Polislik hakkında bilgi?

Konusu 'Soru - Cevap Bölümü' forumundadır ve Misafir tarafından 5 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. Misafir

  Misafir Misafir

  ben polıs olmak ıstıyorum ama hıç bır bılgım yok bıde benım burnum bıraz egrı sorun olurmu fazla bellı olmuyo ama yınede bır sorayım dedım bana bıraz bılgı verrırmısınız
   
  Last edited by a moderator: 6 Aralık 2008
 2. Kadı Kızı

  Kadı Kızı Özün Sözü

  • Platin Üye
  Mesajlar:
  51.239
  Aldığı Beğeni:
  1.615
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: fırtına

  eğer üniv mezunuysan..

  POMEM BAŞVURU ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
  ·Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 01.09.1982 tarihi ve sonrasında doğanlar,
  ·Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 01.09.1980 tarihi ve sonrasında doğanlar.
  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
  d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
  1) Mahkûm olmamak.
  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
  3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
  k) KPSS P3 puan türünden, (65.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
  şartları aranır.
  --------------------------------
  POLİS KOLEJİ GENEL AÇIKLAMA Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı sınavla yapılmaktadır. 1.sınav olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı M.E.B tarafından OKS sınavı ile birlikte yapılmaktadır. 2.sınav Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olanların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınavıdır. Polis Koleji Giriş Sınavı’da her yıl ağustos ayı içerisinde üç ayrı sınavla yapılmaktadır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı(test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.


  POLİS KOLEJİ SAĞLIK ŞARTLARI Dahiliye, hariciye, hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

  Ancak;

  Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

  İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

  İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar, ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

  Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, kalbin sağda olması ve tüm organların yerlerinin ters olması,

  Hafif yüzeysel varisler,

  Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş meme ameliyatı ve aksesuar meme operasyonları,

  Komplikasyonsuz apandisit ameliyatı ve safra kesesi operasyonları,

  Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

  Tam şifa bulmuş kasık fıtığı operasyonları,

  Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

  İleri laboratuvar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar öğrenciliğe engel değildir.

  Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

  Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

  Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.

  Solunum sistemi yönünden tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait doğuştan anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

  Ancak:

  İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan şekil bozukluluğu olanlar,

  b)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar kabul edilir.

  Kulak, burun, boğaz, ağız ve diş hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

  Ancak:

  Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri,

  Ön grup haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,

  Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

  Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

  Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  Göze ve görme sitemine ait doğuştan anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

  İshiara kitabı ile yapılan muayenede kısmi veya total renk körlüğü bulunmayacaktır.

  Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

  Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı şekil bulunmayacaktır.

  Görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.

  Ürogenital sistem veya kadın hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait doğuştan anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

  Ancak:

  Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

  İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

  İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

  Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler.

  Kas ve iskelet sistemi yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

  Ancak;

  Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, şekilsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

  Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler

  Sinir sistemi yönünden tam ve sağlam olacaktır.

  Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

  Cilt hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır.

  Ancak;

  Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış iz ve yanık şekilleri, ben ve cilde ait diğer iyi huylu tümör oluşumları,

  Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan iz, keloid ve lekeleri,

  Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar hormonal saç dökülmesi olanlar öğrenciliğe kabul edilirler.

  Onkoloji yönünden tam ve sağlam olacaktır.


  ------------------   
 3. K4R4 P4NTH3R

  K4R4 P4NTH3R FenerBahCHE

  Mesajlar:
  780
  Aldığı Beğeni:
  37
  Ödül Puanları:
  28
  Cevap: Polislik hakkında bilgi?

  En iyisi Akademiye gitmen;) yoksa akademiye gitmeden polis olursan başın ağırır
   
 4. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Polislik hakkında bilgi?

  Polislik puanı kaç
   
 5. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Polislik puanı kaç?

  polislik puanlarını istiyorum ltfn söyleyin
   
 6. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Polislik hakkında bilgi?

  ben kız meslek lısesınde okuyorum bu yıl mezun olucam ama polıs olmak ıstıyorum nasıl olcak ne yapmam gerekıyo bana bılgı verırsenız sevınırım tsk ederım
   
 7. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Polislik hakkında bilgi?

  ben polislik sınavına girecem acama boy ve kilo hakkında ve biraz da puan söylermisinz
   
 8. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Polislik hakkında bilgi?

  270 puan myo 350 akademi :)
   

Sayfayı Paylaş