayetler yok, nasıl abdest alınacağı da yok namazın farzı sünneti de yok, camilerin modeli de. Namazı Rasulullah’ın (s.a.v) izah ettiği şekli ile kabul ediyor ve kılıyorsak kabir hayatı ile ilgili bildirdiklerine de aynı şekilde inanmak durumundayız. Kur’an-ı Kerim ve diğer dini kitapları incelediğini iddia eden insanlar onu anlamak için değil dinde kusur bulmak için didikliyorlar. Oysa sahih hadislerde izah edildiği gibi kabir hayatı vardır azab da ikram da yaşanmaktadır. Nasıl bir hayat olduğu da çeşitli kaynaklarda geniş bir şekilde izah edilmektedir.

  Kabirde azap ve ikram ruha mı bedene mi olacak diyerek başlayayım konuya:

  Kabirdeki azap ve nimet ruhla bedenin her ikisine birlikte olacaktır. Bu görüş, Ehli Sünnetin ve müslümanların çoğunluğunun görüşüdür. Aslında nasların zahirinden de bu anlaşılmaktadır ve akılla bu naslan tevil etmeye de lüzum yoktur.

  Ölünün bedeninin azap veya nimetten hissedar olmasını imkansız görenler, bunun iki yönden imkânsız olduğunu söylemektedirler: Birincisi, ölünün cesedenin çoğu kez ölümle birlikte veya toprakta çürümesiyle ortadan kalktığını ve tam olarak mevcut olmayan bir bünyeye hayat verilip de, azap veya nimet tattırılmasının imkânsızlığını sanmaları. İkincisi ise, Ölüde hiçbir nimet yada azap eserini göremeyişleri ve çoğu kez bir tabutla veya dar bir lahde defnedilen ölünün, hadislerde bildirildiği gibi, oturmasını falan imkânsız saymaları.

  Bunların bu itirazlarını sıralayan Teftazânî, kabir hayatı hakkında zikredilenlerin hiçbirinin diğer harikulade şeyler gibi, imkân dairesi haricinde ve imkânsız olmadıklarını, doğru sözlü Peygamber(s.a.v) bunları haber verdiği için de tasdik etmelerinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Ve insanın, azap ve nimetten etkilenmesi için bütün vücudunun sağ sâlim kabirde bulunmasının şart olmadığını, Allah( c.c) isterse yırtıcı hayvanın karnındaki parçalara bile bu azap ve nimeti tattırabileceğini, veya beden ortadan kalktıktan sonra insanın aslî cüzleri üzerine bu azap veya nimetin devam edeceğini söylemekte; Allah’ın( c.c) her şeye kadir olduğunu kabul edenlerin, O’nun lahdi veya tabutu genişletmesinde de hiçbir imkânsızlık görmemeleri gerektiğini belirtmektedir. İnsanın bütün bu olanları görememesi de, reddetmesini gerektirmez. Çünkü Allah Tealâ( c.c), bazı şeyleri, hikmetine binaen insanlardan saklı tutmuştur.

  Bazı hadis-i şeriflerde suâl esnasında ruhun bedene iade edildiği zikredilmektedir. Âlimlerden bir kısmı, suâlden sonra ruhun tekrar Cennet veya Cehennem’deki yerine döneceğini belirtirken Eş’arî ve Matüridîlerin çoğu, Allah’ın( c.c) ölünün cesedinde azabın acısını duyacak veya nimetin lezzetini tadacak kadar bir hayat yaratacağını söyleyip ruhun cesede iadesi hususunda bir şey söylemekten çekinmişlerdir, ölünün bu kadar bir hayat için ruhunun cesedine tam olarak iadesinin gerekmeyeceğini, bunun ancak kudret ve ihtiyarî fiillerin de bulunduğu tam bir hayatta gerekli olacağını söyleyen âlimlerimiz, bunu kalp sektesi geçiren adamın durumuna benzetmektedirler. Nasıl ki kalp sektesi geçiren bir adam -aslında diri olduğu halde- kudreti ve fiilleri olmadığı için, biz onun diriliğini bilemiyorsak, aynı şekilde kabirdeki ölünün hayatını da bilemeyiz. (5) Bunu Peygamber efendimiz ( s.a.v), kendisinde ruh olmadığı halde bir dişin ağrımasına benzetmiştir. Kendisine gelen bir adam: “İçinde ruh olmadığı halde, et kabirde nasıl bir acı duyar?” diye sorunca Rasulullah (s.a.v): “İçinde ruh olmadığı halde dişin ağrıdığı gibi.” cevabını vermiştir. Rasulullah ( s.a.v) bu cevabı ile nasıl ki ruhsuz sandığın diş ağrı ve acı duyuyorsa, ruhsuz sandığın ceset de, ruhla irtibatı dolayısıyla, acı ve ağrı duyar, demek istemiş, illa da ruhun cesede girmesinin şart olmadığına işaret etmiştir. Burada o, adamın bedenin azap duymasına olan inancını tenkid etmemiş, tasdik etmiştir ki, bu da ruhla birlikte bedenin de kabirde azap duyacağına delildir.
  Peygamber efendemiz (s.a.v) in Bedir Savaşı’nda öldürülen müşriklerin dolduruldukları kuyunun başına gelerek oradan onlara: “Rabbinizin size vadettiği (azabı) gerçek olarak buldunuz mu?” diye hitab etmesi de cesetle ruhun birlikte azap gördüğüne delâlet eder. Çünkü eğer kabirdeki cesetler hiçbir şey duymayacak olsalardı Rasulullah( s.a.v) onlara kuyunun başından hitabetmezdi. Kaldı ki, onun bu hareketini yadırgayıp: “Ölülere mi sesleniyorsun, hiç ölüler duyar mı?” diyenlere: “Siz onlardan daha iyi işitmiyorsunuz, yani sizden bile iyi duyarlar.” diye cevap vermiştir.
  Kabirdeki azap ve nimetin ruh ve cesedin ikisine birlikte olacağını belirten âlimler, ruh ve cesedin -içice olmasalar bile- aralarında bir bağlantı, bir ittisal bulunacağını ve böylece Cennet nimetleri içinde, yahut Siccin’de olan ruhun duyduğu zevk veya elemden bedenin de hissedar olacağım söylemişlerdir. Bunu, güneşin gök yüzünde olduğu halde, dünya üzerinde ve arzda (yeryüzünde) ışığının ve ısısının hissedilmesine benzetenler olduğu gibi, uyuyan bir kimsenin uykusunda gördüğü bir rüyadan dolayı bedeniyle de acı yahut lezzet duymasına teşbih edenler de vardır, Suyûtî, kabirdeki ittisalin uykudakinden daha kuvvetli olduğunu söylemektedir.

  Allah Tealâ dünyada herşeyin bir numunesini yaratmıştır ki, uyku da ölümün misâlidir. Nasıl insan, gözleri kapalı ve bütün duyuları idrakten yoksun olduğu halde rüyasında gördüğü korkulu şeylerden ötürü terler döküyor, titriyor veya gördüğü hoş bir rüyadan ötürü bedenen de lezzet duyuyorsa, aynı şekilde ölünün göreceği azap yahut nimetten bedeni de etkilenecektir. Azap acı duymak olduktan sonra bunun uykuda, yahut uyanıkken olması arasında fark var mı? İsterse vücudunda onun izleri kalmasın.

  Yine ruh ile bir ilgisi bulunduktan ve onunla birlikte azap veya nimeti hissettikten sonra, beden ister et olsun, ister kemik, isterse de toprak. Ne fark eder ki…

  Âlimlerimizden bazıları, kabirdeki bu ittisalin, bedenin tek çürûmeyen parçası olan kuyruk sokumu kemiğine, ya da insanın doğumundan ölümüne kadar değişmeyip daima aynı kalan aslî parçalara olacağını söylerler. Böylece cesedi ortadan kalkmış olanların azap veya nimeti hissetmesi imkân dahiline girmiş olur, imkânsız olduğunu söyleyenlerin itirazları da ortadan kalkar.
  Zaten kabirde bizzat azap veya nimeti tadacak olan ruhtur. Beden onun vasıtasıyla azabın acısını yahut nimetin lezzetini duyacaktır. Bu sebeple mü’minlerin ruhları Cennet’te bizzat lezzetlenirken, meselâ Üçler Mezarlığındaki aslî parçalarıyla olan ilgileri sebebiyle beden de Cennet nimetleriyle lezzet duyar. Kâfirlerin de aynı şekilde ruhlarının çektiği azaptan bedenleri de elem duyar. İşte bu sebeple mü’minin kabri Cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirinki de Cehennem çukurlarından bir çukur olur.
  Kabirdeki ölüde azap veya nimetin eserinin görülmeyişine gelince: Önce şunu bilmeliyiz ki, dünya ile âhiret âlemi birbirinden çok farklıdır. Ve biz ancak dünya ölçülerine göre duyu organlarımızın algılama alanına giren şeyleri algılayabiliriz. Tıpkı bir radarın, görüş açısına giren cisimleri haber vermesi gibi. Biz dünyadaki varlıkların bile pek çoğunu, duyu organlarımızın algılama alanlarına girmediği, yahut algılayabilmemiz için gerekli şartlar mevcut olmadığı için algılayamazken, nasıl olur da dünya ötesi âlemi algılamaya kalkışırız. Yahut algılamayamadık diye inkâr ederiz? Bu tıpkı yanımızda uyuyup da rüya gören bir kimsenin gördüğü rüyayı -biz bir şey görmedik- diye inkâr etmemize benzer ki, bu ne kadar gülünç ise, kabir âleminde olanları göremiyoruz, duyamıyoruz diye inkâr edenlerin hali de en az o kadar gülünçtür.

  Araştırıcı Lincoln Bernett: “İnsanın, kendisini çevreleyen gerçeklerden algılayabildiği (idrak edebildiği), duyu organlarının güçsüzlüğü nedeniyle sınırlıdır. İnsanın gözü daha duyarlı olsa, meselâ X ışınlarının dalgalarını fark edebilse, yeryüzü kendisine şimdiki gördüğünden bambaşka şekilde görünürdü.” demiştir.

  Peygamberimiz (s.a.v) ashabıyla birlikteyken ona Cebrail (As) geliyor ve vahiy getiriyordu. Yanındakiler hiç biz görmedik diye Cebrail’in geldiğini ve vahiy getirdiğini inkâr ediyorlar mıydı? Eğer öyle deselerdi, kendileri de peygamber olmayı istiyorlar demek olmaz mıydı? Çünkü Cebrail (As) ı görmek ve duymak peygamberlere mahsustur.

  “Duyu organları yoluyla insanın bilgisi, ışık hızıyla sınırlı ve bağlıdır. Işık hızına eşit veya ondan üstün hızla hareket eden cisim insanoğluna göre hiçtir. Fakat bundan, böylesi hızla hareket eden varlık, yaratık ve diğer âlemlerin yokluğu veya bulunamayacağı anlamı çıkmamaktadır.” Aksi halde göremiyorum diye inkâr etmek, körün güneş ışığım veya sağırın bülbül sesini inkâr etmesi gibi olur.

  Öyleyse -bütün sem’iyyât konularında olduğu gibi-kabir hayatı ve kabirdeki azap veya nimetin keyfiyeti hususunda da akıllı insana yakışan, o âlemi Allah’ın(c.c) lütfuyla bizzat idrak etmiş olan Peygamberimiz ( s.a.v) in haber verdiklerini olduğu gibi kabul etmek, üzerinde fazla kafa yormamak, hele inkâra hiç kalkışmamaktır.

  arastiralim.com
   
  1 person likes this.
 2. Superficielle

  Superficielle Active Member

  Mesajlar:
  875
  Aldığı Beğeni:
  105
  Ödül Puanları:
  43
  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  tesekkurler sienpi ellerine saglik.uzerinde durmamiz gereken cok onemli bir konu.
   
 3. ...aKıbé3t...

  ...aKıbé3t... Misafir

  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  Bunu biryerden duymuştum teşekkürler... ;)
   
 4. AE-İstanbul

  AE-İstanbul Misafir

  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  Merhaba,
  ben fetva ilmine sahip değilim ama bakıyorum herkes ruh acı çeker yada ruh kabirde sizinle bekler,ruh cehenneme yada cennete gider gibi şeyler yazıyor.oysa Allah kuran da "sana ruhtan bahsederler o Allah tandır. de " diye ve ayrıca insanın yaratılışı ile ilgili olarak yine "ruhundan üfürdü "yazıyor.yani bilmiyorum ama burda sanki ruh insana emanet miş gibi duruyor ve ölünce tekrara Allah a döner gibi birde Allah tan olan neden acı çeksin.Bence biz islamı tam olarak bilmiyoruz ve araştırmıyoruz. sadece işin kelime anlamına bakmak kuranın yüceliğine aykırı manasını araştırmak lazım.Hatta okuduğum birçok meallerde ve yazılarda insanın cehennemde biraz acı çekip :)) sonra cennete gireceği :)) yazıyor.komik valla oysa kuran ın birçok yerinde EBEDİ kalacağı yazıyo.bundan dolayı bu işi biliyom diyen herkese inanmamak lazım ve her yazılan doğru anlamına gelmiyor.bence Allah ın dediğini yapalım bolca ALLAH ı zikredelim belki o zaman ayette dediği gibi "kalpler ancak Allah ı zikretmekle mutmain olur" ayeti icabı kalp gözümüz açılır ve gerçekleri biraz olsun kavrarız.saygılar
  ALLAH a EMANET OLUN
   
 5. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  insanlar ölümü bazı zaman hiç düşünmez .Zaten bazen ölüm yokmuş gbi davranırlar.sizin yaptığınızda güzel bir davranış ALLAH razı olsun
   
 6. mahzun

  mahzun Banlandı

  Mesajlar:
  2.358
  Aldığı Beğeni:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  Kabirde ne olduğunu bilmek, gaybı bilmek demektir. Gaybı Allah bilir. Kime bildirmiş de o da nakletmiş?:somurt:
   
 7. hakki_

  hakki_ Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.990
  Aldığı Beğeni:
  27
  Ödül Puanları:
  48
  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  Neye inanip,neye inanmamiz gerektigi Allah'in ayetlerinde ap acik yaziyorsa ve Yuce Rabb'imiz hicbir seyi eksik birakmadim derken,nasil oluyorda Kuran-i Kerimde hicbir sekilde anlatilmayan kabir hayati var diyebiliyoruz?Simdi birileri cikar der.... "Peygamber bildirmis" diye.Iyi de Peygamber 'heva ve hevesinden konusmaz,o Allah'in tertemiz ayetlerini okur' diye ayet varken,Peygmaber kalkacak Kuran-i Kerim de yer almayan bir olayi teblig edecek.Ne buyuk gunah isliyorsunuz.Hem Peygambere iftira ediyorsunuz,hemde Allah'in bildirmedigi bir seyi biliyormus gibi konusuyorsunuz.Iyi hadi bakalim o gune az kaldi.O gun herkesin yanlisi kendine bildirilecek.

  Olum demek,bedenle ruhun,birbirini bilmemesi demek.Bedenin fonksiyonlarini yitirmesi demek.

  Ruh'a gelince.Ruh konusunda fazla bir bilgi verilmedi bize.

  Iki sekil olum vardir.Bir uyku halinde(Bedensel tum fonksiyonlar deva ederken,ruhla iliskisinin kesilmesi),ikincisi bedenin tum fonksiyonlarinin durmasi ve ruhun ibedenle liskisinin kesilip bir daha geri konmamasi.


  Olunce ruh bedenden alinip,ait oldugu yere yukseltiliyor.

  70 / MEÂRİC - 1 den itibaren okuyun.

  MEÂRİC 1 meali | MEÂRİC Suresi 1. âyet-i kerimesi meâlleri - Kur'ân Meallerini Kıyasla - Kuran-ı Kerim Meallerini Kıyasla

  Cok Bagaslayan cok Esirgeyen Allah'in adiyla.

  70 / MEÂRİC - 1

  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın).

  1. seele : sordu, istedi
  2. sâilun : soran, isteyen, talep eden, talep sahibi
  3. bi azâbin : azabı
  4. vâkıın : vuku bulacak vaka (azap)


  Elmalılı Hamdi Yazır : İstedi bir sâil bir azâbı ki olacak

  70 / MEÂRİC - 2

  لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

  Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun).

  1. li el kâfirîne : kâfirler için
  2. leyse : yoktur
  3. lehu : onu
  4. dâfiun : def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek


  Elmalılı Hamdi Yazır : Kâfirler için yok onu defi' edecek


  70 / MEÂRİC - 3

  مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

  Minallâhi zîl meâric(meârici).

  1. min allâhi : Allah'tan, Allah tarafından
  2. zî : sahibi
  3. el meârici : yüksek makamlar, yüce mertebeler, yüksek dereceler, gök katlarının yüksekliklerinin sahibi

  Elmalılı Hamdi Yazır : O, mi'racların sahibi Allahdan


  70 / MEÂRİC - 4

  تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

  Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).

  1. ta'rucu : uruc eder, yükselir
  2. el melâiketu : melekler
  3. ve er rûhu : ve ruh
  4. ileyhi : ona
  5. fî yevmin : günde, gün içinde
  6. kâne : oldu
  7. mikdâru-hu : onun miktarı, süresi
  8. hamsîne : elli (50)
  9. elfe : bin (1000)
  10. senetin : sene

  Elmalılı Hamdi Yazır : Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar


  Hamd alemlerin Rabb'i herseyi Bilen Allah'adir.

  Ayetlerde de anlatildigi gibi kafirler soruyor va-ad edilen azap ne zamandir diye.Allah'ta onlara ayetlerle bildiriyor.Hal boyleyken,kafirler dahi,oldukten sonra azap icin bekleyecekken,kabirde azap var nasil diyebiliyorsunuz?

  Peygamberde bu ayetleri bilecek ve kabir azabi var diyecek.Iftira atanin vay haline.Azap ahirettedir.

  O idda edilen kabir hayatti,gunumuz hiristiyanliginda vardir.Orayada daha onceki paganist inanislardan karismitir.Ne de az dusunuyoruz.
   
 8. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Kabirde ölü nasıl azap çeker?

  hacım sen ilim bilmediğin belli bence iyice araştır yanlış yunluş kelimeler konuşuyorsun ALLAH mafaza dinden çıkarsın kafir olursun ALLAH VERMEYE..
  sana araştırıp bulduğum bir yazıyı paylaşmak istiyorum burdan bişeyler çıkar.

  Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise Cehennem'de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet'e girerler ve orada ebedî kalırlar.

  senin o kafandaki takılan sorunun cevabıdır ..
   

Sayfayı Paylaş