Memurlar İle DİĞer Kamu GÖrevlİlerİnİn Bazi Dİsİplİn Cezalarinin Affi Hakkinda Ka

Konusu 'Hukuk' forumundadır ve Nokta [.] * tarafından 19 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. Nokta [.] *

  Nokta [.] * Well-Known Member

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  19.978
  Aldığı Beğeni:
  496
  Ödül Puanları:
  113
  MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 3249

  Kabul Tarihi: 25/12/1985

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/01/1986

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18977

  Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir.

  Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

  Madde 2 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.

  Madde 3 - Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

  Madde 4 - Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

  Madde 5 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

Sayfayı Paylaş