Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri

Konusu 'Sanat ve Edebiyat' forumundadır ve StOrM tarafından 14 Temmuz 2006 başlatılmıştır.

 1. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  KARACAOĞLAN


  Türk halk şairi. Etkileyici bir dil ve duygu evreni kurduğu şiirleriyle Türk halk şiiri geleneğinde çığır açmıştır.

  1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre XVII.yy'da yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki Bahçe ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğunu söylerler. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, Kilis'in Musabeyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir başka söylentiye göre Kozan'a bağlı Feke ilçesinin Gökçe köyündendir. Anadolu'da yaşayan Karakeçili aşireti onu kendinden sayar. Mersin'in Silifke, Mut, Gülnar ilçelerinin köylerinde, o yöreden olduğu ileri sürülür. Bir menkıbeye göre de Belgradlı olduğu söylenir. Bu kaynaklardan ve şiirlerinden edinilen bilgilerden çıkarılan, onun Çukurova'da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığıdır. Adı bazı kaynaklarda Simayil, kendi şiirlerinden bazısında ise Halil ve Hasan olarak geçer. Akşehirli Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Karacaoğlan yetim büyüdü. Çirkin bir kızla evlendirilmek, babası gibi ömür boyu askere alınmak korkusu ve o sıralarda Çukurova'da derebeyi olan Kozanoğulları ile arasının açılması sonucu genç yaşta gurbete çıktı. İki kız kardeşini de yanında götürdüğünü, Bursa'ya, hatta İstanbul'a gittiğini belirten şiirleri vardır. Yine bu şiirlerinden anlaşıldığına göre, Bursa'da ev bark sahibi oldu, evlat acısı gördü. Anadolu'nun çeşitli illerini gezdiği, Rumeli'ye geçtiği, Mısır ve Trablus'a gittiği de sanılıyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirdi. Doğum yeri gibi, ölüm yeri de kesin olarak bilinmemektedir. Şiirlerinden, çok uzun yaşadığı anlaşılmaktadır. Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Maraş'taki Cezel Yaylası'nda doksan altı yaşında ölmüştür. En son bulgulara göre ise mezarının İçel'in Mut ilçesinin Çukur köyündeki Karacaoğlan Tepesi denilen yerde olduğu sanılmaktadır.

  Karacaoğlan, Osmanlı Devleti'nin iktisadi bunalımlar ve iç karışıklıklar içinde bulunduğu bir çağda yaşamıştır. Şiirinin kaynağını, doğup büyüdüğü göçebe toplumunun gelenekleri ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğa oluşturur. Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Gavurdağları yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duyuş ve düşünüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek âşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Anadolu halkının XVII.yy'da çektiği acılar, göçebe yaşantısının yoklukları, çileleri, çaresizlikleri, şiirinde yer almaz. Şiirlerindeki insana dönüklüğünün özünde belirgin olan tema doğa ve aşktır. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm ise şiirinin bu bütünselliği içinde beliren başka temalardır. Duygulanışlarını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Acı, ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde de bu özelliği göze çarpar. Düşten çok gerçeğe yaslanır. Çıkış noktası yaşanmışlıktır. Ona göre, kişi yaşadığı sürece yaşamdan alabileceklerini almalı, gönlünü dilediğince eğlendirmelidir. Yaşama sevincinin kaynağı güzele, sevgiliye ve doğaya olan tutkunluğudur. Güzelleri, yiğitleri över, dert ortağı bildiği dağlara seslenir. Lirik söyleyişinin özünde, halkının duyuş ve düşünüş özellikleri görülür. Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şirinin başlıca temalarından biridir. Yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını görkemli bir biçimde dile getirir. Dost, kardeş bildiği, sevgilisiyle eş gördüğü, iç içe yaşadığı bu doğa, onun için sadece bir mekan olmaktan ötedir. Şiirinin başka önemli bir teması olan aşkın varoluşu, doğadaki benzetmelerle güzelleşir. Onunla yaşanan sevinç, onun getirdiği acı doğa ile paylaşılır. Sevgili, şiirinde doğanın ayrılmaz bir parçasıdır. Şiirlerinde yer yer sıla özlemi ve ölüm temasına da rastlanır. Sevdiğinden, ilinden, obasından ayrı düşüşü özlemle dile getirir, yakınır. Ölüm de, ayrılık ve yoksullukla eş tuttuğu bir derttir. Doğa temasının yanı sıra şirinin asıl odak noktasını oluşturan aşk/sevgili kavramını, âşık şiirinin geleneksel kalıpları dışında bir söyleyişle ele alır. Onun için sevgili, düşlenen, bin bir hayal ile var edilen, ulaşılmazlığın umutsuzluğuyla adına türküler yakılan bir varlık değildir; doğa ve insan ilişkileri içindedir. Onu, yaşamdan ve bu ilişkilerden soyutlamadan verir. İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir: Elif, Anşa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice...Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su doldururken, kimine helkeleri omuzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken görüp vurulmuştur. Gönlü bir güzel ile eylenmez, bir kişiye bağlanmaz. Uçarılık, onun duygu dünyasının şiirsel söyleyişine yansıyan en belirgin yanıdır. Erotizm, şiirine sevmek ve sevişmek olgusuyla yansır. Kanlı-canlı sevgili, cinsellik motifleriyle daha da belirginleşir, şiirinde etkileyici bir biçimde yer eder. Onun sevgiye ve kadına bakış açısı, âşık şiirine yenilik getirir ve bu gelenek içinde etkileyici bir özellik taşır. Tanrı kavramı ve din teması şiirinde önemlice bir yer tutmasa bile, bu konudaki yaklaşımıyla da kendi şiir geleneğine yine değişik bir bakış açısı getirmiş ve sonraki kuşaklar üzerinde etkileyici yönlendirici olmuştur.

  Karacaoğlan, yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı'nın ve tekke şiirinin etkisinden uzak kalmıştır. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Bu da onun şiirine ayrı bir renk katar. Bu sözcüklerin bir çoğunu halk dilinde yaşayan biçimiyle, söylenişlerini bozarak ya da anlamlarını değiştirerek kullanır. Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11'li (6+5) ve 8'li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmûnlara çokça başvurması, söyleyişini etkili kılan önemli öğelerdir. Şiirsel söyleyişinin önemli bir özelliği de, halk şiiri türü olan mani söylemeye yakın oluşudur. Koşmalar, semailer, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemlice yer tutar. Bunların her birinde açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş birliği kurmuştur. Pir Sultan Abdal, Âşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet'ten etkilenmiş; şiirleriyle Âşık Ömer, Âşık Hasan, Âşık İsmail, Katibî, Kuloğlu, Gevheri gibi çağdaşı şairleri olduğu kadar XVIII. yy. şairlerinden Dadaloğlu, Gündeşlioğlu, Beyoğlu, Deliboran'ı, XIX. yy. şairlerinden de Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyranî, Zileli Talibî, Ruhsatî, Şem'î ve Yeşil Abdal'ı etkilemiştir. Daha sonra da gerek Meşrutiyet, gerek Cumhuriyet dönemlerinde, halk edebiyatı geleneğinden yararlanan şairlerden Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer ve Cahit Külebi Karacaoğlan'dan esinlenmişlerdir. Şiirleri 1920'den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan'ın bugüne değin, yazılı kaynaklara beş yüzün üzerinde şiiri geçmiştir.
   
 2. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  ANNACINA ALMIŞ KOCA BERİD'İ


  Annacına almış koca Berid'i
  Farıdı da deli gönlüm farıdı
  Hazret Nuh'tan beri kimler var idi
  Nuh'un tufanını bilin mi meşe

  Anacına almış koca ardıcı
  Başına yağar da boranla gıcı
  Gittin Kâbe'ye de oldun mu hacı
  Ol Beyt-Şerif'e yüz sürdün mü meşe

  Şu meşenin bin incecik yolu var
  Sayamadım yüz bin türlü dalı var
  Şu dünyanın yüz bin türlü hali var
  Şu dünyanın halinden bilin mi meşe

  Karac'oğlan der, bu da böyle olsun
  Başındaki kuru dalın göğersin
  Senin bahşışını Bertiz'li versin
  Ol Bertiz'in halini da bilin mi meşe  BAĞLANDI YOLLARIM, KALDIM ÇARESİZ


  Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
  Gayrı dünya bana aralandı, gel
  Derildi dertlerim, artsız arasız
  Üst üste dizildi, sıralandı gel

  Yârı görse idim haftada, ayda
  Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda
  Azrail göğsümde, canım hay hayda
  Ciğerimin başı yaralandı, gel

  Karac'oğlan der ki, başa yazıldı
  Gözüm yaşı Ceyhun oldu, süzüldü
  Kefenim biçildi, kabrim kazıldı
  Mezarım üstü kar'alandı, gel
  BANA KARA DİYEN DİLBER  Bana kara diyen dilber
  Gözlerin kara değil mi
  Yüzünü sevdiren gelin
  Kaşların kara değil mi

  Güzel, ben seni isterim
  Seni koynumda beslerim
  Yüzünü, güzel, göreyim
  Zülüfün kara değil mi

  Boyun uzun, belin ince
  Yanakların olmuş gonca
  Salıverirsin kolunca
  Beliğin kara değil mi

  Utanırım akar terim
  Güzellikte yok benzerin
  En sevgili makbul yerin
  Saçların kara değil mi

  Beni kara diye yerme
  Mevlâ'm yaratmış, hor görme
  Ala göze siyah sürme
  Çekilir, kara değil mi

  Hind'den, Yemen'den çekilir
  İner Bağdad'a dökülür
  Türlü taama ekilir
  Biber de kara değil mi

  Göllerde kuğular olur
  Göğüs ak, kara benlidir
  Mısır'da çok zengin vardır
  Kölesi kara değil mi

  Pınara konan kuğunun
  Kanadı beyaz çoğunun
  Çöldeki Arab beyinin
  Çadırı kara değil mi

  İller de konup göçerler
  Lâle sünbülü biçerler
  Ağalar, beyler içerler
  Kahve de kara değil mi

  Evlerinde sular akar
  Güzelleri göze bakar
  Hublar yanağına sokar
  Sünbül de kara değil mi

  Karac'oğlan der, inşallah
  Görenler desin maşallah
  Kara donlu Beytullah
  Örtüsü kara değil mi
   
 3. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK

  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm


  BİR YİĞİT GURBETE GİTSE


  Bir yiğit gurbete gitse
  Gör başına neler gelir
  Merdin sılayı andıkça
  Yaş, gözüne dolar gelir

  Bağrıma basarım taşlar
  Akıttım gözümden yaşlar
  Yavrusun aldıran kuşlar
  Yuvasına döner gelir

  Kocadım çekemem nazı
  Bağrıma dökemem közü
  Yârin bana kötü sözü
  Kara bağrım deler gelir

  Evlerinin önü söğüt
  Atalardan kalmış öğüt
  Yârinden ayrılan yiğit
  Sılasına döner gelir

  Yaşa Karac'oğlan yaşa
  Ben söylerim coşa coşa
  İş düşünce garip başa
  Düşünerek gider gelir


  BİTTİ M'OLA, ŞAM İLİNİN HURMASI


  Bitti m'ola, Şam ilinin hurması
  Gitti m'ola ala gözün sürmesi
  Hama'nın, Humus'un telli turnası
  Turna, yârin selâm saldı, gel diye

  Bitti m'ola Şam ilinin gülleri
  Aştı m'ola siyecinden dalları
  Şu sefil Yakub'un şirin dilleri
  Turna, yârin selâm saldı, gel diye

  Bir ağaçta biter kırk yanal alma
  Birinden gayriye elini sunma
  Irak, yakın diye eğlenip kalma
  Turna, yârin selâm saldı, gel diye

  Aşına da Karac'oğlan aşına
  Yeni girmiş on üç, on dört yaşına
  Irak değil, ak pınarın başına
  Turna, yârin selâm saldı, gel diye

  ÇIKIP YÜCESİNE SEYRAN EDERKEN


  Çıkıp yücesine seyran ederken
  Gördüm ak kuğulu göller perişan
  Bir fıkrat geldi de durdum ağladım
  Öpüp kokladığım güller perişan

  Hayal hayal oldu karşımda dağlar
  Eşinden ayrılan ah çeker ağlar
  Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar
  Bülbülün konduğu dallar perişan

  Yıkılmış dilberin mamur illeri
  Susmuş bülbül, söyler her dem dilleri
  Dağılmış sünbülü, solmuş gülleri
  Yüzüne dökülmüş teller perişan

  Karac'oğlan der, ben toy avlamadım
  Arab ata binip boylatamadım
  Küstürdüm dilberi hoylatamadım
  Dilberi küstüren diller perişan  DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM


  Dinle sana bir nasihat edeyim
  Hatırdan, gönülden geçici olma
  Yiğidin başına bir iş gelince
  Anı yad ellere açıcı olma

  Mecliste ârif ol kelâmı dinle
  El iki söylerse, sen birin söyle
  Elinden geldikçe sen eylik eyle
  Hatıra dokunup yıkıcı olma

  Dokunur hatıra kendisin bilmez
  Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
  Sen eyilik et de o zayi olmaz
  Darılıp da başa kakıcı olma

  El âriftir, yokla kendi kendini
  Dağıdırlar duzağını, fendini
  Alçaklarda otur, gözet kendini
  Katı yükseklerden uçucu olma

  Muradım nasihat bunda söylemek
  Size lâyık olan onu dinlemek
  Sev seni seveni, zay etme emek
  Sevenin sözünden geçici olma

  Karac'oğlan söyler sözün, başarır
  Aşkın deryasını boydan aşırır
  Seni bir mecliste hacil düşürür
  Kötülerle konup göçücü olma
   
 4. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  DÖNDÜR BOYNUN BENDEN YANA


  Döndür boynun benden yana
  Âşıkını bir az tanı
  Kurban oldum işte sana
  Ettim feda ben bu canı

  Gayrı bana bakma mısın
  Yangına su dökme misin
  Sen Tanrı'dan korkma mısın
  Yok mu kalbinin imanı

  Karac'oğlan kes dilini
  Yâre söyleme halini
  Şaşırma sen bu yolunu
  Aşkın bâkî, yârin fâni
  EĞLEN HOCAM EĞLEN, BİR SUALİM VAR


  Eğlen hocam eğlen, bir sualim var
  Edep nedir erkân nedir yol nedir
  Benim Karac'oğlan olduğum belli
  Dede nedir abdal nedir kul nedir

  Yıkılmaz Mevlâ'nın yaptığı yapı
  Hak Muhammed dini, taptığım tapı
  On iki bahçede kırk şekiz kapı
  Eşiğin bekleyen iki kul nedir

  Gayet ince derler Sırat'ın yolu
  Yarın ana varanın nic'olur halı
  Üç yüz altmış altı selvinin dalı
  Arasında açılan iki gül nedir

  İkimiz de bir göğnekte dururuz
  Göğnek perde, başka başka yürürüz
  Biz de anamız, evde od ururuz
  Ataş nedir tütün nedir kül nedir


  ELÂ GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER


  Elâ gözlerini sevdiğim dilber
  Göster cemalini, görmeğe geldim
  Şeftalini derde derman dediler
  Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

  Gündüz hayallerim, gece düşlerim
  Uyandıkça ağlamağa başlarım
  Sevdiğim üstünde uçan kuşların
  Tutup kanatların kırmağa geldim

  Senin âşıkların gülmez dediler
  Ağlayıp yaşını silmez dediler
  Seni bir kez saran ölmez dediler
  Gerçek mi efendim, sormaya geldim

  Senin işin yiyip içmek dediler
  Yâran ile konup göçmek dediler
  Göğsün cennet, koynun uçmak dediler
  Hak nasip ederse görmeye geldim

  Mail oldum, senin ince beline
  Canım kurban olsun tatlı diline
  Âşık olup senin hüsnün bağına
  Kırmızı güllerin dermeğe geldim

  Karac'oğlan der ki, işi doğrusu
  Gökte melek, yerde hüma yavrusu
  Söyleyim ben sana sözün doğrusu
  Soyunup koynuna girmeğe geldim
   
 5. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  ELÂ GÖZLÜ BENLİ DİLBER


  Elâ gözlü benli dilber
  Koma beni el yerine
  Altın kemerin olayım
  Dola beni bel yerine

  Hecine gönlüm hecine
  Yiğide ölüm gecine
  Al beni zülfün ucuna
  Sallanayım tel yerine

  Gel kız karşımda dursana
  Şu benim halim bilsene
  Zülfünden bir tel versene
  Koklıyayım gül yerine

  Karacaoğlan der n'olayım
  Kolun boynuna dolayım
  Nazlı yâr kölen olayım
  Kabul eyle kul yerine  ELÂ GÖZLÜM BEN BU İLDEN GİDERSEM


  Elâ gözlüm ben bu ilden gidersem
  Zülfü perişanım kal melûl melûl
  Kerem et aklından çıkarma beni
  Ağla göz yaşını sil melûl melûl

  Yiğit, ey sevdiğim sen seni gözet
  Karayı bağla da beyazı çöz at
  Doldur ver bâdeyi, bir dahi uzat
  Ayrılık şerbetin ver melûl melûl

  Elvan çiçeklerden sokma başına
  Kudret kalemini çekme kaşına
  Beni unutursan doyma yaşına
  Gez benim aşkımla yâr melûl melûl

  Karac'oğlan der ki, ölüp ölünce
  Ben de güzel sevdim kendi halimce
  Varıp gurbet ile vâsıl olunca
  Dostlardan haberim al melûl melûl


  ELİF


  İncecikten bir kar yağar,
  Tozar Elif, Elif deyi...
  Deli gönül abdal olmuş,
  Gezer Elif, Elif deyi...

  Elif’in uğru nakışlı,
  Yavrı balaban bakışlı,
  Yayla çiçeği kokuşlu,
  Kokar Elif, Elif deyi...

  Elif kaşlarını çatar,
  Gamzesi sineme batar.
  Ak elleri kalem tutar,
  Yazar Elif, Elif deyi...

  Evlerinin önü çardak,
  Elif'in elinde bardak,
  Sanki yeşil başlı ördek
  Yüzer Elif, Elif deyi...

  Karac'oğlan eğmelerin,
  Gönül sevmez değmelerin,
  İliklemiş düğmelerin,
  Çözer Elif, Elif deyi...

  GENÇ OSMAN DESTANI


  İbtida yürüyüş oldu Bağdad'a
  Sıçradı hendeği geçti Genç Osman
  Vuruldu bayraktar, kaptı bayrağı
  İrişti bedene dikti, Genç Osman

  Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
  Tütünlerim gök yüzünde dönerken
  Yıkılası Bağdad seni döğerken
  Şehitlere serdâr oldu, Genç Osman

  Eğerlensin kır atımın ikisin
  Fethedeyim düşmanların hepisin
  Sabah namazları Bağdad kapısın
  Mevlâ izin verdi, açtı Genç Osman

  Getirdin de Genç Osman'ı görelim
  Şahbazımız var idüğün bilelim
  Taht isterse tahtımızı verelim
  Vezirleri posttan indi Genç Osman

  Sultan Murat, Sultan Ahmed'in çırağı
  Ah edince getirdi ırağı
  Kudretten çatılı anın yüreği
  Dal kılıç yazıldı, gitti Genç Osman

  Karac'oğlan bunu böyle söyledi
  Askerleri dağı taşı boyladı
  Bir Bağdad'ı da gayet mehdeyledi
  Bin yiğide bir baş oldu Genç Osman
  GÖNÜL KUŞU KALKTI UÇTU HAVAYA


  Gönül kuşu kalktı uçtu havaya
  İn gönül dedim de indiremedim
  Aşıp aşıp gider karlı dağlara
  Dön gönül, dedim de döndüremedim

  Hûma kuşu gibi yüksek uçarsın
  Pervaz vurup Tercüman'ı geçersin
  Bin bir türlü dala konup göçersin
  Gönül sana mekân bulduramadım

  Âleme sultansın, vezirsin kendin
  Aç, dedim, açmadın ak göğsün bendin
  Yad ellere gönül verdin de döndün
  Gönül sana akıl erdiremedim

  Karacaoğlan der, nedir çareye
  Cerrah neyler yürekteki yareye
  Gönül düştü şimdi kaşı kareye
  Akar gözüm yaşın dindiremedim


  GÖVEL ÖRDEK  Yeşil başlı gövel ördek
  Uçar gider göle karşı
  Eğricesin tel tel etmiş
  Döker gider yare karşı

  Telli turnam sökün gelir
  İnci mercan yükün gelir
  Elvan elvan kokun gelir
  Yar oturmuş yele karşı

  Şahinim var bazlarım var
  Tel alışkın sazlarım var
  Yare gizli sözlerim var
  Diyemiyom ele karşı

  Hani Karac'oğlan hani
  Veren alır tatlı canı
  Yakışmazsa öldür beni
  Yeşil bağla ala karşı
  GÜZEL, NE GÜZEL OLMUŞSUN


  Güzel, ne güzel olmuşsun
  Görülmeyi, görülmeyi
  Siyah zülfün halkalanmış
  Örülmeyi örülmeyi

  Bahçende gülün güllenmiş
  Şeyda bülbülün dillenmiş
  Koynunda memen kirlenmiş
  Emilmeyi emilmeyi

  Mendilin yudum, arıttım
  Gülün dalında kuruttum
  İsmin ne idi unuttum
  Sorulmayı sorulmayı

  Seğirttim ardından yettim
  Eğildim yüzünden öptüm
  Adın bilirdim unuttum
  Çağırmayı çağırmayı

  Benim yârim bana küsmüş
  Zülfünü gerdana dökmüş
  Muhabbeti benden kesmiş
  Sevilmeyi sevilmeyi

  Çağır Karac'oğlan çağır
  Taş düştüğü yerde ağır
  Yiğit sevdiğinden soğur
  Sarılmayı sarılmayı
   
 6. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  HAKK'IN KANDİLİNDE GİZLİ SIR İDİM


  Hakk'ın kandilinde gizli sır idim
  Anamın beline indirdin beni
  Ak mürekkep idim, kızıl kan ettin
  Türlü irenklere yandırdın beni

  Anamın karnında ben neler gördüm
  Yedi derya geçtim, ummana daldım
  Dokuz aylık yoldan sefere geldim
  Bir kapısız hana indirdin beni

  Ben de bildim şu dünyaya geldiğim
  Tuzlandım da çapıtlara belendim
  Bir zaman da beşiklerde eğlendim
  Anamın sütüne kandırdın beni

  Beş yaşında akıl geldi başıma
  On yaşında gider oldum işime
  Varıp ta değince on beş yaşıma
  Bir kuru sevdaya yeldirdin beni

  On beş yaşadım, yirmiye yol oldu
  Otuzunda çevre yanım göl oldu
  Kırk yaşadım, hayrım, şerrim bell'oldu
  Hayrımı, şerrimi bildirdin bana

  Ellisinde yaşım yarısın geçti
  Altmışında yoluna yokuş düştü
  Yetmişinde biraz tebdilim şaştı
  Mertebe mertebe indirdin beni

  Sekseninde beratçığım yazıldı
  Doksanında kan damarım üzüldü
  Yüz yaşında azalarım çözüldü
  Bir sabi masuma döndürdün beni

  Karac'oğlan der ki, yaktın yandırdın
  Ecel şarabın verdin kandırdın
  Emreyledin Azrail'i gönderdin
  Hiç de doğmamışa döndürdün beni  HASTA DÜŞTÜM HEY AĞALAR


  Hasta düştüm hey ağalar
  Halim bilmez dağlar şimdi
  Düşman gibi dost karşımda
  Zülüflerin bağlar şimdi

  Etmedim ahd ü zamanı
  Geçti mihnetin zamanı
  Yitirdim kaşı kemanı
  Gözüm yaşı çağlar şimdi

  Del'oldum kanman sözüme
  Dost hançer vurdu özüme
  O yâr bakmıyor yüzüme
  Yas çekecek çağlar şimdi

  Balaban uçurdum gölden
  Tor şahin kaçırdım koldan
  Yazık fırsat gitti elden
  Mecnun oldum beyler şimdi

  Fırkat oldu yaktı canım
  Feryatla geçer zamanım
  Yaralandım, akar kanım
  Karac'oğlan ağlar şimdi  İLLERİ VAR BİZİM İLE BENZEMEZ


  İndim seyran ettim Firengistan'ı
  İlleri var, bizim ile benzemez
  Levin tutmuş goncaları açılmış
  Gülleri var, bizim güle benzemez

  Göllerinde kuğuları yüzüşür
  Meşesinde sığınları böğrüşür
  Güzelleri türkü söyler, çığrışır
  Dilleri var, bizim dile benzemez

  Seyr edüben gelir Karadeniz'i
  Kanları yok, sarı sarı benizli
  Öğün etmiş, kara domuz etini
  Dinleri var, bizim dine benzemez

  Akılları yoktur, küfre uyarlar
  İmanları yoktur, cana kıyarlar
  Başlarına siyah şapka geyerler
  Beyleri var, bizim beye benzemez

  Karac'oğlan eydür, dosta darılmaz
  Hasta oldum, hatırcığım sorulmaz
  Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz
  İlleri var, bizim ile benzemez  İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR

  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye

  Elif'in uğru nakışlı
  Yavru balaban bakışlı
  Yayla çiçeği kokuşlu
  Kokar Elif Elif diye

  Elif kaşlarını çatar
  Gamzesi sineme batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar Elif Elif diye

  Evlerinin önü çardak
  Elif'in elinde bardak
  Sanki yeşil başlı ördek
  Yüzer Elif Elif diye

  Karac'oğlan eğmelerin
  Gönül vermez değmelerin
  İliklemiş düğmelerin
  Çözer Elif Elif diye  İZİN VER HEY AĞAM BEN DE GİDEYİM


  İzin ver hey ağam ben de gideyim
  Ah çekip de arkam sıra ağlar var
  Bakarım bakarım sılam görünmez
  Aramızda yıkılası dağlar var

  Coşkun sular gibi akıp durulma
  Kuru gazel* gibi esip savrulma
  Nerde güzel görsen ona çevrilme
  Bizim ilde cana kıyar beyler var

  Karşıdan karşıya yanar bir ışık
  Bunu söyleyenin dilleri âşık
  Bu buğday benizli, zülfü dolaşık
  Gitme diye beni yolda eğler var

  Karacaoğlan der ki kendim öğeyim
  Taşlar alıp kara bağrım döğeyim
  Güzel sevme derler nasıl sevmeyim
  Kaşlar arasında çifte benler var

  *gazel: ağaç yaprağı

  SANA DEDİM, ALLI GELİN HAS GELİN


  Sana dedim, allı gelin has gelin
  Suya gider, sağ elinde tas gelin
  Yedi yıldır ben sevdana düşeli
  Kerem eyle, şu sevdamı kes gelin

  Zalim aşk elinden içmişim ağı
  Senin için dolanırım bu dağı
  Alam beliğine altın saç bağı
  Tak saçına, ince bele as gelin

  Ben seni severim, sen de seversen
  İnsan olman el sözüne uyarsan
  Çizme olam ayağına, geyersen
  Ökçesin de çamurlara bas gelin

  Bir gül oldum zemheride açıldım
  Açıldım da kız koynunda geçindim
  Kumaş oldum terzilerde biçildim
  Geyin sarıl, ak tahtaya bas gelin

  Karac'oğlan der ki, nic'olur halım
  Yoluna dökülsün olanca malım
  Geyin kutnu kumaş, karşımda salın
  Ko desinler, şu yiğitin şu gelin  ŞOL DERGÂHTAN DÖNSÜN YÜZÜM


  Şol dergâhtan dönsün yüzüm
  Ölünce sevmezsem seni
  Kan ağlasın iki gözüm
  Ölünce sevmezsem seni

  Muradıma ermeyeyim
  Hak didârın görmeyeyim
  Gonca gülün dermeyeyim
  Ölünce sevmezsem seni

  Olsun hey efendim olsun
  Her kişi ettiğin bulsun
  Gözlerim kanlı yaş döksün
  Ölünce sevmezsem seni

  Sırrım âleme faş olsun
  Bağrında biten taş olsun
  Gözlerim kanlı yaş olsun
  Ölünce sevmezsem seni

  Karac'olan olur mürde
  Sen düşürdün beni derde
  Muhtaç olayım nâmerde
  Ölünce sevmezsem seni  ŞU GÖNLÜM EĞLENMEZ OLDU, VARAYIM


  Şu gönlüm eğlenmez oldu, varayım
  Yollar, beni sevdiğime ulaştır
  Merhaba eyleyip tavaf ettiğim
  Beller, beni sevdiğime ulaştır

  Gelen gider imiş şu kara yere
  Mansur cana kıydı, çekildi dâra
  Hakk'ın kelâmını söyleyip bile
  Diller, beni sevdiğime ulaştır

  Oniki imam gülbengine erişem
  Anda keramet var, Hakk'a yetişem
  Baharda açılıp bülbül ötüşem
  Güller, beni sevdiğime ulaştır

  Karac'oğlan der ki, doğru yürürler
  Tamuya girmez, uçmağa girerler
  El kavşurup Hakk'a karşı dururlar
  Kullar, beni sevdiğime ulaştır  ÜRYAN GELDİM GENE ÜRYAN GİDERİM


  Üryan geldim gene üryan giderim
  Ölmemeğe elde fermanım mı var
  Azrail gelmiş de can talep eder
  Benim can vermeğe dermanım mı var

  Dirilirler dirilirler gelirler
  Huzur-ı mahşerde divan dururlar
  Harami var diye korku verirler
  Benim ipek yüklü kervanım mı var

  Er isen erliğin meydana getir
  Kadir Mevlâ'm noksanımı sen yetir
  Bana derler gam yükünü sen götür
  Benim yük götürür dermanım mı var

  Karac'oğlan der ki, ismim öğerler
  Ağı oldu yediğimiz şekerler
  Güzel sever diye isnad ederler
  Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var
  VARA VARA VARDIM OL KARA TAŞA


  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne, gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesin gül benzini soldurdu
  Nicelerin, gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Karac'oğlan der, kondum, göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti, içilmez
  Üç derdim var, birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
   
 7. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  YALANA DA DELİ GÖNÜL YALANA


  Yalana da deli gönül yalana
  Yedi iklim, çar köşeyi dolana
  Soğuk sulu yaylalarda sulana
  Meğer bu dünyanın sonu yoğ imiş

  Bayrak çekip padişahlık sürmedim
  Gurbet ilde inim inim inledim
  Kulak verdim, dört köşeyi dinledim
  Arkam sıra gıybet eden çoğ imiş

  Başına bağlamış ibrişim puşu
  Her daim böyledir feleğin işi
  Tırnağın var ise başını kaşı
  Kardaştan kardaşa fayda yoğ imiş

  Karac'oğlan der ki, yorup yormadan
  Usandım ben el işine yelmeden
  Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden
  Az yaşayıp bir dem sürmek yeğ imiş  YEŞİL BAŞLI GÖVEL ÖRDEK


  Yeşil başlı gövel ördek
  Uçar gider göle karşı
  Eğricesin tel tel etmiş
  Döker gider, yâre karşı

  Telli turnam sökün gelir
  İnci mercan yükün gelir
  Elvan elvan kokun gelir
  Yâr oturmuş yele karşı

  Şahinim var bazlarım var
  Tel alışkın sazlarım var
  Yâre gizli sözlerim var
  Diyemiyom ele karşı

  Hanı Karac'oğlan hanı
  Veren alır tatlı canı
  Yakışmazsa öldür beni
  Yeşil bağla ala karşı  YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA


  Yürü bre yalan dünya
  Senden murad alınır mı
  Pek dolukmuş humar gözler
  Buna çare bulunur mu

  Hem okudum hemi yazdım
  Yalan dünya senden bezdim
  Dağlar kovuğunda gezdim
  Yiten yavru bulunur mu


  Bahçelerde biter nergis
  Ben ağlarım gece gündüz
  Seher vaktı doğan yıldız
  Yiten yavru bulunur mu

  Karac'oğlan ağlar gülmez
  Halin nedir diyen olmaz
  Giden yavru geri gelmez
  Yiten yavru bulunur mu
   
 8. _MASSACRE_

  _MASSACRE_ Member

  Mesajlar:
  81
  Aldığı Beğeni:
  5
  Ödül Puanları:
  8
  Paylaşım için teşekkürler....
   
 9. st.Lucifer

  st.Lucifer Well-Known Member

  Mesajlar:
  1.021
  Aldığı Beğeni:
  90
  Ödül Puanları:
  48
  saolasın üstad,, on numero paylaşım!!!!!
   
 10. V3F4S1Z

  V3F4S1Z New Member

  Mesajlar:
  16
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  paylaşım için saol gerçekten çok güsel.


  ------------------


  V3F4S1Z
   
 11. okaliptus

  okaliptus Active Member

  Mesajlar:
  234
  Aldığı Beğeni:
  33
  Ödül Puanları:
  28
  eLLerine sağLık
   
 12. eraquatre

  eraquatre New Member

  Mesajlar:
  24
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  güseller hepsi:)
   
 13. ERK4N

  ERK4N Member

  Mesajlar:
  40
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  8
  paylaşım için teşekkürler
   
 14. telam

  telam Member

  Mesajlar:
  64
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  bu zamanda eski büyüklere saygı duyan veya sahip çıkan varmı
   
 15. telam

  telam Member

  Mesajlar:
  64
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  şimdi bu şaiirin kıymetini bilen varmı ben görmedim
   
 16. serrap_d

  serrap_d New Member

  Mesajlar:
  549
  Aldığı Beğeni:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  Gerçekten çok etkileyici. Ne çok şey biliyor ve ne güzel anlatıyor. Hepsini anlamak için aslında biraz daha öğrenmek gerek.
   
 17. Lejyonerim

  Lejyonerim New Member

  Mesajlar:
  25
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  Bazı değerlerimizin farkında olup atacagımız adımları ona göre seçelim lütfen
   
 18. rainbow112

  rainbow112 New Member

  Mesajlar:
  3
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  haklısınız

  selam çok düşüncelisiniz
   
 19. avalanche66_5

  avalanche66_5 New Member

  Mesajlar:
  26
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  3
  paylasım için saoL
   
 20. Metin_Can

  Metin_Can Member

  Mesajlar:
  190
  Aldığı Beğeni:
  7
  Ödül Puanları:
  18
  eywallah kardes emeğine sağlık
   

Sayfayı Paylaş