pazarlama ile ilgili temel kavramlar

Konusu 'Pazarlama ve Satış' forumundadır ve cortrex11 tarafından 21 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. cortrex11

  cortrex11 Well-Known Member

  Mesajlar:
  4.898
  Aldığı Beğeni:
  185
  Ödül Puanları:
  63
  1.Dağıtım Yönlü Pazarlama :


  “Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir”. Bu tanım dar anlamda olup, sadece ürünlerin pazarlanmasını dikkate almakta, ürünlerin fiziksel hareketini temel pazarlama faaliyeti olarak görmektedir.

  2. Mülkiyet Değişimi Yönlü Pazarlama :


  Değişim, pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Değişim bir değer yaratma işlemi olup, bu işlemde en az iki taraf bulunmakta ve her biri diğerine değerli bir şeyin mülkiyetini devretmektedir. Bu yönden bir pazarlama tanımı şöyle yapılabilir: “Pazarlama, ürünlerin mülkiyetlerinin (sahipliğin) değişimini sağlayan etkinliklerdir”.


  3. Yönetim Yönlü Pazarlama :


  “Pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimleri (mübadeleleri) gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç karşılayacak ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin “geliştirilmesi”, fiyatlandırılması”, “tutundurulması” ve “dağıtılması”na ilişkin planlama ve uygulama sürecidir”

  “Pazarlama, bir işletmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, talebi uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmetleri en etkin bir biçimde hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar elde etmek üzere yapılan işletme faaliyetleridir”.

  “Pazarlama, işletmenin amaçlarına ulaşmak için hedef pazarlarda değişimi sağlamak üzere yaptığı analiz (çözümleme), planlama, uygulama ve denetim eylemleridir”.


  Amerikan Pazarlama Derneği’nin yönetim yönlü tanımı:

  “Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının planlanması ve uygulanması sürecidir”.


  Bu tanımın önemli özellikleri şu şekilde belirtilebilir:
  Pazarlama, insan ihtiyaç ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir,
  Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir,
  Pazarlama, çeşitli faaliyetlerden oluşur,
  Pazarlama faaliyetleri, insanlar ve örgütler tarafından yapılır,
  Pazarlamaya; ürünler, hizmetler ve düşünceler (fikirler) konu olur,
  Pazarlama faaliyetleri planlanmalı, örgütlenmeli, koordine edilmeli ve denetlenmelidir.


  4. İktisat Bilimi Yönünden Pazarlama :


  İktisatçılar da yarattıkları faydaları dikkate alarak pazarlamayı, “zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan eylemler” biçiminde tanımlanışlardır.
  Ürünlerin “tüketici ihtiyaçlarını giderme niteliği anlamındaki fayda”; “şekil faydası”, “yer faydası”, “zaman faydası” ve “mülkiyet faydası” şeklinde, başlıca dört gruba ayrılmaktadır. Üretim ile şekil faydası; pazarlama ile de yer, zaman ve mülkiyet faydaları yaratılmaktadır. İktisatçıların yaptığı bu tanım, pazarlamanın dar bir tanımı olarak kabul görmektedir.

  Pazarlama ile İlgili Temel Kavramlar: Ürün, İhtiyaç, İstek, Talep

  Ürün; bir ihtiyaç ve isteği karşılayan, pazarın dikkatine, kullanımına veya tüketimine sunulan herhangi bir tekliftir. Bunlar; mal, hizmet, tecrübe, olay, kişi, faaliyet, yer, mülk, organizasyon, enformasyon (bilgi), fikir vb. olabilir.

  İhtiyaç;En basit şekliyle ihtiyaç, herhangi bir şeyin yokluğunun insanın iç dünyasında yarattığı gerilim, rahatsızlık ve mahrumiyet durumudur.
  İnsanların, fizyolojik (yeme, içme, barınma, ısınma, eğlenme vb), güvenlik (düzeni koruma, geleceğinden emin olma, tehlikelerden korunma vb.), sosyal (bir gruba ait olma, benimsenme, şefkat), saygı (insanın kendine saygı duyması, toplumda itibar görmesi, prestij), kendini kanıtlama gibi ihtiyaçları vardır.


  İstek;İhtiyaçlar, ihtiyacı karşılayacak belirli hedeflere yöneltildiği zaman isteğe dönüşürler. İstek, hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir

  Talep;

  Talep, karşılığında istenen parayı ödeyebilme yeteneği ile desteklenen, belirli ürünler için duyulan istektir. Bir ürün için talebin; ihtiyaç, istek ve ödeme yeteneğinin bir fonksiyonu olduğu söylenebilir.


  Tüketici, son kullanım amacı ile ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan veya tüketen kişi veya örgütsel birimdir.

  Müşteri (alıcı) ise belirli bir mağaza veya işletmeden düzenli alışveriş yapan kişi olarak tanımlanabilir.

  Ticari amaçla ürün ya da hizmetleri satın alan müşterilere ise ticari müşteri denilebilir.

  Satış, daha çok siparişin alınması ya da verilmesinden itibaren tahsilat ve teslimatın yapıldığı ana kadar yapılan faaliyetlerdir.

  Pazarlama; faaliyetleri ürün üretilmeden çok önce başlamakta ve ürün satıldıktan sonra da devam etmektedir. Üretim öncesi, hedef tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri, yaşam biçimleri, düşünceleri vb. belirlenirken; satış sonrası hizmet ve ürün garantisi sağlama, müşteri memnuniyetinin araştırılması gibi faaliyetler, pazarlamanın satışa göre daha geniş bir faaliyet alanı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, satış, pazarlama faaliyetlerinden sadece bir tanesini ifade etmektedir.

  Değer;Değer, müşterinin ne aldığı ve bu aldığı şey karşılığında ne verdiği arasındaki orandır.


  Rekabet,
  doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işletmenin pazarlarına ürün veya hizmet sunmaya çalışan işletme faaliyetlerinin bütünüdür. Rekabet, rakiplerin bütün gerçek ve potansiyel tekliflerinden ve müşterinin üzerinde düşünebileceği değişik tekliflerden oluşur.


  Rekabet Düzeyleri
  Marka rekabeti
  Sanayi rekabeti
  Ürün formu rekabeti
  Genel rekabet


  Pazar Tanımları


  Pazarlama disiplini yönünden; “pazar, ihtiyaçlarını gidermek isteyen, harcayacak geliri (satın alma gücü) bulunan ve bu gelirini harcamaya istekli olan insan topluluğu” şeklinde tanımlanabilir
  “Pazar bir ürün veya hizmetin fiili ve potansiyel alıcılarının oluşturduğu kümedir”.


  Pazar Çeşitleri

  İktisat İlmi Yönünden Pazarlar:
  1. Ürün (Mamul) Pazarları
  - Tüketim ürünleri pazarı
  - Endüstriyel ürün pazarı
  2. Üretim Faktörleri Pazarı
  -Emek
  -Sermaye
  -Tabiat
  -Girişim (teşebbüs) pazarları

  PAZARLAMA ÇEŞİTLERİ

  1. Uygulanma Düzeyi Bakımından
  1.1. Makro pazarlama
  1.2. Mikro pazarlama

  2. Pazarlamaya Konu Ürün ve Hizmetler Bakımından
  2.1. Geleneksel ürün sınıflamalarını göre
  Tük. Ür. Paz.
  Endüstriyel ür. Pazar.
  Tarımsal pazarlama
  Hizmet pazarlaması
  2.2. Çağdaş Ürün ve Hizmet Anlayışına Göre
  Ürün ve Hizmet Pazarlaması
  Organizasyon (Örgüt) Pazarlaması
  Kişi Pazarlaması
  Mekan Pazarlaması
  Fikir (Dava) Pazarlaması


  3. Pazarlamanın Mekansal Hedefleri
  Bakımından (Yurtiçi, ihracat, ithalat, bölgesel
  pazarlama, yerel pazarlama, serbest bölge
  pazarlaması)

  4. İlişki Pazarlaması

  5. Aracı Kullanma Bakımından
  5.1. Doğrudan Pazarlama
  5.2. Dolaylı Pazarlama

  6. Güdülen Kar Amacı Bakımından
  6.1. Kar Amaçlı Pazarlama
  6.2. Kar Amaçsız Pazarlama

  PAZARLAMA FONKSİYONLARI

  1. Pazarlama Sistemi Fonksiyonları:
  Pazarlama sistemi fonksiyonları klasik bir sınıflamaya göre; değişim, fiziksel dağıtım ve kolaylaştırıcı fonksiyonlar olarak üç kısımda ele alınmaktadır

  2. Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması)
  Ürün (ürün planlama ve geliştirme) (Product),
  Fiyat (Fiyatlandırma) (Price),
  Dağıtım (Place),
  Tutundurma (satış artırıcı çabalar) (Promotion),fonksiyonları olarak gruplandırılmaktadır.
   
  Last edited: 21 Şubat 2009
 2. alper333

  alper333 Member

  Mesajlar:
  30
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: pazarlama ile ilgili temel kavramlar

  sagol teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş